2019-12-06; 12:36 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Komitetų posėdžių darbotvarkės
2019 m. lapkričio 20 d. Marijampolės savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto posėdis

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO   POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks  2019 m. lapkričio 20 d. 15.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-333

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

Laima Malinauskienė

 2

TR-334

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 3

TR-335

Dėl žemės mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 4

TR-336

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 5

TR-330

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos 2019 m. spalio 22 d. išvadai

Irena Lunskienė

 6

TR-342

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ steigimo

Neringa Tumelienė

 7

TR-347

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 1, 15 ir 19 eilučių pakeitimo

Asta Vaznienė

 8

TR-341

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės sporto mokyklą, Marijampolės žaidimų sporto mokyklą, Marijampolės sporto centrą „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centrą „Sveikatos banga“ sujungimo būdu į Marijampolės sporto centrą

Asta Vaznienė

 9

TR-322

Dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašo derinimo

Asta Vaznienė

 10

TR-325

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro

Asta Vaznienė

 11

TR-324

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų papildymo

Asta Vaznienė

 12

TR-316

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Asta Vaznienė

 13

TR-346

Dėl Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

Giedrius Šlekys

 14

TR-337

Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programos patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 15

TR-323

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Mindaugas Lelešius

 16

TR-327

Dėl UAB „Litekso“ investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį 2019 m. plano suderinimo

Mindaugas Lelešius

 17

TR-315

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 18

TR-329

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 19

TR-344

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

 20  

Kiti klausimai

 

Komiteto pirmininkas
Romualdas Makauskas

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra