2019-04-25; 5:06 val.

Apdovanotieji

 Apdovanoti Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinu

 • 2018 metai
  • Vytenis Pauliukaitis, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
 • 2017 metai
  • Alvydas Kirkliauskas, už ypatingus nuopelnus Marijampolei
 • 2016 metai
  • Rinaldas Česnaitis, už ypatingus nuopelnus sportui
  • Romualdas Makauskas, už ypatingus nuopelnus Marijampolės bendruomenės labui
  • Kęstutis Svitojus, už ypatingus nuopelnus verslui ir svarią paramą Marijampolės sportui
 • 2015 metai
  • Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas, už ypatingus nuopelnus Marijampolės žmonėms
  • Manfredas Švakas (Manfred Schwaak)(po mirties), už ypatingus nuopelnus Želsvos pagrindinės mokyklos bendruomenei
  • Viktoras Kemeraitis, už ypatingus nuopelnus statybos ir paveldo objektų restauravimo srityje
 • 2014 metai
  • Beatričė Kleizaitė-Vasaris, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Mangirdas Krunkaitis, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Andrius Linkus, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Albinas Mitrulevičius, už itin svarią paramą Marijampolės trečiojo amžiaus universitetui
  • Gintaras Vilutis, už ypatingus nuopelnus Marijampolės Jono Pauliaus II parapijai ir visai Marijampolei
  • Paulius Uleckas, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Vytautas Viliūnas, už ypatingus nuopelnus ugdant marijampoliečių pilietiškumą ir tautinę savimonę
 • 2013 metai
  • Klemencas Agentas, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Gediminas Akelaitis, už nuopelnus medicinai ir Marijampolės žmonėms
  • Alvydas Zdanys, už ypatingus nuopelnus Marijampolės švietimui
  • Vytautas Petruškevičius, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
 • 2012 metai
  • Kęstutis Subačius, už nuopelnus Sūduvos krašto istorijai ir kultūrai
  • Ona Sakalauskienė, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Vidas Barauskas, už ypatingus nuopelnus tarnyboje
  • Vincas Viktoras Peckus, už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Paulina Danutėi Vidrinskienė, už nuopelnus saugant istorinę atmintį
  • Janina Judikevičiūtė, už ypatingus nuopelnus Lietuvos Nepriklausomybei
 • 2011 metai 
  • Birutė Kižienė, už indėlį ginant nukentėjusiųjų nuo genocido interesus
  • Liudvikas Vytautas Vitkauskas, už rezistencinę ir švietėjišką visuomeninę veiklą
  • Kęstutis Balčiūnas, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Vidmantas  Kučinskas, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai
  • Alva Zita Sidaravičienė, už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą
  • Romas Rusteika, už Lietuvos laisvės kovų atminimo įamžinimą
  • Aldona Vilutienė, už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą bei muziejinę publicistinę veiklą
  • Vanda Juknevičienė, už auką Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei
 • 2010 metai
  • Vytautas Gaulia, už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir Sūduvos žemės vardo garsinimą
  • Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas Vilkaviškio vyskupijos kancleris monsinjoras Juozas Pečiukonis, už ypatingus nuopelnus puoselėjant krikščioniškąsias vertybes ir sielovadinę veiklą bei rūpinimąsi sakraliniais objektais
  • Vytautas Grinius,  už ypatingus nuopelnus saugant Sūduvos krašto istoriją 
 • 2009 metai
  • Vytautas Pijus Raibikis, už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą ir laisvės kovų įamžinimą

 Apdovanoti Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medaliu

 • 2019 metai
  • Vidmantas Alesius, už nuopelnus propaguojant krašto apsaugos sistemos tikslus ir uždavinius
  • Bronius Kaubrys, už nuopelnus ugdant mokinių pilietiškumą ir tautiškumą
  • Daiva Vosylienė, už nuopelnus ugdant mokinių meilę liaudies instrumentams
 • 2018 metai
  • Danutė Klevienė, už nuopelnus Marijampolės kultūrai
  • Darius Klišys, už nuopelnus Marijampolės kultūrai
  • Justinas Prakapas, už indėlį į Marijampolės meną ir kultūrą
  • Džionatė Samuolienė, už reikšmingą indėlį plėtojant Marijampolės jaunimo mokyklą
  • Elvyra Šalnienė, už kūrybingą vadovavimą ugdymo įstaigai
  • Jūratė Zakaravičienė, už nuopelnus Marijampolės kultūrai
  • Artūras Venslauskas, už nuopelnus Marijampolės verslui
  • Viduta Bačkierienė, už nuopelnus Marijampolės žmonėms, kuriant ir plėtojant socialinių paslaugų tinklą
  • Ray Moon Bartkus, už nuopelnus Marijampolės kultūrai
  • Albinas Ramanauskas, už tyliąją rezistenciją saugant šeimos ir tautos laisvės idealus
  • Angelė Bižienė, už sėkmingą verslo vadybą ir aktyvią visuomeninę veiklą
  • kan. Donatas Jasulaitis, už nuopelnus puoselėjant krikščioniškąją kultūrą ir švietimą
  • Gintaras Kandrotas, už kūrybinę veiklą garsinant Marijampolę
  • Lina Kvederevičienė, už svarų indėlį puoselėjant Želsvos pagrindinę mokyklą
  • Vytautas Papečkys, už nuopelnus Marijampolės sportui
  • Petras Pavilonis, už reikšmingą indėlį į Marijampolės regiono savivaldą
  • Valdas Valiukas, už nuopelnus Marijampolės vyrų tinkliniui
  • Stasys Žaliabarštis, už nuopelnus Marijampolės merginų krepšiniui
 • 2017 metai
  • Česlova Jakštytė, už nuopelnus Marijampolės kultūrai
  • Kostas Jankauskas, už nuopelnus Marijampolės ūkiui
  • Valius Rudys, už nuopelnus Marijampolės sportui
  • Kastytis Stankus, už nuopelnus Marijampolės žmonėms valstybės tarnyboje
  • Kazimieras Švedarauskas, už nuopelnus Marijampolės žmonių sveikatai
  • Stanislovas Tamkvaitis, už reikšmingus architektūrinius sprendimus Marijampolei
  • Vidas Juozas Šalaševičius, už nuopelnus puoselėjant Marijampolės profesinio rengimo centrą
  • Gintautas Uldinskas, už nuoširdų, sąžiningą ir ilgametį darbą melioracijos srityje
  • Arvydas Bekeris, už svarų indėlį į Marijampolės miesto gražinimą, plėtrą ir visuomeninę veiklą
  • Danutė Katkuvienė,  už Suvalkijos-Sūduvos istorinio materialaus paveldo tyrinėjimus ir leidinius apie suvalkietiškos tekstilės rinkinius
  • Rimas Kostiuškevičius, už aktyvią sportinę veiklą ir Marijampolės vardo garsinimą
  • Kęstutis Kubilius, už svarų indėlį kuriant Marijampolės miesto patrauklumą svečiams
  • Rimantas Lekeckas, už nuopelnus Šunskų seniūnijai ir visam Sūduvos kraštui
  • Valentinas Vaškevičius, už svarų indėlį į Marijampolės verslo vystymą ir visuomeninę veiklą
  • Ona Akelaitienė, už nuopelnus Igliaukos žmonėms
  • Vyta Grudzinskienė, už nuopelnus tvarkant ir saugant Marijampolės krašto istorinį ir kultūrinį paveldą
  • Rimvydas Urbonavičius, už nuopelnus tyrinėjant ir skleidžiant Marijampolės miesto istorinius faktus
  • Jonas Žilinskas, už sporto pasiekimus ir Marijampolės vardo garsinimą
 • 2016 metai
  • Rita Raslanaitė, už ypač stropų ir profesionalų darbą
  • Aldona Janulevičienė, už kūrybingą vadybinę ir visuomeninę veiklą
  • Jonas Gustaitis, už tautos istorinės atminties saugojimą
  • Vytautas Pilipavičius, už nuopelnus Marijampolės auto-moto sportui
  • Vyda Petrauskienė, už nuopelnus Marijampolės cukraus pramonei
  • Vidas Piepolis, už nuopelnus Marijampolės cukraus pramonei
  • Biruta Pėveraitytė-Giraitienė, už kūrybinį indėlį garsinant Marijampolę ir Sūduvą
  • Žydrūnas Rutkauskas, už nuopelnus Marijampolės krašto kultūrai
  • Irena Čukauskienė, už nuopelnus plėtojant socialinę pagalbą namuose savivaldybės žmonėms
  • Elena Senkuvienė, už svarų indėlį mažinant savivaldybės žmonių socialinę atskirtį
  • Jonas Akstinavičius, už ypač uolų ir sąžiningą darbą žemdirbių labui
  • Juozas Isoda, už ypač uolų ir profesionalų darbą žemdirbių labui
  • Lina Mineikienė, už ypač uolų ir sąžiningą darbą telkiant bendruomenes
  • Dalė Pielikienė, už nuopelnus vystant konkurencingą augalininkystės ūkį
  • Jūratė Stankevičienė, už svarų indėlį kuriant naujus įmonės produktus
  • Juozas Vaičiulis, už svarų indėlį kuriant veiksmingą audito ir kontrolės sistemą
  • Audronė Kuodienė, už indėlį plėtojant ir modernizuojant sveikatos paslaugas savivaldybės gyventojams
  • Arūnas Reinikis, už nuopelnus Sūduvos krašto leidybos menui
  • Valdas Tumelis, už nuopelnus plėtojant Marijampolės infrastruktūrą ir gerinant gyvenimo kokybę
  • Marija Žvinakevičienė, už nuopelnus saugojant ir puoselėjant gimtąją kalbą
  • Rima Striaušienė, už nuopelnus ugdant Marijampolės jaunimo meilę kultūrai
  • Rasa Burinskienė, už svarų indėlį propaguojant vaikų vokalinę muziką
  • Stasys Baublys, už kino ir televizijos sklaidą Marijampolės regione
  • Gedeminas Kuncaitis, už indėlį tvarkant ir saugant kultūros paveldą
  • Vilma Ratkevičienė, už nuopelnus plėtojant socialines paslaugas savivaldybės gyventojams
  • Zigmas Mačys, už nuopelnus tvarkant ir prižiūrint savivaldybės teritoriją
 • 2015 metai
  • Juozas Slaboda, už uolią tarnybą ir karinio paveldo puoselėjimą
  • Rimantas Dovydaitis, už nuopelnus populiarinant buriavimo sportą
  • Romas Sujeta, už nuopelnus Marijampolės tinkliniui
  • Benius Jankevičius, už svarų indėlį ugdant jaunuosius sportininkus
  • Regina Kaleinikienė, už kūrybingą vadovavimą švietimo įstaigai
  • Julija Lapinskienė, už reikšmingą indėlį plėtojant suaugusiųjų švietimą
  • Jaunius Jonas Vylius, už Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėjimą
  • Kęstutis Matulevičius,  už profesionalią pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą
  • Valdas Senkus, už pavyzdingą ūkininkavimą
  • Nijolė Smilgienė, už nuopelnus Sasnavos krašto žmonėms
  • Dalytė Venčkauskienė, už efektyvų naujovių taikymą ir pažangą
  • Daiva Pankauskienė, už nuopelnus kuriant ir plėtojant savivaldybės socialinių paslaugų tinklą
  • Rūta Klesevičienė, už reikšmingą indėlį atkuriant ir stiprinant Marijampolės evangelikų liuteronų parapiją
  • kun. Arvydas Liepa, už svarų indėlį į Sasnavos parapijos ir visos Vilkaviškio vyskupijos gyvenimą
  • Algis Stepanauskas, už svarų indėlį į Marijampolės sakralinį palikimą
  • Violeta Švetkauskienė, už nuopelnus valstybės tarnyboje
  • Anicetas Varnas, už reikšmingą indėlį propaguojant krašto apsaugos sistemos tikslus ir uždavinius visuomenei
  • Gintautas Žibūda, už svarų indėlį į Marijampolės krepšinį
  • Paulius Daunys,  už nuopelnus gydant Marijampolės krašto žmones
  • Magdalena Venskūnienė, už tautinio šokio tradicijų puoselėjimą ir jaunimo meninį ugdymą
 • 2014 metai
  • Tomas Šaparnis, už išgelbėtą gyvybę
  • Ričardas Šimčikas, už atkaklią kovą prieš prekeivius žmonėmis
  • Eugenijus Alesius, už svarų indėlį į savivaldybės žemės ūkio plėtrą
  • Juozas Botyrius, už pažangų ūkininkavimą ir aktyvią visuomeninę veiklą
  • Jonas Kurtinaitis, už pažangų ūkininkavimą ir labdaringą veiklą
  • Irena Lunskienė, už svarų indėlį buriant Liudvinavo bendruomenę ir Sūduvos seniūnus
  • Lina Braukylienė, už svarų indėlį į katalikišką Marijampolės jaunuomenės švietimą
  • Vidmantas Jonas Čekaitis, už reikšmingą kūrybinę veiklą ir nuopelnus įamžinant ir kaupiant Marijampolės miesto istoriją
  • Algis Padvelskis, už sėkmingą informacinių technologijų diegimą ir reikšmingą labdaringą veiklą
  • Gražina Rainienė, už ilgametį sąžiningą darbą valstybės tarnyboje
  • Meta Ražinskas, už reikšmingus architektūrinius sprendimus Marijampolės mieste ir aktyvią visuomeninę veiklą
  • Algimantas Jurgis Stanaitis, už ilgametę švietėjišką žurnalistinę veiklą
  • Stasys Daugėla, už nuopelnus demokratijai ir laisvei
  • Vytautas Šneideris, už indėlį į demokratiją ir laisvės vertybių puoselėjimą
  • Petras Deltuva, už reikšmingus meno kūrinius ir Sūduvos krašto garsinimą
  • Raimundas Mertinkaitis, už aktyvią ir reikšmingą veiklą ugdant pilietinę bendruomenę
 • 2013 metai
  • Pranciškus Vitalistas Jokimaitis, už aktyvią visuomeninę veiklą ir nuopelnus Marijampolės sodininkams
  • Laimutė Kostancija Šerkšnienė, už nuopelnus Marijampolės švietimui
  • Romas Vilionis, už aukštus pasiekimus žemės ūkio srityje
  • Marijona Noruvienė, už žuvusių laisvės kovotojų atminimo įamžinimą ir rūpestingą saugojimą
  • Ona Čirvinskienė, už svarų indėlį plėtojant smulkųjį verslą ir prasmingą visuomeninę veiklą
  • Audrius Kavaliauskas, už nuopelnus Marijampolės gyventojų saugai
  • Daiva Kirtiklienė, už indėlį puoselėjant kultūros židinį – biblioteką  
  • Benius Lukšys, už nuopelnus Lietuvos Nepriklausomybei
  • Anelė Ona Melnykienė, už svarų indėlį į savivaldybės švietimo raidą  
  • Antanas Pileckas, už nuopelnus populiarinant Marijampolės krašto kultūrą ir paveldą  
  • Virginija Sagulina, už tautinės choreografijos puoselėjimą ir jaunimo ugdymą šokio dvasia
  • Ona Birutė Surdokienė, už etnokultūros puoselėjimą ir Marijampolės menininkų kūrybos populiarinimą  
  • Pijus Urbonas, už svarų indėlį plėtojant moksleivių ir jaunimo sportą
  • Alvydas Danilaitis, Marijampolės aeroklubo, Sasnavos aerodromo viršininkas, už aviacijos ir parašiutų sporto populiarinimą Sūduvos krašte
