Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Civilinės saugos sistemos tikslai, subjektai, uždaviniai

Civilinės saugos sistemos tikslai yra:

 • užtikrinti prevencinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba susidarymo galimybėms sumažinti vykdymą ir įgyvendinimą;
 • padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką;
 • užtikrinti optimalų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų materialinių išteklių panaudojimą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms;
 • rengti visuomenę praktiniams veiksmams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, skatinti jos iniciatyvą civilinės saugos srityje ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla.

Civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
 • Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos;
 • ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
 • savivaldybių ekstremalių situacijų komisijos;
 • savivaldybių institucijos ir įstaigos;
 • ūkio subjektai, kitos įstaigos;
 • operacijų centrai;
 • civilinės saugos sistemos pajėgos.

Civilinės saugos sistemos uždaviniai yra:

 • organizuoti ir palaikyti civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį ir reikiamą materialinį ir techninį aprūpinimą;
 • perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, išplatinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turimą arba joms skirtą informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti;
 • informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio  subjektus civilinės saugos klausimais;
 • organizuoti ir vykdyti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų  situacijų likvidavimo ir jų  padarinių šalinimo darbus, atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus;
 • susidarius įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ir ekstremaliosioms  situacijoms, organizuoti ir vykdyti priemones, kuriomis siekiama atkurti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir gyventojams būtiniausias gyvenimo (veiklos) sąlygas.