2017-06-23; 6:37 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
 
 
 
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos
 
 
 

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot


Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 12436661
Šiandien apsilankė: 962
Dabar naršo: 55


Administracinės paslaugos pagal grupes
01 Aplinkos apsauga, sanitarija
01-01 Išvadų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių teikimas
01-02 Leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
01-03 Leidimo pavojingos veislės šunims įsigyti, laikyti, dresuoti išdavimas
02 Archyve saugomų dokumentų išdavimas
02-01 Archyvo pažymų apie darbo pajamas ir/ar darbo stažą išdavimas
02-02 Archyvo pažymų, kopijų, nuorašų, išrašų išdavimo saugomų dokumentų pagrindu
02-03 Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus Marijampolės savivaldybės administracijai išdavimas
02-04 Informacijos apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimą toliau saugoti suteikimas
02-05 Marijampolės savivaldybės institucijų teisės aktų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas
03 Civilinės būklės įrašai
03-01 Gimimo registravimas 
03-02 Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą 
03-03 Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas 
03-04 Tėvystės pripažinimo registravimas
03-05 Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
03-06 Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
03-07 Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą
03-08 Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas santuokai užsienyje
03-09 Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą           
03-10 Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo registravimas
03-11 Pakartotinio liudijimo išdavimas
03-12 Civilinės būklės įrašo nuorašo, išrašo išdavimas
03-13 Civilinės būklės įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas
03-14 Civilinės būklės įrašo atkūrimas
03-15 Civilinės būklės įrašo anuliavimas
03-16 Mirties registravimas
03-17 Santuokos nutraukimo registravimas
03-18 Įvaikinimo registravimas
04 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-01 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-02 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
04-03 Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą
04-04 Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie savivaldybės išdavimas
04-05 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
04-06 Prašymų deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje priėmimas
05 Konsultacijos
05-01 Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
05-02 Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas
05-03 Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas
05-04 Asmenų konsultavimas Marijampolės savivaldybės administracijos kompetencijos klausimais
06 Leidimai, licencijos transporto veiklai
06-01 Licencijos (licencijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas
06-02 Licencijos kopijos (licencijos kopijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas
06-03 Leidimo (leidimo dublikato) vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, panaikinimas
06-04 Leidimo važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais did. gab.  ir (ar) sunkiasvorėmis transporto  priemonėmis ar jų junginiais išdavimas
06-05 Leidimo (dublikato) vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, pratęsimas ir panaikinimas
06-06 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas
06-07 Licencijų šilumos tiekėjams, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh per metus, išdavimas
07 Leidimai, licencijos, sutikimai prekybai, renginiams organizuoti       
07-01 Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimas
07-02 Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas
07-03 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licencijos dublikato išdavimas
07-04 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas ir patikslinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-05 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas
07-06 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas
07-07 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
07-08 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
07-09 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-10 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato (toliau - licencijos dublikatas) išdavimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-11 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-12 Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-13 Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-14 Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-15 Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-16 Leidimo organizuoti renginį išdavimas
07-17 Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) išdavimas
07-18 Licencijos organizuoti mažąsias loterijas (toliau- licencija) išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas
07-19 Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas
07-20 IV kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko derinimas
07-21 Skrydžių virš Marijampolės miesto derinimas
07-22 Leidimo naudoti Marijampolės reklamos simbolį išdavimas
08 Paramos teikimas
08-03 Finansinės paramos iš Neįgaliųjų socialinės integracijos programos teikimas
08-04 Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas
08-05 Paramos iš Viešųjų darbų programos teikimas
08-06 Paramos iš Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas
08-07 Įvairių programų (kultūros, švietimo, sporto, nevyriausybinių organizacijų) finansavimas              
08-08 Paramos po stichinių nelaimių teikimas
08-09 Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas
08-10 Prašymo dėl įrašymo į Marijampolės savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą priėmimas
08-11 Prašymo skirti vasaros poilsio dalinį finansavimą priėmimas
09 Savivaldybės turtas
09-01 Negyvenamųjų patalpų perdavimas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis jomis panaudos pagrindais
10 Seniūnijų veikla
10-01 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
10-02 Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą                   
10-04 Notarinių veiksmų atlikimas
10-06 Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas
11 Socialinis būstas
11-01 Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą priėmimas
11-02 Prašymo dėl savivaldybės būsto nuomos priėmimas
11-03 Prašymo dėl savivaldybės būsto ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų pardavimo priėmimas
11-04 Prašymo dėl pažymos apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimo priėmimas
11-06 Prašymo dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo priėmimas
11-08 Prašymo dėl bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos, priežiūros ir kontrolės priėmimas
11-09 Prašymo  įrašyti į asmenų ir šeimų sąrašą savivaldybės būstui išsinuomoti priėmimas
11-10 Prašymo  dėl socialinio būsto nuomos  priėmimas
12 Socialinė parama
12-01 Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-02 Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-03 Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
12-04 Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-05 Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-06 Prašymo vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-07 Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-08 Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-09 Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
12-10 Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
12-11 Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-12 Prašymo mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-13 Prašymo paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-14 Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-15 Prašymo valstybinei šalpos išmokai gauti priėmimas, skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-16 Prašymo transporto išlaidų kompensacijai gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
12-17 Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, išauginusioms penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas
12-18 Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-19 Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
12-20 Prašymo valstybės parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-21 Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-22 Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
12-23 Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
12-24 Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-25 Prašymų dėl asmenų pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais) priėmimas, išvadų teikimas teismui
12-26 Prašymų dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas, išvados teikimas Teismui
12-27 Paramos  maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas
12-28 Būsto pritaikymas neįgaliesiems
12-29 Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-30 Prašymų asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas
12-31 Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-32 Prašymų socialinėms paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas
12-33 Pažymos apie gaunamas pajamas išdavimas
12-34 Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą  gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
13 Teritorijų planavimas, statyba
13-01 Rašytinis pritarimas statinio projektui
13-02 Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
13-03 Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą) išdavimas
13-04 Statybą leidžiančio dokumento perregistravimas kito statytojo vardu
13-05 Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas
13-06 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas
13-07  
13-08 Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams
13-09 Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas
13-11 Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
13-12 Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas
13-13 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
13-14 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimas
13-15 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas
13-16 Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas
13-17 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
13-18 Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų ( patalpos(ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
14 Vaikų teisių apsauga
14-01 Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos
14-02 Laikinosios globos (rūpybos) vaikams, likusiems be tėvų globos institucijoje nustatymas
14-03 Laikinosios globos (rūpybos) vaikams tėvų prašymu nustatymas
14-05 Tvarkos, sprendžiant ginčus dėl tėvų bei artimųjų giminaičių bendravimo su vaiku, nustatymas
14-06 Sutikimo, kad rūpintinis, sulaukęs 16 metų amžiaus gyventų skyrium nuo rūpintojo, išdavimas
14-07 Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų išdavimas
14-08 Pažymų teismui, apie tai, ar piliečiai, sudarantys sandorius dėl turto pardavimo, įkeitimo ir pan. nėra įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, išdavimas
14-11 Prašymų dėl įvaikinimo priėmimas
14-12 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
14-13 Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos fiziniams asmenims ir jų vaikams skyrimas
14-14 Konsultacijų vaiko teisių apsaugos klausimais teikimas
14-15 Prašymų dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo kursuose priėmimas
14-16 Išvados apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis išdavimas
15 Valstybinė lietuvių kalba
15-01 Konsultacijų valstybinės lietuvių kalbos klausimais teikimas
16 Žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokestis
16-01 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas
16-02 Lengvatų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio suteikimas
16-03 Lengvatų dėl žemės  mokesčio suteikimas
16-04 Lengvatų dėl nekilnojamojo turto mokesčio suteikimas
16-05 Lengvatų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą suteikimas              
16-06 Pažymų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą išdavimas
16-07 Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo priėmimas
16-08 Prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas
17 Žemės ūkis, melioracija
17-01 Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas
17-02 Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be uždarųjų akcinių bendrovių žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas
17-03 Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
17-04 Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
17-05 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas
17-06 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas
17-07 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas
17-08 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra
17-09 Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas
17-10 Ūkininko ūkio registravimas
17-11 Ūkininko ūkio duomenų keitimas
17-12 Ūkininko ūkio išregistravimas
17-13 Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimas
17-14 Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams
17-15 Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas
17-16 Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas
17-17 Projektų ir topografinių nuotraukų patikrinimas fiziniams ir juridiniams asmenims
17-18 Prašymo dirbtinių  ir nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimui melioruotos žemės savininkams priėmimas
17-19 Konsultacijos teikimas žemės savininkams ir naudotojams dėl melioracijos statinių remonto su išvykimu į vietą
17-27 Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas
17-28 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
17-29 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas
17-30 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus  paraiškos išregistravimo priėmimas
17-33 Prašymo parengti natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentus, reikalingus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, priėmimas
18 Eismo saugumas
18-01 Prašymų eismo saugumo klausimais priėmimas
18-02 Prašymų kelio ženklams įrengti priėmimas
18-03 Prašymų dėl kelių, gatvių ir šaligatvių remonto priėmimas
18-04 Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas
19 Laidojimo klausimai
19-01 Leidimo laidoti išdavimas
19-02 Leidimo įvažiuoti į kapinių teritoriją išdavimas
19-03 Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas
19-04 Pažymos dėl kapaviečių (kapų) identifikavimo išdavimas
19-05 Pažymos dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima išdavimas

      

Socialinės paramos prašymų teikimas internetu http://www.spis.lt


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-26 16:36:20
 

PRISIJUNGTI gyventojams
VAIZDO transliacijos
APKLAUSA apie asmenų aptarnavimo kokybę


EISMO TVARKARAŠČIAI
GATVIŲ PAVADINIMŲ IR ADRESŲ SUTEIKIMAS
KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI
VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMA
MARIJAMPOLĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
 
 
 
 
 
   
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus