Marijampolės savivaldybė - Marijampolės savivaldybės taryba

2019-04-25; 5:52 val.

Pradžia / Taryba / Taryba
Marijampolės savivaldybės taryba
 • Taryba yra institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos administraciniame vienete - savivaldybėje.
 • Tarybą sudaro pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinkti 27 tarybos nariai.
 • Savivaldybių rinkimai vyksta kas 4 metai.
 • Savivaldybės tarybos nariai iš savo tarpo renka mero pavaduotojus.
 • Taryba savo kadencijos laikotarpiui funkcijoms įgyvendinti sprendimais patvirtina:
  • komitetus, atsižvelgdama į tarybos narių skaičių bei jų sudėtį pagal partijas arba koalicijas, ir nustato jų kompetenciją.
   Marijampolės savivaldybės tarybos 2015-04-28 sprendimu Nr.1-9 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų sudarymo", sudaryti 5 komitetai:
   • Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas
   • Finansų ir ekonomikos komitetas
   • Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas
   • Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas
   • Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas
 • Taryba
  • mero pasiūlymu sprendžia sekretoriaus pareigybės įsteigimo klausimą;
  • mero teikimu skiria ir atleidžia savivaldybės kontrolierių bei jo pavaduotoją;
  • nustato administracijos struktūrą.
 • Tarybos nariai atstovauja įvairioms politinėms partijoms.
 • Rinkimai į Marijampolės savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybą vyko 2019-03-03
 • Marijampolės savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos pirmasis posėdis vyko 2019-04-23.


Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentas >>

 

Tarybos nariai (9-ojo šaukimo)

  Vardas Pavardė Partija iškėlusi kandidatą Kontaktai
  Jonas BIELIAUSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai  
Algirdas BRAZYS Lietuvos socialdemokratų partija  
  Ramūnas BUROKAS Lietuvos socialdemokratų partija ramunas.burokas@gmail.com
  Karolis DVYLYS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga  
  Valentina GATAVECKIENĖ Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga  
  Vaida GIRAITYTĖ Darbo partija giraityte@gmail.com
  Jonas GRABAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija jonas.grabauskas@gmail.com
  Povilas ISODA Lietuvos socialdemokratų partija povilas.isoda@marijampole.lt
pov.isoda@gmail.com
  Kostas JANKAUSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai  
  Darius KEMERAITIS Lietuvos socialdemokratų partija darius.kemeraitis@vidara.lt 
  Alvydas KIRKLIAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija kirkliauskas@inbox.lt
  Vilius KRIVICKAS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga  
  Irena LUNSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija irena.lunskiene@marijampole.lt
  Romualdas MAKAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija romualdas.makauskas@marijampole.lt
  Paulius MAROZAS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga  
  Albinas MITRULEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija  
  Valdas PILECKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai valdaspil@gmail.com
  Vaida PITUŠKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai  
  Tadas RAČIUS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga  
  Edmundas RAZVICKAS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga  
  Kęstas SPŪDYS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga  
  Kęstutis TRAŠKEVIČIUS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai kestutis.traskevicius@marijampole.lt
kestutis.traskevicius@mkolegija.lt
  Valdas TUMELIS Lietuvos socialdemokratų partija  
  Sigitas VALANČIUS Lietuvos socialdemokratų partija  
  Artūras VISOCKIS Lietuvos socialdemokratų partija arturac.v@gmail.com
  Andrius VYŠNIAUSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai  andrius.vysniauskas@gmail.com
  Alvydas ZDANYS Lietuvos socialdemokratų partija  


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-23 15:37:51