Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame apie rengiamas Draugystės, Stoties, Beržų gatvių kvartalo Marijampolėje detaliojo plano viešinimo procedūras (toliau – TPD).

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-18-22-114.

TPD rengimo pagrindas – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. DV-1673 „Dėl pritarimo iniciatyvai organizuoti teritorijų planavimo dokumento rengimą Marijampolėje, Draugystės, Stoties, Beržų gatvių kvartale“.

TPD koregavimo planavimo tikslai: 
1) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
2) planuojamoje teritorijoje pertvarkyti žemės sklypus, juos sujungiant ir (ar) pakeičiant ribas, naudojimo būdus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

Planuojamos teritorijos plotas ~ 5,0 ha.

TPD organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, el.p. administracija@marijampole.lt.
TPD iniciatorius – UAB „Mantinga“, Stoties g. 51, Marijampolė, info@mantinga.com
TPD rengėjas – MB „Vado archstudija“, įm. k. 306037649, Vytauto g. 34A, LT-68295 Marijampolė, tel. ( 8 686) 83370, valdoarchstudija@gmail.com
TPD projekto vadovas - Valdas Naumavičius, tel.: (8 686) 83370, valdo272@gmail.com
TPD koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Su parengtais TPD sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2023-02-15 iki 2023-03-02 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo TPD Nr. K-VT-18-22-114) ir projekto rengėjo patalpose Vytauto g. 34A, 68295 Marijampolėje. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.

Vieša ekspozicija nuo 2023-02-15 iki 2023-03-02 Degučių seniūnijoje, R. Juknevičiaus g. 28, Marijampolėje; Marijampolės savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje; TPD rengėjo patalpose Vytauto g. 34A II aukšte, Marijampolėje .

Viešo svarstymo susirinkimas – 2023-03-02, 16.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vytauto g. 34A, Marijampolėje, II aukšte.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl TPD sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-18-22-114) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys (pdf)

Informacija atnaujinta 2023-02-14 10:13

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}