2019-09-23; 23:00 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Tarybos posėdžių darbotvarkės
2019 m. rugsėjo 30 d. 9-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 6-asis posėdis

9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2019-09-30

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-289

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

Laima Malinauskienė

 2

TR-279

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Laima Malinauskienė

 3

TR-284

Dėl Marijampolės savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 4

TR-277

Dėl savivaldybės būsto pardavimo Ritai Iljinienei ir Ilja Iljinui

Birutė Domarkienė

 5

TR-278

Dėl savivaldybės būsto pardavimo Laimai Šukienei

Birutė Domarkienė

 6

TR-272

Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei

Birutė Domarkienė

 7

TR-293

Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Marijampolėje, Vytenio g. 47, nuomos ne konkurso būdu Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centrui „Židinys“

Birutė Domarkienė

 8

TR-275

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Daiva Ivanauskienė

 9

TR-271

Dėl valstybės turto, naudoto Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos, nurašymo

Daiva Ivanauskienė

 10

TR-276

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 11

TR-290

Dėl Marijampolės savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 12

TR-294

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Mindaugas Lelešius

 13

TR-285

Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Marijampolės savivaldybės  teritorijoje, Gudelių, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Igliaukos seniūnijose specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų

Arvydas Bekeris

 14

TR-291

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo

Arvydas Bekeris

 15

TR-286

Dėl prašymo perduoti Marijampolės savivaldybei  valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, kadastro Nr. 1801/0024:36

Arvydas Bekeris

 16

TR-287

Dėl prašymo perduoti Marijampolės savivaldybei  valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, kadastro Nr. 5164/0001:306

Arvydas Bekeris

 17

TR-282

Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo

Asta Vaznienė

 18

TR-283

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-275 „Dėl mokesčio už po pamokinę vaikų priežiūrą nustatymo“ pakeitimo

Asta Vaznienė

 19

TR-288

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-87 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų darbo laiko trukmės derinimo“ pakeitimo

Asta Vaznienė

 20

TR-273

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1-203 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Inga Balandinaitė

 21

TR-274

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-158 „Dėl Marijampolės savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo grupės sudarymo ir grupės veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Svajonė Rainienė

 22

TR-280

Dėl Marijampolės savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

Inga Bagdanavičienė

 23

TR-281

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos tyliųjų viešųjų zonų, tyliųjų gamtos zonų nustatymo, triukšmo rodiklių šiose zonose patvirtinimo

Inga Bagdanavičienė

 24

TR-292

Dėl triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

Inga Bagdanavičienė

Savivaldybės meras
Povilas Isoda

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra