2019-10-16; 8:31 val.

06-02 || Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas (...)
Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos kopijos panaikinimas
Administracinės paslaugos aprašymas    

Tikslas - išduoti licencijos kopiją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.
Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt). Išduodant licencijos kopiją, daromas elektroninis įrašas Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje (https://vektra.vkti.gov.lt). Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo pabaigos.

Kelių transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Licencijos kopija, išduota vienai kelių transporto priemonei, negali būti naudojama kitai kelių transporto priemonei.

Kai reikia pakeisti duomenis licencijose (licencijų kopijose) (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), licencijos (licencijų kopijos) turi būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo savivaldybės administracijoje.

Praradus licenciją (licencijos kopiją), licencijos (licencijos kopijos) dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos nustatytos formos prašymo, gavimo savivaldybės administracijoje.

Licencijos kopijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
 1. vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija;
 2. paaiškėja, kad licencijos kopijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;
 3. vežėjas laiku negrąžino licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;
 4. vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos kopijos galiojimas;
 5. panaikinama licencija.
Savivaldybės administracija priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.
Savivaldybės administracija gali sustabdyti licencijos kopijų galiojimą, kai yra pažeidimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kai kartojasi kiti pažeidimai arba jeigu vežėjas Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka negrąžino licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.
Administracinės paslaugos rezultatas Licencijos kopijos išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos kopijos panaikinimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti asmuo
 • Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti:
  1. nustatytos formos prašymą;
  2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
  3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

 • Vežėjas pageidaujantis pakeisti duomenis licencijose (licencijų kopijose) įrašytiems duomenims, turi pateikti:
  1. nustatytos formos prašymą;
  2. licencijos (licencijos kopijos) duomenų keitimo priežastį;

 • Vežėjas pageidaujantis gauti licencijos (licencijos kopijos) dublikatą, turi pateikti:
  1. nustatytos formos prašymą;
  2. licencijos (licencijos kopijos) praradimo paaiškinimą;

 • Vežėjas, pageidaujantis panaikinti licencijos kopijos galiojimas, turi pateikti:
  1. nustatytos formos prašymą;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie sumokėtą nustatyto dydžio valstybinės rinkliavos mokestį (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius, www.vmi.lt).

 

Administracinės paslaugos teikėjas Inga Sinkevičienė,  Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 052, el. p. inga.sinkeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048, el. p. mindaugas.lelesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
 • Licencijos kopijos išdavimas/galiojimo pratęsimas, panaikinimas - 30 dienų
 • Duomenų pakeitimas - 5 darbo dienos
 • Dublikato išdavimas - 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina  (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Už kopijos išdavimą  - 35,00 Eur
Už kopijos pratęsimą - 35,00 Eur
Už kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims -10,00 Eur
Už kopijos dublikato išdavimą -  7,20 Eur

Mokėjimo rekvizitai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52718

Gavėjo sąskaitos:
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo  turinys Prašymas išduoti/pratęsti
Prašymas dublikatui/pakeisti
Prašymas panaikinti
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės   savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu


 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-16 14:14:48