2020-02-24; 13:52 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės
2019 m. rugpjūčio 21 d. Marijampolės savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto posėdis

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO   POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

 Posėdis vyks  2019 m. rugpjūčio 21 d. 15.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-258

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

Laima Malinauskienė

 2

TR-261

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019-2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 3

TR-233

Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 4

TR-238

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 5

TR-239

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 6

TR-259

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 7

TR-256

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d.  sprendimo Nr. 1-194 „Dėl Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Laima Malinauskienė

 8

TR-255

Dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties pakeitimo

Laima Malinauskienė

 9

TR-230

Dėl investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ papildomu turtiniu įnašu, padidinant įstatinį kapitalą

Birutė Domarkienė

 10

TR-221

Dėl viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas“ nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Marijampolės televizijos dalininko teisių pardavimo

Birutė Domarkienė

 11

TR-257

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto išlaikomose biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

Daiva Ivanauskienė

 12

TR-260

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos teritorijos Skriaudučio kaime inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 13

TR-253

Dėl siūlymo UAB „Juodeliai“ vykdomą projektą pripažinti regioninės svarbos projektu teikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai

Darius Cinaitis

 14

TR-237

Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai

Darius Cinaitis

 15

TR-252

Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę

Darius Cinaitis

 16

TR-246

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo

Darius Cinaitis

 17

TR-249

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Mindaugas Lelešius

 18

AL-6188

Informacija apie 2018 m. atliktas investicijas į šilumos ūkį

Mindaugas Lelešius

 19

TR-235

Dėl Marijampolės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-179, papildymo

Asta Vaznienė

 20

TR-222

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės projekto „Atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“ įgyvendinimui

Inga Bagdanavičienė

 21

TR-254

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-46 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Vida Bružinskaitė

 22  

Kiti klausimai

 

Komiteto pirmininkas
Romualdas Makauskas

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra