2019-09-24; 12:18 val.

05-03 || Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
  Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
  Nuoroda  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6565D97B9AA2
 • Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. DV-1248 „Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
  Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.492563
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens skundas ar pranešimas (laisva forma) Svarbiausia, kad būtų nurodomos skundžiamos aplinkybės ar pažeisti interesai
 2. Įgaliojimas, jei atstovaujama kitą asmenį
 3. Pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi skundui ar pranešimui nagrinėti, priklausomai nuo asmens pateikto kreipimosi turinio
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Iš kokių registrų bus gaunama informacija priklauso nuo asmens pateikto kreipimosi turinio
Administracinės paslaugos teikėjas Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 001, el. p. priimamasis@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Marijampolės savivaldybės meras, tel. (8 343) 90 006, el. p. meras@marijampole.lt
arba
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 343)  90 011, el. p. administracija@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Asmenų skundai ar pranešimai turi būti išnagrinėti ir spendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Administracijoje dienos, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu būdu ir nurodomos pratęsimo priežastys
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Skundo ar pranešimo forma yra laisva.
Skundo Administracijos direktoriui forma
Skundo Merui forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2  langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-18 12:53:09