2019-03-20; 9:33 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Tarybos posėdžių darbotvarkės
2019 m. kovo 25 d. 8-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 56-asis posėdis

8-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 56-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2019-03-25Posėdžio pradžia 13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-93

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Vilma Ratkevičienė

 2

TR-94

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Audronė Kuodienė

 3

TR-95

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Mantas Čėsna

 4

TR-96

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Alvydas Dirsė

 5

TR-97

Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Lina Laukaitienė

 6

TR-109

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Rimantas Micuta

 7

TR-105

Dėl Marijampolės sporto centro „Sūduva“ 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Gintautas Janušauskas

 8

TR-106

Dėl Marijampolės žaidimų sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Andrius Kardišauskas

 9

TR-107

Dėl Marijampolės sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Rimas Vitkus

 10

TR-108

Dėl Marijampolės futbolo centro 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Giedrius Vitkus

 11

TR-98

Dėl Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Tadas Klusevičius

 12

TR-104

Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Eugenija Stramskienė

 13  

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2018 metų ataskaitai

Ilona Žilinskienė

 14

TR-92

Dėl Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus Alvydo Zdanio atleidimo iš pareigų

Ilona Žilinskienė

 15

TR-125

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Ilona Žilinskienė

 16

TR-99

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Laima Malinauskienė

 17

TR-115

Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Marijampolėje, Vytauto g. 17, nuomos ne konkurso būdu Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrui

Birutė Domarkienė

 18

TR-126

Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 1-280, papildymo

Birutė Domarkienė

 19

TR-102

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą ir paslaugų teikimą šventės „Miesto dienos 2019“ metu

Paulius Čeponas

 20

TR-103

Dėl inžinerinių tinklų bendrojo kolektoriaus nuomos

Mindaugas Lelešius

 21

TR-124

Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 22

TR-48

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

Mindaugas Lelešius

 23

TR-91

Dėl pavedimo Marijampolės savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti) socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas

Arvydas Bekeris

 24

TR-118

Dėl netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo viešame prekių aukcione

Daiva Ivanauskienė

 25

TR-119

Dėl valstybės turto, naudoto Marijampolės Petro Armino progimnazijos, nurašymo

Daiva Ivanauskienė

 26

TR-120

Dėl valstybės turto, naudoto Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos, nurašymo

Daiva Ivanauskienė

 27

TR-121

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2019-2020 mokslo metams patvirtinimo

Asta Vaznienė

 28

TR-111

Dėl Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželio, Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželio ir Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos reorganizavimo ir Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Asta Vaznienė

 29

TR-116

Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijai

Asta Vaznienė

 30

TR-101

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Asta Vaznienė

 31

TR-110

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Marijampolės ligoninei

Inga Bagdanavičienė

 32

TR-117

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Laima Žigienė

 33

TR-114

Dėl Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo

Laima Žigienė

 34

TR-112

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-160 ,,Dėl išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vida Bružinskaitė

 35

TR-113

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-161 ,,Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vida Bružinskaitė

 36

TR-100

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

Gedeminas Kuncaitis

 37

TR-123

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2018 m. veiklos ataskaitai

Irena Lunskienė

 38

TR-127

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus (administracijos) 2018 m. veiklos ataskaitai

Karolis Podolskis

 39

TR-122

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai

Juozas Vaičiulis

Savivaldybės merė
Irena Lunskienė

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra