2019-09-15; 13:02 val.

17-02 || Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti asmens, kuris  kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau –Administraciją), paraišką, bei su ja susijusius dokumentus. Atlikti priimtų dokumentų pirminį patikrinimą, priimti sprendimą dėl pagalbos skyrimo/neskyrimo, paskaičiuoti pagalbos sumą, suvesti duomenis į ŽŪMIS, teikti pagalbos pagal veiklos sritį informaciją pareiškėjams/paramos gavėjams.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimta sprendimas dėl pagalbos skyrimo/neskyrimo
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės, patvirtintos 2014 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-977
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21e3c970868b11e481c9c95e73113964

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Paraiška
  2. Dokumentai išvardyti paraiškos formoje
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba: Valstybės pagalbos registras (Vilnius, Jogailos g. 14, www.konkuren.lt) apie pareiškėjo gautą paramą
Administracinės paslaugos teikėjas Zina Prajarienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 91 443, 8 618 39 702, zina.prajariene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 91 537, 8 686 80 238, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21e3c970868b11e481c9c95e73113964
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 203
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:03:32