Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

12-35 || Prašymo išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas   
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos (savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) seniūnijos specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymą pateikia  seniūnijos, kurioje faktiškai gyvena, specialistams.

  • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28;
  • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61;
  • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18;
  • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.;
  • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudelių mstl., Marijampolės sav.;
  • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.;
  • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė;
  • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.;
  • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.

 

Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis asmens, pateikusio prašymą gauti išmoką (toliau – pareiškėjas), pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais asmenų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ar klaidingi, ir (ar) valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, gyvenamoji vieta patikrinama savivaldybės administracijos socialinių darbuotojų ir (ar) kitų savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ar savivaldybės administracijos darbuotojų ir surašomas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.
 
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 
Informacija atnaujinta 2022-04-07 10:11