2018-08-15; 10:17 val.

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2018 m.
II ketvirtis
2017 m.
Politikai
1. Meras 1 2734,32 2723,80
2. Mero pavaduotojas 2 2009,45 2024,20
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 1995,45 2070,86
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 1917,76 1958,70
5. Tarybos sekretorius 1 840,87 852,35
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 23 1285,67 1302,41
8. Seniūnas 8 1473,90 1433,22
9. Seniūno pavaduotojas 2 994,37 951,85
10. Vyriausiasis specialistas 104 890,19 891,28
11. Vyresnysis specialistas 11 760,51 766,85
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 21 634,64 571,46
13. Vyresnysis specialistas 15 641,09 554,46
14. Specialistas 40,50 608,21 541,07
15. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 40,50 557,11 514,36


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-17 07:18:55