Marijampolės savivaldybė - Marijampolės savivaldybės taryba

2019-02-19; 13:50 val.

Pradžia / Taryba / Taryba
Marijampolės savivaldybės taryba
 • Taryba yra institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos administraciniame vienete - savivaldybėje.
 • Tarybą sudaro pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinkti 27 tarybos nariai.
 • Savivaldybių rinkimai vyksta kas 4 metai.
 • Savivaldybės tarybos nariai iš savo tarpo renka mero pavaduotojus.
 • Taryba savo kadencijos laikotarpiui funkcijoms įgyvendinti sprendimais patvirtina:
  • komitetus, atsižvelgdama į tarybos narių skaičių bei jų sudėtį pagal partijas arba koalicijas, ir nustato jų kompetenciją.
   Marijampolės savivaldybės tarybos 2015-04-28 sprendimu Nr.1-9 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų sudarymo", sudaryti 5 komitetai:
   • Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas
   • Finansų ir ekonomikos komitetas
   • Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas
   • Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas
   • Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas
 • Taryba
  • mero pasiūlymu sprendžia sekretoriaus pareigybės įsteigimo klausimą;
  • mero teikimu skiria ir atleidžia savivaldybės kontrolierių bei jo pavaduotoją;
  • nustato administracijos struktūrą.
 • Tarybos nariai atstovauja įvairioms politinėms partijoms.
 • Paskutiniai rinkimai į Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybą vyko 2015-03-01

Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentas >>

 

Tarybos nariai (8-ojo šaukimo)

  Vardas Pavardė Partija iškėlusi kandidatą Kontaktai
Gediminas Akelaitis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga gediminas.akelaitis@yahoo.com 
Romualdas
Andzelis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga romualdas.andzelis@gmail.com
Ramūnas Burokas Lietuvos socialdemokratų partija ramunas.burokas@gmail.com
Jurgita
Čerkauskienė
Lietuvos socialdemokratų partija jurgita.mst@gmail.com
Vaida Giraitytė Darbo partija giraityte@gmail.com
Jonas Grabauskas Lietuvos socialdemokratų partija jonas.grabauskas@gmail.com
Povilas Isoda Lietuvos socialdemokratų partija povilas.isoda@marijampole.lt
pov.isoda@gmail.com
Juozas Isoda Lietuvos socialdemokratų partija naujasukis@gmail.com
Rolandas Jonikaitis Partija Tvarka ir teisingumas rolandas@jonikaitis.lt
Darius Kemeraitis Lietuvos socialdemokratų partija darius.kemeraitis@vidara.lt 
Alvydas Kirkliauskas Lietuvos socialdemokratų partija kirkliauskas@inbox.lt
Kostas Kynas Lietuvos socialdemokratų partija leidyba@100procentu.lt
kostas.kynas@gmail.com
Eugenijus Kurtinaitis Lietuvos socialdemokratų partija eugenijus.kurtinaitis@marijampole.lt
Irena Lunskienė Lietuvos socialdemokratų partija irena.lunskiene@marijampole.lt
Romualdas Makauskas Lietuvos socialdemokratų partija romualdas.makauskas@marijampole.lt
Benjaminas Mašalaitis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis benoramos@gmail.com
Vytautas Narušis Partija Tvarka ir teisingumas vytautas.nar@gmail.com
Petras Pavilonis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Petras.Pavilonis@registrucentras.lt
Valdas Pileckas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai valdaspil@gmail.com
Snaiguolė Raguckienė Darbo partija raguckienes@gmail.com
Metas Ražinskas Darbo partija mrazinskas@nisa.lt
Rokas Ryselis Lietuvos socialdemokratų partija rokas.ryselis@gmail.com
  Gintautas Stankevičius Lietuvos socialdemokratų partija stangintas@gmail.com
Kęstutis Traškevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai kestutis.traskevicius@marijampole.lt
kestutis.traskevicius@mkolegija.lt
Artūras Venslauskas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis arturas@mantinga.lt
Artūras Visockis Lietuvos socialdemokratų partija arturac.v@gmail.com
Andrius Vyšniauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai  andrius.vysniauskas@gmail.com


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-01 09:33:27