2019-05-26; 16:30 val.

Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas


Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas Marijampolės savivaldybėje

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Adresas Kontaktinis asmuo, tel. Teikiamos bendrosios socialinės  paslaugas Teikiamos specialiosios socialinės paslaugos Paslaugų gavėjai, vietų skaičius, Paslaugos kaina
(nurodoma įstaigų, kurių steigėja  Savivaldybė)
 1  Marijampolės socialinės pagalbos centro Socialinės globos  namai Vytauto g. 33 Marijampolė Vilma Ratkevičienė
(8 343) 55 426
8 686  16 707
Donata
Greifenbergerienė
(8 343) 59 939
  Ilgalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys Vietų sk. - 10
Laisvų vietų sk. -
921,39
1090,01 (asmenims su sunkia negalia
 2 Marijampolės socialinės pagalbos centro Kartų namų Socialinės globos padalinys Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Rasa Liškauskienė
(8 343) 56 704
  Ilgalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys  Vietų sk. – 15
Laisvų vietų sk. -
762,92
945,22 (asmenims su sunkia negalia)
 3 Marijampolės socialinės pagalbos centro Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Zinaida Bakelienė
(8 343) 55 426,
(8 343) 52 287
  Dienos socialinė globa institucijoje Turintiems intelekto sutrikimų asmenims nuo 16 iki 40 metų Vietų sk. – 25
Laisvų vietų sk. -
 
 4 Marijampolės socialinės pagalbos centro Darbo terapijos padalinys Vytauto g. 87
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė Vilija Šmigelskaitė
(8 343) 53 515
Skalbimo,
kineziterapijos
paslaugos
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinio lankytojai, neįgaliųjų NVO nariai, Laikinosios nakvynės namų gyventojai  
 5 Marijampolės socialinės pagalbos centro, Laikinosios nakvynės namai Vytauto g. 87
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Vilija Šmigelskaitė
Gintautas Stankevičius
(8 343) 53 515
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas Asmenys, neturintys gyvenamosios vietos,
Vietų sk. – 17
Laisvų vietų sk. -
 
 6 Marijampolės socialinės pagalbos centro Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys Vytauto g. 87
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Vilija Šmigelskaitė
(8 343) 53 515
Neįgaliųjų aprūpinimas kompensacinės technikos priemonėmis;
Kitų asmenų aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne ir kt. daiktais
  Neįgalieji;
Asmenys, kuriems reikalinga parama
 
 7 Marijampolės socialinės pagalbos centro Specialaus transporto tarnyba P. Kriaučiūno g. 2
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Airinga Kajokienė
(8 343) 52 287
Transporto organizavimas   Neįgalieji, kurie nepajėgūs patys vairuoti automobilį ar naudotis visuomeniniu transportu  
 8 Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos namuose tarnyba Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Irena Čukauskienė
(8 343) 54 286
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos Pagalba į namus
Dienos socialinė globa asmens namuose
Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys  
 9 Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos šeimoms tarnyba Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Irena Senkutė
(8 343) 54 354
8 615  30 269
Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos
Socialinė priežiūra, socialinių įgūdžių ugdymas asmens namuose Socialinę riziką patiriančios šeimos  
 10 Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje Vytauto g. 1A
Igliauka
Marijampolės sav.
Vilma Ratkevičienė
Kristina Grabauskienė
(8 343) 26 422,
8 698 44 357
Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos
socialinę riziką patiriantiems ar kitų socialinių problemų turinčių šeimų vaikams bei socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms Socialinę riziką patiriančios šeimos;
Socialinių problemų turinčių šeimų vaikai
Vietų sk. – 30
 
 11 Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai centras Liudvinavo seniūnijoje Šešupės g. 5, Netičkampio k.
Marijampolės sav.
Vilma Ratkevičienė
Vilija Narušienė
8 684 68 554
Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos
socialinę riziką patiriantiems ar kitų socialinių problemų turinčių šeimų vaikams bei socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms.
Krizių centre- intensyvi krizių įveikimo pagalba
Socialinę riziką patiriančios šeimos, asmenys, patiriantys fizinį ir psichologinį smurtą, kai kyla grėsmė asmens saugumui;
socialinių problemų turinčių šeimų vaikai.
Vietų sk. - 30.
Int. krizių įveik. pagalbai – 11 vietų, laisvų vietų sk. –  9
 
 12 VšĮ Švč. Marijos globos namai P. Kriaučiūno g. 13
Marijampolė
Zina Urbienė
(8 343) 92 907
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys Vietų sk. - 30  
 13 VšĮ Marijampolės šv. arkangelo Mykolo globos namai Bažnyčios g. 48
Marijampolė
Vilma Požarskienė
(8 343) 59 702
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys Vietų sk. - 65  
 14 Suvalkijos socialinės globos namai P. Katiliaus g. 22
Katiliškių k.
Šunskų sen.
Marijampolės sav.
Marytė Slavinskienė
(8 343) 51 424
(8 343) 61 521
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Socialinė globa asmenims, turintiems psichinę negalią
Vietų sk. – 208
 
 15 Marijampolės specialieji socialinės globos namai Bažnyčios g. 23A
Marijampolė
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 38
 
 16 Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namai Lazdijų g. 60
Marijampolė
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Suaugę neįgalūs  asmenys
Vietų sk. – 10
 
 17 Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Bendruomeniniai vaikų globos namai Pietario g. 40
Marijampolė
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai
Vietų sk. - 7
 
 18 VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ bendruomeniniai vaikų globos namai Žaliosios g. 2
Sasnava
Marijampolės sav.
Elena Senkuvienė (8 343) 28 635
8 610 00 286
  Ilgalaikė ir trumpalaikė  socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai
Vietų sk. – 6
 
 19 VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai Avikilų k.
Liudvinavo sen.
Marijampolės sav.
Vytautas Šulinskas
(8 343) 92 932
8 614 42 740
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai
Vietų sk. - 41
 
 20 VšĮ „Sonatos namai“ P. Kriaučiūno g. 13A
Marijampolė
Sonata Daugirdienė
8 685 28 372
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai
Vietų sk. - 8
 
 21 VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Socialinės globos skyrius Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Gintarija Pakutkienė
8 687 35 540
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 28
Laisvų vietų sk. - 7
774,76 Eur
 22 UAB „Marijampolės butų ūkis“ (pirtis) Varpo g. 13
Marijampolė
  Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos   Vaikai su negalia bei suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos bei  mažas pajamas gaunantys asmenys (šeimos) Asmenims, taip pat šeimoms, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės už dvigubą VRP dydį, pirties paslaugos teikiamos nemokamai;
50% kainos – jei pajamos didesnės už dvigubą VRP dydį, tačiau neviršija trijų VRP pajamų dydžio
(VRP – 122 Eur)

Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas Marijampolės savivaldybėje

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Adresas Kontaktinis asmuo, tel. Teikiamos bendrosios socialinės  paslaugas
 1 Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Irma Kavaliauskienė
8 618  07670
Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems.
Transporto paslaugos asmenims, turintiems judėjimo negalią
 2 Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Lina Ežerinskienė
8 652 79195
Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems
 3 Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminė organizacija Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Ala Grigoriana
8 653 39 845
Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems
 4 Aklųjų ir silpnaregių draugija Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Rūta Burkšaitienė
8 618 56 901
Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems
 5 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ Marijampolės padalinys Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Marija Ražinskienė
8 690 03 253
Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems
 6 Klubas ,,Diabetikas“ ABC‘ Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Genovaitė
Naidzinavičienė
8 610 08 715
Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems
 7 VšĮ Senjorų ir neįgaliųjų dienos centras ‚Židinys“ A. Valaičio g. 6
Marijampolė
Lina Bijūnaitienė
8 685  44 834
Užimtumo paslaugos senjorams ir neįgaliesiems
 8 Maltos ordino Pagalbos Lietuvoje Marijampolės skyrius Kęstučio g. 3
Marijampolė
Marija Miliauskienė
8 682 20 605
Maitinimo paslaugos
(karštas maistas į namus)
 9 Marijampolės miesto pagyvenusių žmonių asociacija Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Janina Senkienė
8 699 98 377
Užimtumo paslaugos senjorams
 10 Pagyvenusių žmonių draugija „Javaja“ Algirdo g. 18
Marijampolė
Teresė Janina
Cinaitienė
8 687 26 384
Užimtumo paslaugos senjorams
 11 Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubas ,,Šešupėlė“ Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Juozas Abramavičius
8 671 26 980
Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą
 12 Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas ,,Siekis“ Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Tomas Kiveris
8 651 22 894
Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą
 13 Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos Marijampolės sk. ,,Gyvastis“ Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Ilona Masaitienė
8 677 73 267
Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems
 14 Marijampolės apskrities Moters veiklos centras Kęstučio g. 3
Marijampolė
Adolfina Blauzdžiūnienė
8 652 92 267
Pagalba moterims, nukentėjusioms nuo smurto
 15 Marijampolės apskrities vyrų krizių centras Varpo g. 13
Marijampolė
Adolfina Blauzdžiūnienė
8 652 92 267
Prevencinis darbas su smurtautojais ir jų šeimos nariais
 16 SAMARIJA Gailestingumo namai Vytauto g. 87
Marijampolė
Laimutė Rimeikienė
8 688 29 853
Prevencinis darbas su priklausomybę nuo alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo turinčiais asmenimis
 17 Sasnavos labdaros fondas  Žaliosios g. 2
Sasnava
Marijampolės sav.
Elena Senkuvienė
8 688 94 810
Aprūpinamas rūbais, avalyne
 18 Raudonasis kryžius Varpo g. 13
Marijampolė
Aušra Sakalavičienė
8 681 16 670
Aprūpinimas rūbais, avalyne, kt.
 19 Marijampolės krašto samariečių bendrija J. Jablonskio g. 2A Marijampolė Loreta Dranžilauskienė
8 688 94 458
Maitinimo paslaugos,
dienos užimtumas,
pagalba rūbais, avalyne, kt.
 20 Vilkaviškio vyskupijos Caritas Bendoriaus g. 3,
Marijampolė
Giedrė Volff
8 655 16 739
Kompleksinės paslaugos šeimoms
 21 VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centras Vytauto g. 47
Marijampolė
R. Juknevičiaus g. 28 Marijampolė
Nausupės skg. 4
Patašinės k.
Loreta Valinčienė
8 690 21 153
Ramutė Lepšienė
8 615 72 275

Danguolė Valiukevičiūtė
8 651 11 016

Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas
 22 Šunskų kaimo bendruomenės vaiko dienos centras „Fazaniukas“ Sūduvos g. 6
Šunskai
Marijampolės sav.
Milda Senkienė
8 678  14 993
Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas
 23 Maltos Ordino pagalbos Lietuvoje vaiko dienos centras Kęstučio g. 3
Marijampolė
Marija Miliauskienė
8 682 20605
Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas
 24 Šv. Vincento Pauliečio parapijos vaikų dienos centras „Dangaus vaikai“ Vytauto g.
Marijampolė
Virginija Žilinskienė
8 683  51 918
Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas
 25 Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų dienos centras J. Bendoriaus g. 2
Marijampolė
Vaida Riaubaitė Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas
 26 VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ vaikų dienos centras „Saulutė“ Žaliosios g. 2 Sasnava
Marijampolės sav.
Elena Senkuvienė
(8 343) 28 635
8 688 94 810
Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-16 10:30:17