Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kvamo savivaldybė (Norvegija)

 1996 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės miesto savivaldybės ir Kvamo savivaldybės.

2000 m. balandžio 14 d. buvo pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės ir Kvamo savivaldybių. Sutartyje yra numatoma bendradarbiauti savivaldos, verslo, kultūros, švietimo, turizmo, socialinės pagalbos ir paramos srityse.
Sutartis

 

Kvamas yra įsikūręs šiaurinėje Hordalando fiordų pusėje. Gyvas bei įvairiapusis šio regiono centras - Norheimsundas nuo 1850 m. ypač išvystęs turizmą bei prekybą ir gali pasiūlyti daugybę kokybiškų produktų, paslaugų. Norheimsundas (Norheimsund) yra nuostabus fiordų kaimelis su nepamirštamo grožio gamta, raižytais kraštovaizdžiais ir įdomiais atrakcionais, pramogomis. Kvame yra 10 muziejų, 6 bažnyčios, parodų rūmai, kinas, 11 baseinų, kiekvieną dieną organizuojamos ekskursijos, kruizai, pasivaikščiojimai po fiordus, turistai gali paslidinėti, pasimaudyti. Pagrindinės verslo šakos: žuvininkystė, žemės ūkis, medžio apdirbimo pramonė.

1995 m. pavasarį Norvegijos Raudonojo kryžiaus draugijos delegacija apsilankė Marijampolės miesto savivaldybėje. Po ilgo ir konstruktyvaus pokalbio užsimezgė draugystė, kuri išsivystė į rimtą perspektyvų bendradarbiavimą.
Su Kvamo savivaldybe tiesiogiai bendradarbiauja Marijampolės miesto ligoninė, Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis, Marijampolės švietimo bei ugdymo įstaigos, savivaldybė.

Interneto svetainė http://www.kvam.kommune.no/

Kvamo ir Marijampolės savivaldybių bendradarbiavimo chronologija:

 • 1996 m. gegužės mėnesį Norvegijoje, Kvamo savivaldybėje, lankėsi oficiali Marijampolės miesto savivaldybės delegacija (meras, administratorius, savivaldybės darbuotojai, Raudonojo kryžiaus atstovai, įmonių vadovai)
 • 1996 m. birželio 21 - 29 d. šeši jaunuoliai iš Marijampolės apskrities dirbo vadovais vaikų stovyklose Norvegijos Bromlo saloje
 • 1996 m. rugpjūčio 18-22 d. Tyssendalio Raudonojo kryžiaus pagalbos būrys surengė pagalbos instruktoriams kursus, kuriuose dalyvavo mokyklų medicinos seserys, mokytojai
 • 1996 m. lapkričio 22 d. Marijampolėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kvamo ir Marijampolės miestų
 • 1997 m. vasario 26 - kovo 1 d. Kvamo delegacija atvežė labdarą Marijampolės miesto Raudonojo kryžiaus skyriui
 • 1998 m. balandžio 16 - 28 d. Kvamo savivaldybės socialinės pagalbos įmonėje Storeholmen ASVO stažavosi du Marijampolės savivaldybės ir būsimo Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojai
 • 1998 m. balandžio 22 d. buvo atidaryti Vaikų globos namai, kurių įkūrimui finansinė parama buvo gauta iš Kvamo savivaldybės
 • 1998 m. spalio 1 - 5 d. Marijampolėje lankėsi Kvamo savivaldybės socialinės pagalbos įmonės Storeholmen ASVO delegacija. Su Marijampolės socialinės pagalbos centru aptartas tolesnis bendradarbiavimas ir galimas Marijampolės neįgaliųjų asmenų pagamintų dirbinių eksportas į Norvegiją
 • 1998 m. vyrų ansamblis „Sūduvietis“ ir Sasnausko choras „Šešupė“ koncertavo Kvame
 • 1999 m. rugsėjo 1 - 21 d. jaunimo grupė iš Marijampolės dalyvavo ES projekte JAUNIMAS EUROPAI, trišaliuose Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos jaunimo mainuose Kvamo savivaldybėje
 • 1999 m. rugsėjo mėn. Marijampolės savivaldybės atstovai lankėsi Kvamo savivaldybėje. Tikslas - supažindinti su Komunos darbu, jos paskirstymu, politinėmis struktūromis, Kvamo savivaldybės gyvenimo ypatumais
 • 1999 m. šokių kolektyvas „Vilga“ koncertavo Kvamo savivaldybėje, fotografai pristatė savo darbus
 • 1999 m. rugpjūčio 30 - rugsėjo 5 d. Kvamo savivaldybės rūpesčiu Marijampolėje koncertavo žinomi Vakarų Norvegijos muzikos atlikėjai: dainininkė Reidun Horvei, pianistas Geir Botnen ir smuikininkas Knut Hamre
 • 1999 m. lapkričio 11 - 13 d. Marijampolėje viešėjo Kvamo verslininkų delegacija, kuri ieškojo potencialių partnerių baldų gamyboje, žemės ūkyje
 • 2000 m. kovo 9-12 d. minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmetį Marijampolėje viešėjo atstovas iš Kvamo savivaldybės O.Adland
 • 2000 m. balandžio 13 - 15 d. Marijampolėje viešėjo 4 asmenų Kvamo savivaldybės delegacija, vadovaujama savivaldybės mero M. Vik. Vizito metu Marijampolėje buvo pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės ir Kvamo savivaldybių. Svečiai taip pat susitiko su vietos amatininkais, gaminančiais smulkius medžio dirbinius, siuvinius, domėtasi medžio drožlių gamyba, medžio anglimi
 • 2000 m. gegužės mėnesį vyrų ansamblis „Sūduvietis“ koncertavo Kvame
 • 2000 m. liepos 7 - 30 d. dvi Marijampolės moksleivės dalyvavo Liūtų klubo tarptautinėje stovykloje Norvegijoje, kurią finansavo Kvamo savivaldybė
 • 2000 m. rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 2 d. Marijampolėje lankėsi 11 asmenų Norvegijos verslininkų ir Kvamo savivaldybės darbuotojų delegacija. Tikslas - aptarti konkrečias bendradarbiavimo nišas verslo srityje, užmegzti kontaktus su vietos verslininkais, užsakyti vietos amatininkų medžio dirbinių bei siuvinių. Kvamo savivaldybės socialinis darbuotojas B.Flatebo aptarė galimybes įsteigti paramos fondą Marijampolės miestui Kvame, kuris teiktų pagalbą Marijampolėje įsikūrusiems vaikų namams
 • 2000 m. rugsėjo 2-16 d. jaunimas iš Norvegijos dalyvavo ES programoje JAUNIMAS EUROPAI, trišaliuose Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos jaunimo mainuose Marijampolėje
 • 2000 m. spalio mėnesį Marijampolės savivaldybės bei verslo atstovai lankėsi Kvame, kur aptarė verslo plėtros perspektyvas
 • 2001 m. gegužės mėnesį švantėje „Miesto dienos 2001“ koncertavo pianistas Geir Botnen ir smuikininkas Knut Hamre. Kartu su jais buvo atvykęs Kvamo savivaldybės ryšių su Marijampole koordinatorius Agnar Hoysaeter
 • 2001 m. birželio mėnesį Kvamo savivaldybėje lankėsi oficiali 4 asmenų Marijampolės savivaldybės delegacija
 • 2001 m. rugpjūčio 28 - 29 d. į Marijampolę atvykę Kvamo savivaldybės vicemerė Astrid Selsvold ir Agnar Hoysaeter lankėsi Socialinės rūpybos centro objektuose - Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinyje, Globos namuose, taip pat apžiūrėjo Rygiškių Jono gimnazijai pačių padovanotą lingofoninį kabinetą
