2018-12-10; 17:25 val.

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2018 m.
III ketvirtis
2017 m.
Politikai
1. Meras 1 2800,90 2723,80
2. Mero pavaduotojas 2 2004,36 2024,20
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 2022,52 2070,86
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 1933,58 1958,70
5. Tarybos sekretorius 1 830,78 852,35
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 22 1265,40 1302,41
8. Seniūnas 9 1420,59 1433,22
9. Seniūno pavaduotojas 2 1051,86 951,85
10. Vyriausiasis specialistas 99 893,97 891,28
11. Vyresnysis specialistas 10 743,14 766,85
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 22 619,14 571,46
13. Vyresnysis specialistas 13 640,18 554,46
14. Specialistas 40,50 599,92 541,07
15. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 37,50 448,10 514,36


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-15 07:14:20