Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kitos paskirties inžinerinio statinio, 9750 kW galios saulės šviesos energijos elektrinės Padvariškių k., Igliaukos sen., Marijampolės r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės  dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti „Kitos paskirties inžinerinio statinio, 9750 kW galios saulės šviesos energijos elektrinės Padvariškių k., Igliaukos sen., Marijampolės r. sav. statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.

 • Statybvietės adresas: Padvariškių k., Igliaukos sen., Marijampolės r. sav.
 • Žemės sklypo duomenys: Nr. :
  • Sklypas Nr. 1: 5182/0002:227 Šventragio k.v.
  • Sklypas Nr. 2: 5182/0002:16 Šventragio k.v,
  • Sklypas Nr. 3: 5182/0002:18 Šventragio k.v.
  • Sklypas Nr. 4: 5182/0002:73 Šventragio k.v.
  • Sklypas Nr. 5: 5182/0002:82 Šventragio k.v.
  • Sklypas Nr. 6: 5182/0002:142 Šventragio k.v.
 • Statinio paskirtis: INŽINERINIS STATINYS
 • Projektuotojas: UAB „Green Genius“ (OZO G. 10A, VILNIUS, LT-08200)
  • DIREKTORIUS – RUSLAN SKLEPOVIČ
  • PROJEKTO VADOVAS – EDVINAS JOCKUS, TEL. NR. +37069931703.
  • STATYTOJAS – UAB „GG LTU S8“, ĮM. K. 302848490, OZO G. 10A, LT-08200, VILNIUS

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Marijampolės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt. Papildoma informacija apie projektą tel. +370 689 72527 iki 2023-02-28

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti el. paštu POLINA.KUZNETSOVA@GREENGENIUS.COM iki 2023-02-28

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-02-28 13 val. Statytojo pageidavimu nuotoliniu būdu:

SUSIRINKIMO ID: 310 870 689 249
SLAPTAŽODIS: PwG4j8

NUORODA Į SUSITIKIMĄ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAyMDljODktMzVlNi00MTYxLWE2M2UtMjQyMTY5MGUwYTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5aca44-4a1e-4194-be6b-8dc0443e0e45%22%2c%22Oid%22%3a%224eb99ef0-eb5f-4419-89ce-d614f65c5b48%22%7d

PRIDEDAMA:
1. Projektiniai pasiūlymai
2. Vaizdinė informacija

Informacija atnaujinta 2023-02-07 10:22

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}