2019-01-24; 6:49 val.

Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas

Socialinės paramos administracinės paslaugos

Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas Marijampolės savivaldybėje

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas Kontaktinis asmuo, tel. Teikiamos bendrosios socialinės  paslaugas Teikiamos specialiosios socialinės paslaugos Paslaugų gavėjai, vietų skaičius Paslaugos kaina, eurais
1 Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius
Marijampolė
J. Basanavičiaus a. 1
Svajonė Rainienė
(8 343) 90 018
Konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, būsto pritaikymas neįgaliesiems ir kt. - - -
2 Marijampolės socialinės pagalbos centro Socialinės globos  namai Marijampolė
Vytauto g. 33
Vilma Ratkevičienė (8 343) 55 426
8 686  16 707
Donata Greifenbergerienė
(8 343) 59 939
  Ilgalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 10
Laisvų vietų sk. – 0
921,39
1091,01 (asmenims su sunkia negalia
3 Marijampolės socialinės pagalbos centro Kartų namų Socialinės globos padalinys Marijampolė
Bažnyčios g. 19
Vilma Ratkevičienė (8 343) 55 426
8 686  16 707
Rasa Liškauskienė
(8 343) 56 704
  Ilgalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 15
Laisvų vietų sk. – 0
762,92
945,22 (asmenims su sunkia negalia)
 4 Marijampolės socialinės pagalbos centro Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys Marijampolė
Bažnyčios g. 19
Vilma Ratkevičienė
Zinaida Bakelienė
(8 343) 55 426,
(8 343) 52 287
4 Dienos socialinė globa institucijoje Turintiems intelekto sutrikimų jaunuoliams nuo 16 iki 40 metų
Vietų sk. – 25
Laisvų vietų sk. – 0
 
 5 Marijampolės socialinės pagalbos centro Darbo terapijos padalinys Marijampolė
Vytauto g. 87
Vilma Ratkevičienė
Vilija Šmigelskaitė
(8 343) 53 515
Skalbimo, kineziterapijos paslaugos Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinio lankytojai, neįgaliųjų NVO nariai, Laikinosios nakvynės namų gyventojai  
6 Marijampolės socialinės pagalbos centro, Laikinosios nakvynės namai Marijampolė
Vytauto g. 87
Vilma Ratkevičienė
Vilija Šmigelskaitė
Gintautas Stankevičius
(8 343) 53 515
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas Asmenys, neturintys gyvenamosios vietos
Vietų sk. – 17
Laisvų vietų sk. – 0
 
7 Marijampolės socialinės pagalbos centro Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys Marijampolė
Vytauto g. 87
Vilma Ratkevičienė
Vilija Šmigelskaitė
(8 343) 53 515
Neįgaliųjų aprūpinimas kompensacinės technikos priemonėmis;
Kitų asmenų aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne ir kt. daiktais
  Neįgalieji; Asmenys, kuriems reikalinga parama  
8 Marijampolės socialinės pagalbos centro Specialaus transporto tarnyba Marijampolė
P. Kriaučiūno g. 2
Vilma Ratkevičienė
Airinga Kajokienė
(8 343) 52 287
Transporto organizavimas   Neįgalieji, kurie nepajėgūs patys vairuoti automobilį ar naudotis visuomeniniu transportu  
9 Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos namuose tarnyba Marijampolė
Bažnyčios g. 19
Vilma Ratkevičienė
Irena Čukauskienė
(8 343) 54 286
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos Pagalba į namus Dienos socialinė globa asmens namuose Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys  
 10 Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnyba Marijampolė
Bažnyčios g. 19
Vilma Ratkevičienė
Irena Senkutė
(8 343) 54 354
8 615  30 269
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos Socialinė priežiūra, socialinių įgūdžių ugdymas asmens namuose Socialinės rizikos šeimos  
11 Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje Marijampolės sav.
Igliaukos sen.
Igliauka
Vytauto g. 1A

Vilma Ratkevičienė
Kristina Grabauskienė
(8 343) 26 422
8 698 44 357
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos Socialinės rizikos ar kitų socialinių problemų turinčių šeimų vaikams bei socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms Socialinės rizikos šeimos; Socialinių problemų turinčių šeimų vaikai
Vietų sk. – 40
Laisvų vietų sk. – 8
 
12 Marijampolės socialinės pagalbos centro Socialinės rizikos šeimų paramos centras Liudvinavo seniūnijoje Marijampolės sav.
Liudvinavo sen. Netičkampio k.
Šešupės g. 5
Vilma Ratkevičienė
Vilija Narušienė
8 684 68 554
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos Socialinės rizikos ar kitų socialinių problemų turinčių šeimų vaikams bei socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms.
Krizių centre - intensyvi krizių įveikimo pagalba
Socialinės rizikos šeimos, asmenys, patiriantys fizinį ir psichologinį smurtą, kai kyla grėsmė asmens saugumui; socialinių problemų turinčių šeimų vaikai.
Vietų sk. - 40 vietų
Laisvų vietų sk. – 8.
Int. krizių įveik. pagalbai – 11 vietų; laisvų vietų sk. – 9
 
13 VšĮ Švč. Marijos globos namai Marijampolė
P. Kriaučiūno g. 13
Zina Urbienė
(8 343) 92 907
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 30
 
14 VšĮ Marijampolės šv. arkangelo Mykolo globos namai Marijampolė
Bažnyčios g. 48
Vilma Požarskienė
(8 343) 59 702
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 65
 
15 Suvalkijos socialinės globos namai Marijampolės sav.
Šunskų sen.
Katiliškių k.
Katiliaus g. 22
Marytė Slavinskienė
(8 343) 51 424
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Socialinė globa asmenims, turintiems psichinę negalią
Vietų sk. – 208
 
16 Marijampolės specialieji socialinės globos namai Marijampolė
Bažnyčios g. 23A
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 40
 
17 Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namai Marijampolė
Lazdijų g. 60
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa su Suaugę neįgalūs  asmenys
Vietų sk. – 10
 
18 Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Bendruomeniniai vaikų globos namai (pirmi namai) Marijampolė
P. Kriaučiūno g. 13A
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai Vietų sk.  – 10
Laisvų vietų sk. – 3
 
19 Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Bendruomeniniai vaikų globos namai (antri namai) Marijampolė
Pietario g. 40
Aušra Kupčinskienė 8 610 25 588   Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai Vietų sk. – 9
Laisvų vietų sk. – 5
 
20 VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ bendruomeniniai vaikų globos namai Marijampolės sav.
Sasnavos sen. Sasnava
Žaliosios g. 2
Elena Senkuvienė
(8 343) 28 635
8 610 00 286
  Ilgalaikė ir trumpalaikė  socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai Vietų sk. – 6
Laisvų vietų sk.  – 2
 
21 VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai Marijampolės sav.
Liudvinavo sen.
Avikilų k.
Vytautas Šulinskas
(8 343) 92 932
8 614 42 740
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai Vietų sk.  – 41
Laisvų vietų sk. – 0
 
22 VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius Marijampolė
P. Kriaučiūno g. 2
Erika Aida Gudienė
(8 343) 59 499
  Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk.  – 80
 
23 VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Socialinės globos skyrius Marijampolė
P. Kriaučiūno g. 2
Arūnas Jasionis
(8 343)  94 020
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenų
Vietų sk. – 28
 
24 Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos Bažnyčios g.19
Marijampolė
  Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas bei atstovavimas, teikiamos sociokultūrinės paslaugos   Neįgalieji ir jų šeimos nariai  
25 UAB „Marijampolės butų ūkis“ (pirtis) Varpo g. 13
Marijampolė
  Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos   Vaikams su negalia bei suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinės rizikos asmenims bei šeimoms, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės už dvigubą VRP dydį, pirties paslaugos teikiamos nemokamai  


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-21 14:07:55