2020-05-27; 12:41 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Komitetų posėdžių darbotvarkės
2020 m. vasario 20 d. Marijampolės savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdžio data  2020 m. vasario 20 d. 15 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-51

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

Laima Malinauskienė

 2

TR-50

Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 3

TR-53

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Ilona Žilinskienė

 4

TR-44

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos priedo naujos redakcijos patvirtinimo

Ilona Žilinskienė

 5

TR-55

Dėl 2020–2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos patvirtinimo

Asta Vaznienė

 6

TR-59

Dėl Marijampolės sporto mokyklos, Marijampolės žaidimų sporto mokyklos, Marijampolės savivaldybės sporto centro „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ reorganizavimo jungimo būdu į Marijampolės sporto centrą reorganizavimo sąlygų aprašo ir Marijampolės sporto centro nuostatų patvirtinimo

Asta Vaznienė

 7

TR-52

Dėl Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro sąlygų aprašo ir Marijampolės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Asta Vaznienė

 8

TR-56

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo

Asta Vaznienė

 9

TR-49

Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo

Asta Vaznienė

 10

TR-34

Dėl atstovo delegavimo į tolygios kultūrinės raidos programos regioninę kultūros tarybą

Asta Vaznienė

 11

TR-46

Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės savivaldybės švietimo tarybą

Asta Vaznienė

 12

TR-40

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos 2020 m. sausio 14 d. išvadai dėl Marijampolės savivaldybės sporto centro „Sūduva“ darbuotojų peticijos

Irena Lunskienė

 13

TR-41

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos 2020 m. sausio 14 d. išvadai dėl Marijampolės dramos teatro peticijos

Irena Lunskienė

 14

TR-28

Dėl savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių 2019 metų ūkinei finansinei veiklai išanalizuoti ir įvertinti komisijos sudarymo

Birutė Domarkienė

 15

TR-39

Dėl investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ papildomu turtiniu įnašu, padidinant įstatinį kapitalą

Birutė Domarkienė

 16

TR-29

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-266 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

 17

TR-37

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

Birutė Domarkienė

 18

TR-48

Dėl Marijampolės savivaldybės  socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžių patvirtinimo

Birutė Domarkienė

 19

TR-32

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Daiva Ivanauskienė

 20

TR-42

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių ir Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Jonas Kurtinaitis

 21

TR-30

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Paulius Čeponas

 22

TR-36

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 23

TR-38

Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui

Darius Cinaitis

 24

TR-35

Dėl prašymo Marijampolės savivaldybei perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise kitos paskirties valstybinės žemės sklypus

Arvydas Bekeris

 25

TR-47

Dėl pritarimo tikslinti Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano funkcinių zonų ribas neinicijuojant bendrojo plano keitimo procedūros

Arvydas Bekeris

 26

TR-54

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvių nesamų pavadinimų panaikinimo

Arvydas Bekeris

 27

TR-43

Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo Lietuvos kaimo plėtros  2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimui

Eugenijus Alesius

 28

TR-31

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Svajonė Rainienė

 29

TR-33

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programos patvirtinimo

Vida Bružinskaitė

 30

TR-45

Dėl Marijampolės ir Kazlų rūdos savivaldybių 2010 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. TS-15 nutraukimo

Inga Bagdanavičienė

 31  

Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų 2019 metų veiklos ataskaitų

Komitetų nariai

 32

AL-1455

Marijampolės savivaldybės studijų rėmimo fondo tarybos 2019 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaita

Povilas Isoda

 33

AL-1241

Marijampolės savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 metų veiklos ataskaita

Valentina Gataveckienė

 34

AL-1433

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos

Paulius Marozas

 35

AL-1451

Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2019 m. veiklos ataskaita

Arvydas Bajoras

 36  

Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 m. veiklos ataskaita

Andrius Vyšniauskas

 37

TR-57

Dėl Marijampolės savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Birutė Domarkienė

Komiteto pirmininkas
Alvydas Zdanys

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra