Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

12-05 || Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos aprašymas  
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos (savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) seniūnijos specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymą pateikia  seniūnijos, kurioje faktiškai gyvena, specialistams. 

  • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28, tel. 70 619;
  • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel.  57 762;
  • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, 52 477.
  • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g.19, Igliauka, Marijampolės sav.
  • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudelių k., Marijampolės sav.
  • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės sav.
  • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvninkų g. 18, Marijampolė
  • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnava Marijampolės sav.
  • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskai, Marijampolės sav.

Juridiniai asmenys dėl išmokos kreipiasi į Marijampolės savivaldybės  administracijos Piniginės paramos skyrių (J. Basanavičiaus a. 1, 110A ar 115 kab.) 

Jeigu vaikų (asmenų), besimokančių užsienio valstybės mokymo įstaigoje gyvenamoji vieta iki išvykstant mokytis nebuvo deklaruota ir jie nebuvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dėl išmokos vaikui vaikai (asmenys) kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje jie iki išvykimo faktiškai gyveno.

Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis asmens, pateikusio prašymą gauti išmoką, pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais asmenų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie faktinę gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ar klaidingi, ir (ar) valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, faktinė gyvenamoji vieta patikrinama savivaldybės administracijos seniūnijų ar Piniginės paramos skyriaus darbuotojų ir surašomas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.

Vaiko tėvų įgalioti asmenys dėl išmokų kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje vaiko tėvas ar motina Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu nė vienas iš vaiko tėvų nedeklaravęs gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, - į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaruota vaiko gyvenamoji vieta arba jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją. Jeigu vaiko gyvenamoji vieta nedeklaruota arba jeigu jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dėl išmokų vaiko tėvų įgalioti asmenys kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra faktinė vaiko gyvenamoji vieta, administraciją.
Asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Išmokų vaikams įstatymas, jeigu nė vienas iš vaiko tėvų ir vaikas nedeklaravę gyvenamosios vietos arba nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą bei faktiškai negyvena Lietuvos Respublikoje, dėl išmokų kreipiasi į savivaldybės, kurioje vienas iš tėvų dirba, administraciją

 

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

Informacija atnaujinta 2021-02-11 19:13