Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD), patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1-640, koregavimą.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-18-22-281.

TPD rengimo pagrindas – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. DV-1786 „Dėl pritarimo detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1-640 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“, koregavimo iniciatyvai.

TPD koregavimo planavimo tikslai:  keisti  detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties 0,1290 ha žemės sklypo, kadastro Nr. 1801/0046:127, (detaliajame plane sklypo projektinis Nr. 8), esančio Marijampolėje, Panevėžio  g. 96B, žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1290 ha.

TPD organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, el.p. administracija@marijampole.lt.

TPD iniciatorius – UAB „Detritas“, Gedimino g. 96, Marijampolė, tel.: (8 612) 26585,  detritasm@gmail.com

TPD rengėjas – MB „Vado archstudija“, įm. k. 306037649, Vytauto g. 34A, LT-68295 Marijampolė, tel. ( 8 616)11188, valdoarchstudija@gmail.com

TPD projekto vadovas - Valdas Naumavičius, tel.: (8 686) 83370, valdo272@gmail.com

TPD koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Su parengtais TPD sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2022-06-23 iki 2022-07-11 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo TPD Nr. K-VT-18-22-281) ir projekto rengėjo patalpose Vytauto g. 34A, 68295 Marijampolėje. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.

Vieša ekspozicija nuo 2022-06-23 iki 2022-07-11 Narto seniūnijoje, Lietuvninkų g. 18, Marijampolėje; Marijampolės savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje; TPD rengėjo patalpose Vytauto g. 34A II aukšte, Marijampolėje .

Viešo svarstymo susirinkimas – 2022-07-11, 16.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vytauto g. 34A, Marijampolėje, II aukšte.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl TPD sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-18-22-281) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Teritorijų planavimo vadovas Valdas Naumavičius

Informacija atnaujinta 2022-06-22 19:35

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}