Pradžia
Pradžia

 Apdovanoti Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinu

 • 2023 metai
  • Ray Moon Bartkus, už Marijampolės vardo garsinimą bei kultūros identiteto puoselėjimą Lietuvoje ir už jos ribų
 • 2018 metai
  • Vytenis Pauliukaitis, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
 • 2017 metai
  • Alvydas Kirkliauskas, už ypatingus nuopelnus Marijampolei
 • 2016 metai
  • Rinaldas Česnaitis, už ypatingus nuopelnus sportui
  • Romualdas Makauskas, už ypatingus nuopelnus Marijampolės bendruomenės labui
  • Kęstutis Svitojus, už ypatingus nuopelnus verslui ir svarią paramą Marijampolės sportui
 • 2015 metai
  • Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas, už ypatingus nuopelnus Marijampolės žmonėms
  • Manfredas Švakas (Manfred Schwaak)(po mirties), už ypatingus nuopelnus Želsvos pagrindinės mokyklos bendruomenei
  • Viktoras Kemeraitis, už ypatingus nuopelnus statybos ir paveldo objektų restauravimo srityje
 • 2014 metai
  • Beatričė Kleizaitė-Vasaris, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Mangirdas Krunkaitis, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Andrius Linkus, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Albinas Mitrulevičius, už itin svarią paramą Marijampolės trečiojo amžiaus universitetui
  • Gintaras Vilutis, už ypatingus nuopelnus Marijampolės Jono Pauliaus II parapijai ir visai Marijampolei
  • Paulius Uleckas, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Vytautas Viliūnas, už ypatingus nuopelnus ugdant marijampoliečių pilietiškumą ir tautinę savimonę
 • 2013 metai
  • Klemencas Agentas, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Gediminas Akelaitis, už nuopelnus medicinai ir Marijampolės žmonėms
  • Alvydas Zdanys, už ypatingus nuopelnus Marijampolės švietimui
  • Vytautas Petruškevičius, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
 • 2012 metai
  • Kęstutis Subačius, už nuopelnus Sūduvos krašto istorijai ir kultūrai
  • Ona Sakalauskienė, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Vidas Barauskas, už ypatingus nuopelnus tarnyboje
  • Vincas Viktoras Peckus, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Paulina Danutėi Vidrinskienė, už nuopelnus saugant istorinę atmintį
  • Janina Judikevičiūtė, už ypatingus nuopelnus Lietuvos Nepriklausomybei
 • 2011 metai 
  • Birutė Kižienė, už indėlį ginant nukentėjusiųjų nuo genocido interesus
  • Liudvikas Vytautas Vitkauskas, už rezistencinę ir švietėjišką visuomeninę veiklą
  • Kęstutis Balčiūnas, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Vidmantas  Kučinskas, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Alva Zita Sidaravičienė, už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą
  • Romas Rusteika, už Lietuvos laisvės kovų atminimo įamžinimą
  • Aldona Vilutienė, už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą bei muziejinę publicistinę veiklą
  • Vanda Juknevičienė, už auką Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei
 • 2010 metai
  • Vytautas Gaulia, už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir Sūduvos žemės vardo garsinimą
  • Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas Vilkaviškio vyskupijos kancleris monsinjoras Juozas Pečiukonis, už ypatingus nuopelnus puoselėjant krikščioniškąsias vertybes ir sielovadinę veiklą bei rūpinimąsi sakraliniais objektais
  • Vytautas Grinius,  už ypatingus nuopelnus saugant Sūduvos krašto istoriją 
 • 2009 metai
  • Vytautas Pijus Raibikis, už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą ir laisvės kovų įamžinimą
Informacija atnaujinta 2023-07-07 11:39