 • 2001 m. rugsėjo 18 - 20 d. Marijampolės savivaldybės mokyklose lankėsi Kvamo savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas ir vidurinių mokyklų direktorių pavaduotojai, norėdami susipažinti su švietimo sistema Lietuvoje ir užmegzti artimus kontaktus su atskiromis mokyklų klasėmis
 • 2002 m. birželio 13 - 20 d. dvi Marijampolės gimnazistės dalyvavo Jaunimo mainų programoje Norvegijoje „Kaip naudoti vietinius gamtos išteklius organizuojant tarptautinius jaunimo mainus"
 • 2002 m. rugsėjo 26 - 27 d. Širvintose vyko konferencija, kurioje dalyvavo Norvegijos apskričių ir savivaldybių, turinčių partnerių Lietuvoje, atstovai ir bendradarbiaujančių apskričių bei savivaldybių iš Lietuvos atstovai. Marijampolės bei Kvamo savivaldybės apžvelgė savo praėjusių metų bendrus projektus, nuveiktus darbus bei aptarė tolimesnius bendradarbiavimo planus, veiklos sritis
 • 2002 m. spalio mėn. Marijampolės greitosios pagalbos centras gavo iš Kvamo savivaldybės labdaros - 2 greitosios pagalbos automobilius
 • 2002 m. lapkričio 22 - 23 d. atstovai iš Kvamo surengė dvi konferencijas bei skaitė pranešimus Marijampolės visuomenei žemės ūkio bei visuomeninių organizacijų veiklos organizavimo klausimais
 • 2003 m. balandžio 2 d. 39 Oystese Gimnazijos moksleiviai viešėjo Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, padovanojo gimnazijai 11 kompiuterių
 • 2003 m. balandžio 24 - 26 d. Oystenas Adlandas iš Kvamo savivaldybės kartu su atstovu iš Bergeno Pedagoginio koledžo p. Harald Myklebust viešėjo Marijampolėje. Vizito tikslas - susipažinti su mokyklų sistema Marijampolėje ir užmegzti ryšius su Marijampolės Kolegija
 • 2003 m. rugsėjo 12 - 14 d. Marijampolės apskrities moters veiklos centras vykdė projektą „Moters verslas, demokratija ir filantropija“. Projekto pristatyme dalyvavo moterų delegacijos iš 4 susigiminiavusių miestų, tame tarpe ir delegacija iš Kvamo
 • 2003 m. rugsėjo 13 - 17 d. Oficiali delegacija iš Marijampolės savivaldybės, vadovaujama mero pavaduotojo Rimo Vitkaus viešėjo Kvamo savivaldybėje. Vizito tikslas susipažinti su rinkimų į savivaldybės tarybą sistema bei susipažinti su projektu „Saugios bendruomenės“
 • 2003 m. lapkričio 21 - 24 d. oficiali delegacija iš Kvamo savivaldybės, vadovaujama merės Astrid Selsvold viešėjo Marijampolėje. Vizito metu buvo pasirašyti Marijampolės amatų centro steigimo dokumentai. Norheimsundo Liūtų klubo prezidentas įteikė piniginį čekį Marijampolės Kartų Namų renovacijai
 • 2003 m. lapkričio 27 - 28 d. atstovai iš Kvamo ir Marijampolės savivaldybių dalyvavo kasmetinėje bendroje konferencijoje Klaipėdoje, kur bendradarbiaujančios Lietuvos ir Norvegijos savivaldybės, apskritys aptaria kitų metų bendradarbiavimo planus
 • 2004 m. gegužės 28 - 30 d. Marijampolės šventėje „Miesto dienos 2004“ viešėjo atstovai iš Kvamo savivaldybės
 • 2004 m. lapkričio 5 - 8 d. Marijampolėje lankėsi Kvamo savivaldybės merė Astrid Selsvold. Vizito metu buvo aplankyti Kartų Namai, aptartas Amatų Centro veiklos planas
 • 2005 m. balandžio 29d. Marijampolės savivaldybę aplankė 30 asmenų delegacija - Norvegijos Liūtų klubų nariai. Svečiai domėjosi įgyvendinamais bendrais su Norvegijos Kvamo savivaldybe projektais
 • 2005 m. gegužės 27 - 29 d. šventėje „Miesto dienos 2005“ Marijampolėje viešėjo Kvamo savivaldybės merė Astrid Selsvold ir folklorinės muzikos bei šokio ansamblis
 • 2005 m. spalio 23-24 d. Kvamo savivaldybės merė ir Liūtų klubų atstovai viešėjo Marijampolėje. Svečiai dalyvavo „Kartų Namų“ atidaryme, o taip pat atvežė Marijampolės socialinės pagalbos centrui daugybę labdaros bei padovanojo autobusą
 • 2006 m. kovo 30 d. Normando apskrities atstovė ponia Ašilda Opojan (Ashiild Opoyen) ir Kvamo savivaldybės atstovai ponia Malė Gretė Akines (Mali Grete Akines) bei ponas Geiras Arnė Alingsenas (Geir Arne Allingsen) lankėsi Marijampolėje vykusiame jaunimo politikos ir vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje aptarime
 • 2006 m. gegužės 26 – 28 dienomis į Marijampolės šventę „Miesto dienos 2006“ atvyko ponai Agnaras Hoiseteris (Agnar Hoysaeter) ir Oisteinas Adlandas (Oystein Adland)
 •  2006 m. birželio 15 - 18 dienomis savivaldybės meras Vidmantas Brazys viešėjo Norvegijos Karalystės Kvamo savivaldybėje merės Astridos Selsvold (Astrid Selsvold) kvietimu
 • 2006 m. lapkričio 23 – 25 dienomis Marijampolėje paminėti savivaldybių bendradarbiavimo dešimtmečio atvyko susigiminiavusios Norvegijos Kvamo savivaldybės oficiali delegacija: merė Astrida Selsvold (Astrid Selsvold) ir savivaldybės atstovai Agnaras Hoiseteris (Agnar Hoysaeter) ir Janas Tjosas (Jan Tjos)
 • 2007 m. gegužės 24 - 27 dienomis šventės „Miesto dienos 2007“ metu, Marijampolėje, lankėsi Kvamo savivaldybės delegacija
 • 2007 m. gegužės 25 dieną Agnarui Hoiseteriui (Agnar Hoysaeter) buvo suteiktas Marijampolės garbės piliečio vardas
 • 2007 m. spalio 5 – 6 dienomis Marijampolėje lankėsi Norvegijos Kvamo savivaldybės Oistisės (Oystese) miestelio pučiamųjų orkestras ir juos lydinti Kvamo savivaldybės administracijos atstovų delegacija
 • 2007 m. lapkričio 13 - 14 dienomis Marijampolėje lankėsi Kvamo savivaldybės delegacija
 • 2008 m. kovo 13 – 15 dienomis Marijampolėje lankėsi Norvegijos Kvamo savivaldybės administracijos 4 atstovai. Vizito metu buvo kalbama apie tolimesnį savivaldybių bendradarbiavimą
 • 2008 m. gegužės 31 – birželio 1 dienomis šventės „Miesto dienos 2008“ metu, Marijampolėje lankėsi Kvamo savivaldybės delegacija
 • 2008 m. birželio 18 - 22 dienomis Marijampolės savivaldybės delegacija (4 atstovai) lankėsi Kvamo savivaldybėje. Delegacija dalyvavo Norvegijos poeto Olavo Hakonsono Haugės (Olavo Hakonson Hauge) ir kompozitoriaus Geiro Tveito (Geirr Tveitt) 100-ųjų gimimo metinių jubiliejaus minėjimo šventėje
 • 2009 m. rugsėjo 6 d. paminklo „Tautai, Kalbai. Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti 1009-2009“ atidengimo iškilmėse dalyvavo Marijampolės garbės pilietis Agnar Hoiseter, buvęs Marijampolės ir Kvamo savivaldybių bendradarbiavimo koordinatorius
 • 2010 m. gegužės 29 - 30 d. į šventę „Miesto dienos 2010“ mero kvietimu buvo atvykęs Marijampolės garbės pilietis Agnar Hoiseter, buvęs Marijampolės ir Kvamo savivaldybių bendradarbiavimo koordinatorius
 • 2011 m. gegužės 27- 29 d. Marijampolėje "Miesto dienos 2011" šventėje dalyvavo Kvamo savivaldybės merė Astrid Farestveit Selsvold, Kultūros skyriaus vedėjas Lars Erik Klafstad, Priešgaisrinės apsaugos vadas Bjorn Jahansen su žmona ir Marijampolės garbės pilietis Agnar Hoysaeter. Vizito metu Priešgaisrinės apsaugos vadas Bjorn Jahansen taip pat susitiko su Marijampolės apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdybos viršininku Vidu Barausku, apsilankė priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, susipažino su technine baze, veiklos organizavimu
 • 2011 m. rugpjūčio 21-29 d. Kvamo savivaldybėje mero kvietimu lankėsi administracijos direktorius Metas Ražinskas ir mero pavaduotojas Sigitas Valančius. Vizito metu susipažino su Kvamo savivaldybės administracijos struktūra, vietos biudžeto ir mokesčių rinkliavos sistema, įgyvendintais projektais, apsilankė vietos ūkiuose, perdirbimo įmonėse, susitiko su Marijampolės garbės piliečiu Agnar Hoiseter
 • 2012 m. gegužės 27-29 d. Marijampolėje šventėje „Miesto dienos 2012“ , skirtoje Marijampolės miesto savivaldos 220-ojo jubiliejui, dalyvavo Kvamo savivaldybės meras Asbjorn Tolo su žmona ir Marijampolės garbės pilietis Agnaras Hoysaeter
 • 2012 m. birželio 22-25 d. Marijampolėje lankėsi Kvamo savivaldybės (Norvegija) Oystese muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, švenčiantis 50 metų jubiliejų. Joninių proga orkestras surengė koncertus Igliaukoje ir Sasnavoje
 • 2013 m. birželio 13 - 16 d. į šventę „Miesto dienos 2013“, buvo atvykusi savivaldybės delegacija, vadovaujama regioninės plėtros departamento vadovo Jan Tjosaas.
 • 2013 m. gruodžio 14 d. Marijampolėje lankėsi Norvegijos Hordolano žemės, kuriai priklauso ir Kvamo miestas, LIONS klubo nariai ir Marijampolės garbės pilietis Agnar Hoyseter. Tęsdami daugiametę tradiciją jie atvežė kalėdines dovanas Degučių vaikų dienos centro, Kartų namų vaikams. Svečiai iš Norvegijos kartu su Marijampolės apskrities LIONS klubo nariais surengė kalėdinę akciją „Gerumo traukinys“, kurios metu 59-ioms šeimoms nuvežė dovanos.
 • 2014 m. gegužės 30 - birželio 1 d. „Miesto dienos 2014“ šventėje lankėsi  Marijampolės garbės pilietis Agnaras Hoysaeter
 • 2014 m. gruodžio 11 - 14 d. Marijampolėje lankėsi Norvegijos LIONS klubų nariai ir Marijampolės garbės pilietis Agnar Hoyseter. Svečiai lankėsi Socialinės pagalbos centro padalinyje Kartų namuose, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Degučių vaiko dienos centre atidarė bendromis Norvegijos 104D regiono ir Marijampolės apskrities LIONS klubų narių bei Marijampolės savivaldybės administracijos pastangomis suremontuotas dušo patalpas. Dalyvavo kalėdinėje šventėje, kartu  su Marijampolės LIONS klubo nariais organizavo kalėdinę gerumo akciją.