Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

04-03 || Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Administracinės paslaugos pavadinimas Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Administracinės paslaugos aprašymas Paslauga teikiama ne ilgesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui Lietuvos Respublikos piliečiams arba užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę:
 1. benamiams (neturintiems nuosavybės teise patalpos ar pastato ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešosiose vietose) ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui - pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
 2. asmenims, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui - pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
 3. asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu - pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
 4. asmenims, kurie laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį - pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo;
 5. užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu - pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
 6. asmenims, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ? pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą negali būti įtraukti asmenys, Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turintys patalpų ar pastatų.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių  asmenų apskaitą
Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo pateikia:

 1.  Atitinkamą nustatytos formos užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
  2.1. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai (už nepilnametį prašymą pildo - vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių), jei abu nepilnamečio tėvai(įtėviai) yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba kito iš tėvų (įtėvių) nėra; arba nepilnametis įgijęs visišką civilinį veiksnumą) - Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  2.2. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje - galiojantį Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją;
  2.3. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje - Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
  2.4. kai į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis - pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtintą dokumentą, nurodytą Aprašo 13.3-13.4  papunkčiuose, ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą;
  2.5. jei užsieniečiui yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje - pateikia sutartį dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje ar jos kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 • VĮ Registrų centro Gyventojų registras (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 • Nekilnojamojo turto registro (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens turimą (naudojamą) nekilnojamąjį turtą
Administracinės paslaugos teikėjas Degučių seniūnijos specialistės:
Jolanta Jasinskaitė, Loreta Lukoševičienė
Tel. (8 343) 70 619, marijampoles.deguciu@seniunija.gov.lt
Narto seniūnijos specialistės:
Daiva Sadauskienė, Jurgita Vilkelienė
Tel. (8 343) 70 619, marijampoles.narto@seniunija.gov.lt
Mokolų seniūnijos specialistės:
Aušrinė Galinienė, Vanda Laurinavičienė
Tel. ( 8 343) 57 762, marijampoles.mokolu@seniunija.gov.lt
Gudelių seniūnijoje:
Rasa Brusokienė, raštvedė-kasininkė, tel. (8 343) 37 235
Raimonda Tačilauskienė, vyriausioji socialinė darbuotoja, tel. (8 343) 37 225
marijampoles.gudeliu@seniunija.gov.lt
Igliaukos seniūnijoje:
Lina Prajarienė, specialistė, mob. 8 686 96985
Irena Balčiūnaitė, raštvedė–kasininkė, tel. (8 343) 24 523
marijampoles.igliaukos@seniunija.gov.lt
Liudvinavo seniūnijoje:
Vaidas Karpavičius, vyresnysis specialistas (žemės ūkiui), tel. (8 343) 20 502
Asta Matukynaitė, seniūno pavaduotoja, tel. (8 343) 20 425
marijampoles.liudvinavo@seniunija.gov.lt
Marijampolės seniūnijoje:
Danguolė Narijauskienė, raštvedė-kasininkė, tel. (8 343) 55 542
Ilona Naujokienė, seniūno pavaduotoja, tel. (8 343) 50 628
marijampoles.marijampoles@seniunija.gov.lt
Sasnavos seniūnijoje:
Danutė Savuliene, raštvedė–kasininkė, tel. (8 343) 28 788
Alytė Mockevičienė, vyresnioji socialinė darbuotoja, tel. (8 343) 28 766 marijampoles.sasnavos@seniunija.gov.lt

Šunskų seniūnijoje:
Jolita Pėtelė, raštvedė-kasininkė
Jurgita Šamburskienė, vyresnioji socialinė darbuotoja
Tel. (8 343) 28 174, marijampoles.sunsku@seniūnija.gov.lt

Šunskų seniūnijoje:
Roma Alesienė, buhalterė
Jolita Pėtelė, raštvedė-kasininkė,
Tel. (8 343) 28 174, marijampoles.sunsku@seniūnija.gov.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 3 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai Varpo g. 32
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
Informacija atnaujinta 2020-09-11 11:39