Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Lešos savivaldybė (Norvegija)

2006 m. rugsėjo 29 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės (Lietuva) ir Lesja (Norvegija) savivaldybių.   

Bendradarbiavimas su Lešos (Lesja) savivaldybe prasidėjo jau 1993 metais. Tuo metu Lešos savivaldybės ūkininkų sąjunga nutarė padėti savo kolegoms iš Lietuvos. Tuo metu buvusioje aukštesniojoje Marijampolės žemės ūkio mokykloje (dabartinė Marijampolės kolegija) dirbo šios ūkininkų sąjungos nariai Kjetilas Hjelesetas (Kjetil Hjelleset) ir Havardas Geveltas (Havard Gevelt), todėl ir buvo pasirinkta padėti Lietuvai, o tiksliau Marijampolei. Pirmasis Norvegijos partnerių tikslas buvo aprūpinti Marijampolės ūkininkus jiems reikalinga žemės ūkio technika. Vėliau reikiama įranga buvo teikiama vaikų namams, senelių namams, Caritui bei Avikilams. Po sutarties pasirašymo yra nuolat ieškoma naujų bendradarbiavimo formų.
Sutartyje yra numatyta bendradarbiauti švietimo, žemės ūkio, kultūros, istorinės, politinės bei administracinės sistemos srityse.
 
Lešos (Lesja) ir Marijampolės savivaldybių bendradarbiavimo chronologija:

 

  • 2006 m. gruodžio 15 – 18 dienomis Marijampolėje lankėsi 6 žmonių grupė iš Lešos (Lesja) savivaldybės. Jie su dovanomis aplankė Marijampolės apskrities vaikų globos namus, Kartų namus, kur susipažino su jų gyventojais, darbuotojais bei vykdoma veikla
  • 2006 m. gegužės 12 d. Marijampolėje viešėjo Norvegijos Lora vietovės Lešos (Lesja) savivaldybės vicemerė Berit Rana (Berit Ranaa) ir ryšių su Lietuva vadovas Martinas Vorkinas (Martin Vorkinn)
  • 2006 m. rugsėjo 29 d. Marijampolėje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės ir Lešos (Lesja) savivaldybių
  • 2007 m. gegužės 24 – 27 dienomis šventės „Miesto dienos 2007“ metu, Marijampolėje viešėjo delegacija iš Lešos (Lesja)
  • 2007 m. rugpjūčio 2 – 6 dienomis Lešos (Lesja) mero kvietimu Marijampolės savivaldybės delegacija oficialiu vizitu lankėsi Norvegijos Lešos savivaldybėje
  • 2007 m. gruodžio 12 – 15 dienomis Marijampolėje lankėsi Norvegijos Lešos (Lesja) savivaldybės administracijos atstovų delegacija
  • 2008 m. gegužės 31 – birželio 1 dienomis šventės „Miesto dienos 2008“ metu, Marijampolėje lankėsi Lešos (Lesja) savivaldybės 4 narių grupė
  • 2008 m. birželio 23 dieną Marijampolės savivaldybėje lankėsi Lešos (Lesja) savivaldybės atstovas, atsakingas už verslo ir žemės ūkio plėtrą, taip pat susigiminiavusių miestų bendradarbiavimą, Martinas Vorkinas (Martin Vorkinn)
  • 2008 m. spalio 23 – 27 dienomis Marijampolėje lankėsi Lešos (Lesja) savivaldybės atstovų grupė (12 atstovai), vadovaujama Martino Vorkino. Delegacija domėjosi žemės ūkio reikalais
  • 2009 m. gegužės 29-30 d. šventėje "Miesto dienos 2009" viešėjo Lešos (Lesja) savivaldybės delegacija
  • 2009 m. spalio 18 - 20 d. Marijampolėje buvo priimta Lešos (Lesja) savivaldybės 20-ies asmenų delegacija, vadovaujama mero Pero Dago Hole (Per Dag Hole). Svečiams surengta apžvalginė ekskursija po Marijampolės miestą, aplankant LDK Vytenio logistikos batalioną, Partizanų ir Tremties muziejų, Mažąją baziliką. Aplankyti Marijampolės apskrities globos namai, ŽŪB „Padovinys“, įmonės „Arvi“ ir ko, „CIE LT Forge“. Stebėtos futbolo varžybos „Sūduva - Vėtra“ naujajame Marijampolės futbolo stadione
  • 2010 m. balandžio ir liepos mėn. dvi Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų grupės dalyvavo savaitės trukmės stažuotėse Norvegijoje, kurios buvo suorganizuotos įgyvendinant paprojektį „Marijampolė-Lesja: naudingi sprendimai bendromis jėgomis“ (paprojekčio įgyvendinimo sutarties Nr. 2004-LT0009-TES-INOR-02-017) pagal Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“. Pagal projektą surengti seminarai: „Vietos bendruomenės įtaka sprendimų priėmimo procesui Lesja savivaldybėje“, „Piliečių vaidmuo stiprinant demokratinius procesus“, „Aplinkosauginis švietimas ir atliekų tvarkymo sistema Lesja savivaldybėje“ ir „Kaip ugdyti gyvenamajai aplinkai neabejingą vartotoją: rinkodaros strategija“
  • 2010 m. gruodžio 10 - 11 dienomis Marijampolėje lankėsi Norvegijos Lešos (Lesja) savivaldybės administracijos atstovai. Vizito metu svečiai pabuvojo savivaldybės socialinėse įstaigose, aptarė tolimesnį bendradarbiavimą
  • 2010 m. gruodžio 11 d Norvegijos Lešos (Lesja) savivaldybės administracijos atstovai dalyvavo atnaujintos J. Basanavičiaus aikštės atidarymo ir Kalėdų eglės įžiebimo šventėje
  • 2011 m. gegužės 27- 29 d. Marijampolėje „Miesto dienos 2011“ šventėje dalyvavo Lešos (Lesja) savivaldybės delegacija: savivaldybės meras Per Dag Hole, savivaldybės vicemerė Heidi Vognild, Tarybos narys Steinar Tronhus, Informacijų skyriaus vedėjas Havard Gangsaas ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas Martin Vorkinn.  Vizito metu delegacija taip pat apsilankė Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės vaikų globos namuose „Putinas“
  • 2011 m. rugpjūčio 21-29 d. Savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Valančius ir administracijos direktorius Metas Ražinskas lankėsi Lešos (Lesja) savivaldybėje. Vizito metu susipažino su savivaldybės valdymo struktūra, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo ir bendrų projektų vystymo galimybės
  • 2011 m. lapkričio 10 - 13 d. Marijampolėje lankėsi Lešos (Lesja) evangelikų liuteronų parapijos kunigė Jorunn Raddum, parapijos tarybos nariai, bendruomenės ir savivaldybės atstovai. Delegacija susitiko su savivaldybės meras Vidmantas Brazys, mero pavaduotojas Sigitas Valančius, Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos nariais, lankėsi Vaikų globos namuose „Putinas“
  • 2011 m. lapkričio 18 - 19 d. Marijampolėje lankėsi Lešos (Lesja) savivaldybės administracijos ir jaunimo delegacija, vadovaujama naujai išrinkto mero Einar Utgaard. Delegaciją priėmė mero pavaduotojai Algis Žvaliauskas ir Sigitas Valančius. Viešnagės metu delegacija lankėsi „Ryto“ pagrindinėje mokykloje, Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centre, Kraštotyros, Prezidento K. Griniaus muziejuose, P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos Multicentre, Vaikų globos namuose „Putinas“ , susitiko su Marijampolės mokinių parlamento nariais
  • 2012 m. gegužės 27-29 d. Marijampolėje šventėje „Miesto dienos 2012“, skirtoje Marijampolės miesto savivaldos 220-ojo jubiliejui, dalyvavo Lesjos savivaldybės meras Steinar Tronhus, tarybos narė Liv Enstad. Iškilmingo posėdžio metu Lesjos savivaldybės administracijos darbuotojui Martin Vorkinn įteiktas Šv. Jurgio globėjo medalis
  • 2012 m. gruodžio mėn. Marijampolėje lankėsi susigiminiavusio Lesjos savivaldybės administracijos darbuotojai Martin Vorkin ir Sanja Mathisen ir 2 jaunimo atstovai. Vizito metu susitiko su savivaldybės meru Vidmantu Braziu, administracijos darbuotojais. Delegacija perdavė kalėdines dovanas  Marijampolės globos namų „Putinas“ ir „Vaiko tėviškės“ globos namų vaikams, prisidėjo dovanomis prie Marijampolės kultūros centro organizuojamos Kalėdų gerumo akcijos, perdavė paramą sunkiai besiverčiančioms savivaldybės šeimoms, dalyvavo jaunimo renginiuose, Kalėdų eglės įžiebimo šventėje. Viešnagės metu susitiko su savivaldybės meru Vidmantu Braziu, administracijos darbuotojais
  • 2013 m. birželio 13 - 16 d. šventėje „Miesto dienos 2013“ dalyvavo savivaldybės delegacija: meras Steinar Tronhus, buvęs savivaldybes meras Jorunn Raddum, savivaldybės darbuotojai – Havard Gangsaas, Martin Vorkinn, Per Dag Hole, Tordhol Lars, Ola Jo Botheim, Tore Utggard, Lars Amundgard.
  • 2013 m. birželio 14 d. paminėtas Marijampolės kolegijos ir Lešos (Lesja) savivaldybės bendradarbiavimo dvidešimtmetis: pristatyta bendradarbiavimo eiga, pasodintas ąžuolas, Verslo fakultete atidaryta vardinė Lešos (Lesja) savivaldybei skirta auditorija. Renginiuose dalyvavo mero pavaduotojas Sigitas Valančius bei Savivaldybės administracijos darbuotojai.
  • 2013 m. gruodžio 12 - 14 d. Marijampolėje lankėsi savivaldybės administracijos darbuotojai Martin Vorkin ir Sanja Mathisen bei jaunimo atstovai, kurie atvežė kalėdines norvegų vaikų dovanas. Svečiai apsilankė Marijampolės ligoninėje, Marijampolės globos namuose ,,Putinas“, VšĮ „Marijampolės vaiko tėviškės namai“. Susitiko su Savivaldybės mero pavaduotoju Sigitu Valančiumi, Administracijos direktoriumi Metu Ražinsku, pavaduotoju Valdu Tumeliu bei specialistais, aptarė bendrų projektų klausimus.
  • 2014 m. rugsėjo 9 - 14 d. Lešos (Lesja) savivaldybės mero Steinar Tronhus kvietimu, Norvegijoje lankėsi Švietimo skyriaus vedėja Asta Vaznienė ir Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Loreta Rutkauskienė bei mokinių ir studentų savivaldų, jaunimo organizacijų  atstovai. Vizito metu susipažino su Norvegijos švietimo sistemos ypatumais, dalyvavo diskusijose su politikais, administracijos darbuotojais apie jaunų žmonių dalyvavimą sprendimų priėmimuose, edukacinėje programoje muziejuje, sporto varžybose, ekskursijose.
  • 2014 m. gruodžio 12 - 13 d. Marijampolėje su norvegų kalėdinėmis dovanas lankėsi administracijos darbuotojai Martin Vorkin ir Sonja Mathisen bei du jaunuomenės atstovais. Vyko susitikimas savivaldybėje, kur buvo aptarti savivaldybių svarbiausi praėjusių metų įvykiai bei numatomos savivaldos reformos Norvegijoje. Svečiai dovanomis aplankė Socialinės pagalbos centro padalinio Kartų namų, Marijampolės vaikų globos namų „Putinas“, VšĮ Marijampolės Vaiko tėviškės namų bendruomenes.