Marijampolės savivaldybė - straipsniai : 2019 m. lapkričio 25 d. vyks 9-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 8-asis posėdis

2019-12-06; 12:36 val.

Pradžia / Taryba / Tarybos posėdžių darbotvarkės

Tarybos posėdžių darbotvarkės
Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
2019 m. lapkričio 25 d. vyks 9-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 8-asis posėdis

9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 8-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2019-11-25Posėdžio pradžia 13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TR-333

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

Laima Malinauskienė

 2.

TR-334

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 3.

TR-335

Dėl žemės mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 4.

TR-336

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 5.

TR-330

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos 2019 m. spalio 22 d. išvadai

Irena Lunskienė

 6.

TR-342

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ steigimo

Neringa Tumelienė

 7.

TR-347

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 1, 15 ir 19 eilučių pakeitimo

Asta Vaznienė

 8.

TR-341

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės sporto mokyklą, Marijampolės žaidimų sporto mokyklą, Marijampolės sporto centrą „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centrą „Sveikatos banga“ sujungimo būdu į Marijampolės sporto centrą

Asta Vaznienė

 9.

TR-322

Dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašo derinimo

Asta Vaznienė

 10.

TR-325

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro

Asta Vaznienė

 11.

TR-324

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų papildymo

Asta Vaznienė

 12.

TR-316

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Asta Vaznienė

 13.

TR-346

Dėl Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

Giedrius Šlekys

 14.

TR-320

Dėl konkurso Marijampolės jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atšaukimo

Ilona Žilinskienė

 15.

TR-332

Dėl konkurso Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atšaukimo

Ilona Žilinskienė

 16.

TR-331

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-936 „Dėl seniūnaitijų sudarymo Marijampolės savivaldybės seniūnijose“ pripažinimo netekusiu galios

Ilona Žilinskienė

 17.

TR-337

Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programos patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 18.

TR-323

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Mindaugas Lelešius

 19.

TR-327

Dėl UAB „Litekso“ investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį 2019 m. plano suderinimo

Mindaugas Lelešius

 20.

TR-315

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 21.

TR-329

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 22.

TR-321

Dėl prašymo Marijampolės savivaldybei perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise kitos paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. 1801/0001:50

Arvydas Bekeris

 23.

TR-328

Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos

Inga Bagdanavičienė

 24.

TR-319

Dėl leidimo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurui įsigyti automobilį

Inga Bagdanavičienė

 25.

TR-313

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktoriaus pareigybės aprašymo panaikinimo

Inga Bagdanavičienė

 26.

TR-326

Dėl vieno kambario buto pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai

Darius Cinaitis

 27.

TR-317

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės socialinės pagalbos centrui

Daiva Ivanauskienė

 28.

TR-344

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

 29.

TR-314

Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Marijampolėje,

Mokolų g.69, nurašymo

Birutė Domarkienė

 30.

TR-343

Dėl sutikimo priimti nekilnojamąjį turtą pagal dovanojimo sutartį

Birutė Domarkienė

 31.

TR-338

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-191„Dėl Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Povilas Isoda

 32.

TR-339

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-150„Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Povilas Isoda

 33.

TR-340

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-193„Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties“ pakeitimo

Povilas Isoda

 34.

TR-345

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-203 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Povilas Isoda

Savivaldybės meras
Povilas Isoda

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra