2020-02-28; 11:56 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Informacija apie biudžetinių švietimų įstaigų dalyvavimą prevencinių programų 2019 m. finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurse

Marijampolės savivaldybės administracijos  2019 m. balandžio 5 d. skelbtame Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurse dalyvavo 13 švietimo įstaigų. Mokyklų pateiktas paraiškas svarstė Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkursų projektų vertinimo komisija. Atsižvelgdama į projektų atitikimą Konkurso nuostatų reikalavimams: prioritetų, tikslinių grupių pasirinkimą, dalyvių skaičių, laiko trukmę, aprašytą veiklą, laukiamus rezultatus bei išdėstytą prašomą lėšų sąmatą, komisija siūlė Administracijos direktoriui skirti lėšų prevencinių projektų 2019 m. vykdymui iš savivaldybės biudžeto visoms paraiškas teikusioms švietimo įstaigoms. Pateikiame lėšų paskirstymą švietimo įstaigoms:

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 10 d. įsakymu
Nr. DV-812

2019 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.

Projektą vykdančios švietimo įstaigos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Asignavimai,

Eurais

1.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

„Kelias į sėkmę“

600

2.

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Stovykla „Atgaiva“

500

3.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

„Kartu mes galim“

550

4.

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla

„Padėk sau ir kitiems“

350

5.

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija

„Suprask ir atrask“

500

6.

Marijampolės jaunimo mokykla

„Visi kartu gražaus bendravimo link“

400

7.

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

„Sąmoningos asmenybės ugdymas“

500

8.

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

„Būk aktyvus ir atsakingas“

350

9.

Marijampolės ,,Saulės“ pradinė mokykla

„Mokytojo sveikata. Kuo mokykla gali prisidėti?“

300

10.

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

„Aš saugus, kai žinau“

400

11.

Marijampolės mokykla-darželis Želmenėliai“

„Šypsausi ir augu“

400

12.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“

„Saugi ir draugiška ugdymosi aplinka, sveiki ir laimingi vaikai“

450

13.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“

„Ugdome žaismingai, auginame atsakingai“

450

Iš viso:

5750

Prevencinių programų įgyvendinimui 2019 metais Marijampolės savivaldybės biudžete numatyta  10 000 eurų. Antras konkursas dėl biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto bus skelbiamas prasidėjus naujiems mokslo metams.

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra