Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Tarybos posėdžių darbotvarkės
2018 m. kovo 26 d. 8-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 43-asis posėdis

8-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 43-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2018-03-26

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1  

Marijampolės Vietos Veiklos Grupės kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija

Lina Mineikienė

 2

TR-85

Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Nijolė Pileckienė

 3

TR-97

Dėl Marijampolės sporto mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Rimas Vitkus

 4

TR-100

Dėl Marijampolės žaidimų sporto mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Andrius Vasiliauskas

 5

TR-98

Dėl Marijampolės sporto centro „Sūduva“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Gintautas Janušauskas

 6

TR-99

Dėl Marijampolės futbolo centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Giedrius Vitkus

 7

TR-101

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Rimantas Micuta

 8

TR-93

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Vilma Ratkevičienė

 9

TR-94

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Audronė Kuodienė

 10

TR-104

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Regina Mačiulaitienė

 11

TR-109

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Alvydas Dirsė

 12

TR-95

Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Lina Laukaitienė

 13

TR-132

Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

Karolis Podolskis

 14

TR-92

Dėl bendradarbiavimo sutarties su Estijos Respublikos Valgos savivaldybe ir Latvijos Respublikos Valkos savivaldybės taryba pasirašymo

Aurelija Baniulaitienė

 15

TR-129

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

Birutė Domarkienė

 16

TR-110

Dėl Marijampolės savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patikslinimo

Birutė Domarkienė

 17

TR-111

Dėl Marijampolės savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patikslinimo

Birutė Domarkienė

 18

TR-114

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės kultūros centrui

Birutė Domarkienė

 19

TR-115

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.1-324 pakeitimo

Birutė Domarkienė

 20

TR-105

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo Nr.1-111 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Birutė Domarkienė

 21

TR-106

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-4 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Birutė Domarkienė

 22

TR-96

Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

Birutė Domarkienė

 23

TR-121

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Biblioteka be sienų – kultūriniam ir turistiniam bendravimui ir bendradarbiavimui pasienio regione vystyti“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 24

TR-122

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 25

TR-123

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Bendradarbiavimo skatinimas abipus Lietuvos ir Rusijos sienos Šešupės upės regione“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 26

TR-124

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija “

Darius Cinaitis

 27

TR-133

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-166 pakeitimo

Eugenijus Alesius

 28

TR-127

Dėl Marijampolės savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

Kristina Mickienė

 29

TR-112

Dėl Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

Asta Vaznienė

 30

TR-117

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2018-2019 mokslo metams patvirtinimo

Asta Vaznienė

 31

TR-116

Dėl 2018 metų valstybinių brandos egzaminų vyresniųjų vykdytojų skyrimo

Asta Vaznienė

 32

TR-125

Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo

Vida Bružinskaitė

 33

TR-126

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-161 ,,Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vida Bružinskaitė

 34

TR-128

Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

Reda Blaškevičienė

 35

TR-130

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo

Svajonė Rainienė

 36

TR-131

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-47, pakeitimo

Svajonė Rainienė

 37

TR-102

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-92 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Svajonė Rainienė

 38

TR-103

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-163 „Dėl Marijampolės savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Svajonė Rainienė

 39

TR-108

Dėl Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisijos sudėties keitimo

Romualdas Makauskas

 40

TR-118

Dėl Darnaus judumo Marijampolės mieste plano komiteto sudėties keitimo

Vilija Ramanauskaitė

 41

TR-113

Dėl Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos sudėties keitimo

Mindaugas Lelešius

 42

TR-134

Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 43

TR-120

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2017 m. veiklos ataskaitai

Irena Lunskienė

 44

TR-135

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai

Karolis Podolskis

 45

TR-119

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai

Juozas Vaičiulis


Povilas Isoda
Savivaldybės mero pavaduotojas, atliekantis savivaldybės mero pareigas

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti - negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra