2019-02-16; 23:47 val.

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2018 m.
IV ketvirtis
2017 m.
Politikai
1. Meras 1 2846,07 2723,80
2. Mero pavaduotojas 2 2040,09 2024,20
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 2062,06 2070,86
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 1974,54 1958,70
5. Tarybos sekretorius 1 861,03 852,35
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 20 1353,44 1302,41
8. Seniūnas 9 1417,51 1433,22
9. Seniūno pavaduotojas 2 1055,18 951,85
10. Vyriausiasis specialistas 101 929,79 891,28
11. Vyresnysis specialistas 10 775,54 766,85
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 22 661,61 571,46
13. Vyresnysis specialistas 13 661,61 554,46
14. Specialistas 38,00 632,60 541,07
15. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 44,20 608,54 514,36


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-16 11:11:37