2020-05-30; 17:40 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Komitetų posėdžių darbotvarkės
2020 m. vasario 18 d. Marijampolės savivaldybės tarybos Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto posėdis

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS PLĖTROS, ŪKIO IR VERSLO VYSTYMO KOMITETO  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2020-02-18  15.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-51

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 2

TR-50

Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 3

TR-39

Dėl investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ papildomu turtiniu įnašu, padidinant įstatinį kapitalą

Birutė Domarkienė

 4

TR-29

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-266 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

 5

TR-37

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

Birutė Domarkienė

 6

TR-48

Dėl Marijampolės savivaldybės  socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžių patvirtinimo

Birutė Domarkienė

 7

TR-32

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Daiva Ivanauskienė

 8

TR-42

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių ir Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Jonas Kurtinaitis

 9

TR-30

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Paulius Čeponas

 10

TR-36

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 11

TR-38

Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui

Darius Cinaitis

 12

TR-35

Dėl prašymo Marijampolės savivaldybei perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise kitos paskirties valstybinės žemės sklypus

Arvydas Bekeris

 13

TR-47

Dėl pritarimo tikslinti Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano funkcinių zonų ribas neinicijuojant bendrojo plano keitimo procedūros

Arvydas Bekeris

 14

TR-54

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvių nesamų pavadinimų panaikinimo

Arvydas Bekeris

 15

TR-43

Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo Lietuvos kaimo plėtros  2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimui

Eugenijus Alesius

Komiteto pirmininkas
Paulius Marozas

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra