2019-11-21; 7:49 val.

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2019 m.
II ketvirtis
2018 m.
Politikai
1. Meras 1 3522,06 2792,32
2. Mero pavaduotojas 2 2724,13 2015,72
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 3111,43 2017,59
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3295,78 1935,87
5. Mero patarėjas 1 2270,84  
6. Tarybos sekretorius 1 1431,58 844,77
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 20 2159,63 1272,28
8. Seniūnas 9 2326,76 1413,60
9. Seniūno pavaduotojas 2 1716,12 992,66
10. Vyriausiasis specialistas 103 1356,00 858,61
11. Vyresnysis specialistas 9 1112,88 732,72
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 23 943,84 553,99
13. Vyresnysis specialistas 13 897,90 623,59
14. Vyresnysis soc. darbuotojas 4 965,20  
15. Specialistas 33,00 810,29 617,14
16. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 38,90 673,71 486,28


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-02 09:01:46