2018-06-25; 22:32 val.

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2018 m.
I ketvirtis
2017 m.
Politikai
1. Meras 1 2742,75 2723.80
2. Mero pavaduotojas 2 2007,71 2024,20
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 1991,40 2070,86
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 1915,26 1958,70
5. Tarybos sekretorius 1 829,44 852,35
Karjeros valstybės tarnautojai
6. Departamento direktorius 5 1740,29 1866,08
7. Skyriaus vedėjas 26 1242,89 1302,41
8. Seniūnas 8 1420,83 1433,22
9. Seniūno pavaduotojas 2 912,65 951,85
10. Vyriausiasis specialistas 95 867,79 891,28
11. Vyresnysis specialistas 13 745,88 766,85
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 16 612,26 571,46
13. Vyresnysis specialistas 15,50 622,99 554,46
14. Specialistas 40,50 583,44 541,07
15. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 36,0 496,66 514,36


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-13 17:31:28