2019-08-21; 12:30 val.

05-04 || Asmenų konsultavimas Marijampolės savivaldybės administracijos kompetencijos klausimais
Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų konsultavimas Marijampolės savivaldybės administracijos kompetencijos klausimais
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt)
 • Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8db58c404fd211e5b0f2b883009b2d06
 • Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. DV-1248 „Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.492563
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Bendrųjjų reikalų skyriaus vyriausioji  specialistė, tel. (8 343) 90 001, el. p. priimamasis@marijampole.lt

Taip pat konsultuoja ir informaciją pagal kompetenciją teikia kiekvienas Marijampolės savivaldybės administracijos padalinys arba specialistas
Administracinės paslaugos vadovas Atitinkamo padalinio vadovas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-18 12:53:42