Marijampolės savivaldybė - straipsniai : 2020 m gegužės 25 d. 9-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 15-asis posėdis

2020-05-27; 7:55 val.

Pradžia / Taryba / Tarybos posėdžių darbotvarkės

Tarybos posėdžių darbotvarkės
Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
2020 m gegužės 25 d. 9-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 15-asis posėdis

9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 15-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2020-05-25

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-177

Dėl konkurso Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo

Ilona Žilinskienė

 2

TR-173

Dėl konkurso Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo

Ilona Žilinskienė

 3

TR-175

Dėl konkurso Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo

Ilona Žilinskienė

 4

TR-174

Dėl konkurso Marijampolės lopšelio–darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo

Ilona Žilinskienė

 5

TR-176

Dėl konkurso Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo

Ilona Žilinskienė

 6

TR-159

Dėl Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo

Asta Vaznienė

 7

TR-162

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Vaznienė

 8

TR-160

Dėl Marijampolės sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Asta Vaznienė

 9

TR-170

Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Asta Vaznienė

 10

TR-172

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio  27 d. sprendimo Nr. 1- 16 „Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą“ pripažinimo netekusiu galios

Asta Vaznienė

 11

TR-163

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn

Asta Vaznienė

 12

TR-158

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.1-159 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Paulius Čeponas

 13

TR-133

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-353 „Dėl dalies paslaugų paskirties statinių atstumų nuo sklypo ribos nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Arvydas Bekeris

 14

TR-152

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.1-16 „Dėl specialiųjų planų pripažinimo Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“ pakeitimo

Arvydas Bekeris

 15

TR-154

Dėl prašymo Marijampolės savivaldybei perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise kitos paskirties valstybinės žemės sklypus

Arvydas Bekeris

 16

TR-150

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-307 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatyto metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Jonas Kurtinaitis

 17

TR-153

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

Jonas Kurtinaitis

 18

TR-166

Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Jonas Kurtinaitis

 19

TR-164

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-181 „Dėl Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo

Jonas Kurtinaitis

 20

TR-155

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 21

TR-171

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Verslo paramos paslaugų plėtra siekiant verslumo augimo Marijampolės ir Szczuczyn savivaldybėse“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 22

TR-156

Dėl 2020 m. fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo

Laima Malinauskienė

 23

TR-115

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

 24

TR-168

Dėl Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio

Birutė Domarkienė

 25

TR-169

Dėl atsargų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Marijampolės savivaldybės įstaigoms

Daiva Ivanauskienė

 26

TR-157

Dėl leidimo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurui perduoti turtą Kazlų Rūdos savivaldybei

Daiva Ivanauskienė

 27

TR-165

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo

Vida Bružinskaitė

 28

TR-167

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Svajonė Rainienė

 29

TR-178

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės įstatų patvirtinimo

Inga Bagdanavičienė

 30

TR-179

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Inga Bagdanavičienė

 31

TR-180

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo

Inga Bagdanavičienė

 32

AL-3714

Informacija apie 2019 m. atliktas investicijas į šilumos ūkį

Gintautas Bulkevičius

Savivaldybės meras
Povilas Isoda

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra