Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

12-01 || Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti - SP-4 forma 
 • Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) - SP-4(A) forma 
 • Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus - SP-4(B) forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos (savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) arba seniūnijos, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymą-paraišką pateikia  seniūnijos, kurioje faktiškai gyvena, specialistams.  

Prašymai-paraiškos priimami:

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 Pastaba

Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl socialinės pašalpos skyrimo.

Apie asmens duomenų tvarkymą asmuo, kuris kreipiasi dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo, supažindinamas asmens duomenų gavimo metu - informaciniame stende
Informacija atnaujinta 2021-02-11 18:56