  • Alina Kvietkauskienė, Marijampolės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, už tautinės kultūros puoselėjimą ir kartų ugdymą šokio dvasia
  • Mindaugas Radzevičius, Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choro meno vadovas, už muzikinės kultūros puoselėjimą ir Marijampolės vardo skleidimą pasaulyje
 • 2012 metai
  • Raimondas Karpavičius, už nuopelnus verslui ir Marijampolės vardo garsinimą
  • Raimundas Gurevičius, už svarų indėlį į Marijampolės miesto infrastruktūrą
  • Juozas Urbaitis, už nuopelnus plėtojant Sūduvos krašto žemės ūkį
  • Reda Marcinkevičienė, už meniškai brandų indėlį į Marijampolės miesto įvaizdį
  • Algirdas Marcinkevičius, už meniškai brandų indėlį į Marijampolės miesto įvaizdį
  • Gintautas Vieversys, už meniškai brandų indėlį į Marijampolės miesto įvaizdį
  • Svajūnas Žardeckas,  už ypač uolią ir sąžiningą tarnybą
  • Pranas Pavilionis, už ilgametį nuoširdų kūrybinį ir pedagoginį darbą
  • Stasys Petrauskas, už nuopelnus medicinos srityje
  • Vytautas Supšinskas, už nuopelnus žmogaus teisių gynimo srityje
  • Antanas Vidžiūnas, už svarų indėlį į miesto plėtrą
  • Jonas Šikšnius, už svarų indėlį vienijant Šunskų seniūnijos bendruomenę
  • Algirdas Kilimonis, už nuopelnus tarnyboje
  • Rimas Bradūnas, už nuopelnus tarnyboje
  • Anelė Bradaitienė, už nuopelnus kultūrai 
  • Romui Linionis, už nuopelnus kultūrai
  • Martin Vorkinn, už nuopelnus stiprinant Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimą
  • Justinas Sajauskas, Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus vedėjas, už nuopelnus saugant krašto istorinę atmintį
 • 2011 metai
  • Klemencas Agentas, už nuopelnus verslui ir Marijampolės vardo garsinimą;
  • Vidmantas Murauskas, už nuopelnus sportui
  • Gintaras Vilutis, už nuopelnus Marijampolės bendruomenei
  • Nijolė Zita Puodžiūnienė, už patriotinę visuomeninę veiklą, diegiant vaikams krikščioniškąsias vertybes
  • Zina Urbienė, už krikščioniškųjų vertybių ir tautiškumo skleidimą
  • Vytautas Narušis, už Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto vardo įamžinimą Marijampolėje
  • Danutė  Šliužienė,  už ypač uolų ir sąžiningą darbą švietimo srityje
  • Marija Danutė Liolienė, už ypač uolų ir sąžiningą darbą švietimo srityje
  • Stanislovas Jurgelaitis, už ypač uolų ir sąžiningą darbą ūkio srityje
  • Tadas Klusevičius, už nuopelnus valstybės tarnyboje
  • Juozas Bekampis, už nuopelnus žemės ūkiui
  • Raimundas Kazelis, už ypač uolią ir pavyzdingą tarnybą Lietuvos kariuomenėje
  • Laima Lapkauskaitė, kultūrinių muzikinių projektų prodiuserė, už profesionalumą puoselėjant vaikų ir jaunimo vokalinį meną bei Marijampolės miesto vardo garsinimą
 • 2010 metai
  • Regina Čiuplevičienė, už nuopelnus efektyvinant ir gerinant medicinos paslaugas savivaldybės gyventojams
  • Aurimas Didžbalis, už aukštus rezultatus Lietuvos ir tarptautinėse sunkiosios atletikos varžybose
  • Genovaitė Jarumbavičiūtė, už nuopelnus ugdant jaunąją kartą ir visuomeninę kraštotyrinę veiklą
  • Viktoras Kemeraitis, už visuomeninių organizacijų rėmimą ir kultūros paveldo objektų restauravimą bei statybą
  • Alvydas Kirkliauskas, už aukštus sporto pasiekimus, jaunųjų sportininkų ugdymą ir tarptautinių varžybų „Galiūnas“ rengimą
  • Stanislava Kirnienė,  už ypač uolų ir sąžiningą darbą ir medicinos pagalbos teikimą
  • Julius Narušis, už kūrybinę veiklą ir paminklų Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vyteniui bei Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui sukūrimą
  • Edmundas Seilius, už Marijampolės dainininkų ugdymą ir koncertinę veiklą
  • Manfredas Švakas, už nuopelnus organizuojant ir teikiant socialinę, humanitarinę pagalbą Lietuvos vaikams bei suaugusiems
  • Paulius Uleckas, už nuopelnus atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir veiklą Lietuvos persitvarkymo sąjūdyje
  • Vidutė Brazauskienė, už ilgametę pedagoginę veiklą ir jaunųjų kraštotyrininkų ugdymą
  • Vida Mickuvienė,  už ilgametę prasmingą švietėjišką ir etnokultūrinę veiklą
  • Vilhelmas Petkevičius, už ypač sėkmingą vadybinę ir pedagoginę veiklą
  • Liuda Venciuvienė, už ilgametę kūrybingą vadybinę ir pedagoginę veiklą
  • Kan. prof. habil. dr. Kęstutis Žemaitis, už švietėjišką mokslinę veiklą ir dorovinių vertybių puoselėjimą
  • Gintautas Gumauskas, už nuopelnus plėtojant modernią žemdirbystę
  • Mangirdas Krunkaitis,  už ypač sėkmingą ilgametį žemės ūkio verslo plėtojimą
  • Ona Miliauskienė, už ilgametę kultūrinę veiklą ir Sūduvos krašto mėgėjų teatrų tradicijų puoselėjimą
 • 2009 metai
  • Vidas Barauskas, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, už ypač uolų ir sąžiningą darbą bei ypatingus nuopelnus priešgaisrinės apsaugos srityje
  • Valentinas Medelis, buvęs Marijampolės savivaldybės vyriausiasis dailininkas, už ypatingus nuopelnus architektūros srityje
  • Iraida Skirpstienė, Marijampolės kultūros centro direktorė, už ypač uolų ir sąžiningą darbą bei ypatingus nuopelnus kultūros srityje
  • Sigitas Valančius, Marijampolės kolegijos direktorius, už ypač uolų ir sąžiningą darbą bei ypatingus nuopelnus švietimo srityje
  • Danijos pilietis Stynas Erikas Ardersenas (Steen Erik Anderser), buvęs Danijos Sondre mokyklos direktorius, Marijampolės ir Viborgo bendradarbiavimo iniciatyvinės grupės narys, už Marijampolės ir Viborgo bendradarbiavimą ir ypatingus nuopelnus švietimo srityje
  • Profesorius Saulius Sondeckis už Marijampolės muzikų ugdymą ir koncertinę veiklą
  • Lionginas Šepkus, buvęs Marijampolės pedagoginės mokyklos dėstytojas, už ypatingus nuopelnus literatūros mokslui ir pedagogų rengimą 
  • Gediminas Ilgūnas, už ypatingus nuopelnus istorinių tyrinėjimų ir kultūros srityje

Nusipelnę marijampoliečiai   

 • 2008 metai
  • Kęstutis Balčiūnas, Virginija Junevičienė, Vidmantas Murauskas, Danutė Vidrinskienė
 • 2007 metai
  • Saulius Brusokas, Artūras Krutulis, sesuo Donata Meškauskaitė, Algimantas Stanaitis
 • 2006 metai
  • Ona Sakalauskienė, Iraida  Skirpstienė, Algimantas Gabrys, Vincas Vikoras Peckus, Milda Razgaitienė, Vidas Kundreckas
 • 2005 metai
  • Adolfina Blauzdžiūnienė, Vidmantas Kučinskas, Laima Lapkauskaitė, Vitas Antanas Petraška, Zigmantas Vidrinskas,  Gintaras Vilutis
 • 2004 metai  
  • Vidmantas Brazys, Gintautas Gumauskas, Alvydas Kirkliauskas, Algis Rimas, Sigitas Valančius, Vytautas Viliūnas


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-19 11:44:10