Pradžia
Pradžia

Pranešimai dėl poveikio aplinkai vertinimo

Nr. Informacijos paskelbimo data Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatoriaus pavadinimas Planuojama ūkinė veikla (PŪV), kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) vieta

Atrankos informacija paskelbta
1. 2023-02-02 AB „Litgrid“; 10 kV oro linijos Kvietiškis-Kapsai-Prienai rekonstravimas ir žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu įrengimas. Prienų rajono sav. ir Marijampolės sav. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid
=2102220487 arba
https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai
> 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai)(1)
2. 2023-02-21 UAB „MLEZ NT“;

Gamybos, pramonės paskirties pastato su administracinėmis patalpomis statyba ir eksploatacija.

J. Montvilos g. 50, Skriaudučio k., Marijampolės sav.

https://drive.google.com/file/d/1bOnLbC6SzCnIhpEFeyn2Hr96Eq4MT_Wm/view

arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės regionas (7)
3. 2023-03-27 UAB „Juodeliai“ Medeinos g. ir Juodelių g. atkarpų
esančių Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendriniškių k., rekonstravimo bei jungiamosios
gatvės tarp jų ir sunkiasvorių transporto priemonių stovėjimo aikštelių statyba ir eksploatacija.
Marijampolės sav., Nendriniškių k. https://drive.google.com/file/d/1PDLLB6-Ey3gSBGBD1-RaYALRwLQoYi0Z/view
arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai >3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės regionas (8)
4. 2023-06-05
UAB „Juodeliai“
UAB „Juodeliai“ medienos apdirbimo
veiklos plėtra, įrengiant gamybos ir pramonės paskirties pastatus bei inžinerinius tinklus
Juodelių g. 8, Nendriniškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. https://drive.google.com/file/d/1P435vECSc390EIoo0epqRvafV91i08ns/view 
arba https://aaa.lrv.lt/  nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės regionas (13)
5. 2023-07-03 UAB „Mantinga food“ Padažų gamybos cecho įrengimas Marijampolė Beržų g. 24

https://drive.google.com/file/d/1Vdt8zCKh3VofLwj2gCoS9b6TAn562UVb/view

arba https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-vertinimas-pav/2023-m

6. 2023-08-04 UAB „Juodeliai“, UAB „Juodeliai“ medienos apdirbimo veiklos plėtros, įrengiant gamybos ir pramonės paskirties pastatus bei inžinerinius tinklus Juodelių g. 8, Nendriniškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.

https://drive.google.com/file/d/1mVajng68RU4Lmfd51eMN30DoKNlfjdZB/view

arba Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės regionas

7. 2023-11-24 UAB „Tekstilės tvarkymo centras“ Tekstilės atliekų tvarkymas Vasaros g. 6, Marijampolė

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487

arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai >3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės regionas 

8. 2024-02-13 UAB „Intatehas“ Trijų inžinerinių statinių (stoginių) nauja
statyba ir eksploatacija bei inžinerinio statinio (aikštelės) rekonstrukcija
Vasaros g. 16B, Marijampolė

https://drive.google.com/file/d/1tqjFkMuVJX2bzY28YUpSQBa4AABAWQB4/view

arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024
metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Marijampolės apskritis
(30)

 

           
Informacija atnaujinta 2024-02-13 12:53