Pradžia
Pradžia

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m.  2022 m.
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Marijampolės savivaldybės iždas
Marijampolės savivaldybės administracija      
Kontrolės ir audito tarnyba

Marijampolės savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Audito ataskaita apie Marijampolės savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą. Audito išvada

Marijampolės savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 
Audito ataskaita. Marijampolės savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų, biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas ir audito išvada

Marijampolės savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Marijampolės savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir išvada

Marijampolės savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai        
Viešoji įstaiga įstaiga Marijampolės telekinas                
Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba                             
Viešoji įstaiga „VšĮ Marijampolės futbolo centras“                       
Marijampolės Petro Armino progimnazija                            
Marijampolės moksleivių kūrybos centras                              
Marijampolės meno mokykla                    
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“                   
Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus                
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                
Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazija                   
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras                     
Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai"                     
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla                    
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras                     
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla                    
Marijampolės socialinės pagalbos centras                    
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“                 
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“                  
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“                    
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“                    
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“                    
Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Pasaka“                    
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija                
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija                
Marijampolės Sūduvos gimnazija                
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras                
Marijampolės kultūros centras                
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka                
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija                
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija                
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla                
Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija                 
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija                
Marijampolės sporto centras                
Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba                
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija                
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras                
Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė                
Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis                
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras                
Viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras                
Marijampolės regiono plėtros taryba              

 

Informacija atnaujinta 2023-04-21 17:34