2020-05-27; 12:31 val.

Tarybos posėdžių darbotvarkės
Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
2020 m. balandžio 27 d. 9-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 14-asis posėdis

9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2020-04-27

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-101

Dėl Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

Asta Vaznienė

 2

TR-110

Dėl Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

Asta Vaznienė

 3

TR-143

Dėl Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašo ir Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo

Asta Vaznienė

 4

TR-138

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.1-43 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Vaznienė

 5

TR-63

Dėl sutikimo perimti turtą savivaldybės nuosavybėn

Asta Vaznienė

 6

TR-66

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.1-159 „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Paulius Čeponas

 7

TR-113

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-249 „Dėl renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Paulius Čeponas

 8

TR-145

Dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose pratęsimo verslo subjektams, kurie negalėjo vykdyti veiklos karantino metu

Paulius Čeponas

 9

TR-133

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-353 „Dėl dalies paslaugų paskirties statinių atstumų nuo sklypo ribos nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Arvydas Bekeris

 10

TR-140

Dėl Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Skaisčiūnų kaimo Ajerų gatvės ir Sasnavos seniūnijos Smalinyčios kaimo Ąžuolyno gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Arvydas Bekeris

 11

TR-91

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo

Svajonė Rainienė

 12

TR-121

Dėl Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės švara“ akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą

Birutė Domarkienė

 13

TR-115

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

 14

TR-144

Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

Birutė Domarkienė

 15

TR-114

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

Birutė Domarkienė

 16

TR-126

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1303 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

 17

TR-64

Dėl turto, esančio Marijampolėje, Marių g. 9C, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės sporto mokyklai

Birutė Domarkienė

 18

TR-65

Dėl inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

Birutė Domarkienė

 19

TR-141

Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Marijampolėje, Vytauto g.45B, nurašymo

Birutė Domarkienė

 20

TR-131

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „SILVER AGE“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 21

TR-132

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Integruok save“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 22

TR-146

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

Darius Cinaitis

 23

TR-142

Dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 24

TR-68

Dėl valstybės turto, naudoto Marijampolės Petro Armino progimnazijos, nurašymo

Daiva Ivanauskienė

 25

TR-139

Dėl valstybės turto, naudoto Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, nurašymo

Daiva Ivanauskienė

 26

TR-122

Dėl Marijampolės sporto mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos vertinimo

Rimas Vitkus

 27

TR-116

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2019 m. veiklos ataskaitai

Povilas Isoda

 28

TR-147

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus (Administracijos) 2019 m. veiklos ataskaitai

Karolis Podolskis

 29

TR-117

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Juozas Vaičiulis

 30  

Informacija dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo

Karolis Podolskis

Savivaldybės meras
Povilas Isoda

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra