Pradžia
Pradžia

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019-2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. 2020 m.
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Marijampolės savivaldybės iždas
Marijampolės savivaldybės administracija
Kontrolės ir audito tarnyba

Marijampolės savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Audito ataskaita. Marijampolės savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų, biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas ir audito išvada

Marijampolės savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Marijampolės savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir išvada

Marijampolės savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai                
Viešoji įstaiga įstaiga Marijampolės telekinas            
Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba
Viešoji įstaiga „VšĮ Marijampolės futbolo centras“
Marijampolės Petro Armino progimnazija        
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Marijampolės meno mokykla        
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus        
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“        
Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazija
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai"
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
Marijampolės socialinės pagalbos centras
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“        
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Pasaka“        
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla        
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija        
Marijampolės Sūduvos gimnazija
Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Marijampolės kultūros centras
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
Marijampolės dramos teatras
Marijampolės sporto centras        
Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras
Viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras
Marijampolės regiono plėtros taryba

 

Informacija atnaujinta 2021-11-22 07:47