Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

DĖMESIO. Paskelbtas aštuntas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui). Visa informacija apie paskelbtą aštuntą kvietimą daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) nuorodoje – http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/paskelbtas-astuntas-kvietimas-teikti-paraiskas-daugiabuciu-renovacijai:87. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu paskelbto aštunto kvietimo terminas teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d. Informacija apie pratęstą paraiškų teikimo terminą nuorodoje http://www.betalt.lt/naujienos/18/paraiskos-daugiabuciu-renovacijai-bus-priimamos-iki-metu-pabaigos:105 

DĖMESIO. Paskelbtas naujas kvietimas mažajai renovacijai. Nuo š. m. (2021 m.) balandžio 23 d. priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui. Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 800 tūkst. eurų suma. Visa informacija apie paskelbtą kvietimą mažajai renovacijai nuorodoje – http://www.betalt.lt/naujienos/18/paskelbtas-naujas-kvietimas-mazajai-renovacijai:104

DĖMESIO. Pratęsiamas terminas teikti paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui – jos bus priimamos iki 2021 m. birželio 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma. Informacija apie pratęstą paraiškų teikimo terminą  nuorodoje – http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/pratestas-kvietimo-tekti-paraiskas-atsinaujinanciu-energijos-saltiniu-diegimui-daugiabuciuose-terminas:100.

Marijampolės  savivaldybė įgyvendina Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti Marijampolės savivaldybėje esančių  daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

Marijampolės savivaldybės atnaujinimo (modernizavimo) žemėlapį rasite čia  (UAB „Marijampolės butų ūkis“ sukonfigūruotą ir atnaujinamą) arba čia (agentūros BETA LT sukonfigūruotą ir atnaujinamą).

Į Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą įtrauktų daugiabučių namų sąrašą rasite čia

Dalyvauti daugiabučių namų atnaujinime (modernizavime) gali trijų ir daugiau butų gyvenamieji namai, kur:
• Daugiabutis namas pastatytas pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų.
• Daugiabučio namo butų savininkų, turinčių daugiau kaip 90 dienų pradelstų įsipareigojimų, viršijančių 300 eurų sumos nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei ar daugiabučio namo naudojimo patalpų valdytojui (vėluojančios įmokos skaičiuojamos sumuojant), turi būti mažiau nei 10 proc. visų daugiabučio namo butų savininkų.

Informacija atnaujinta 2021-05-17 15:45