2019-06-17; 13:54 val.

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2019 m.
I ketvirtis
2018 m.
Politikai
1. Meras 1 3697,66 2792,32
2. Mero pavaduotojas 2 2775,86 2015,72
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 3051,18 2017,59
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3020,58 1935,87
5. Tarybos sekretorius 1 1123,96 844,77
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 20 1913,24 1272,28
8. Seniūnas 9 2035,18 1413,60
9. Seniūno pavaduotojas 2 1564,84 992,66
10. Vyriausiasis specialistas 105 1335,98 858,61
11. Vyresnysis specialistas 9 1049,24 732,72
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 24 952,10 553,99
13. Vyresnysis specialistas 12 860,30 623,59
14. Specialistas 39,00 831,69 617,14
15. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 41,95 745,75 486,28

P. S. Atsižvelgus į Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, nuo 2019-01-01 darbdavys (draudėjas) perskaičiavo darbuotojų bruto darbo užmokestį, padidindamas jį 1,289 karto


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-12 07:21:02