Marijampolės savivaldybė - Darbo užmokestis

2020-04-01; 22:55 val.

Pradžia / Administracija / Administracinė informacija
Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2019 m.
IV ketvirtis
2018 m.
Politikai
1. Meras 1 3334,00 2792,32
2. Mero pavaduotojas 2 2663,66 2015,72
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 3373,45 2017,59
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3526,58 1935,87
5. Mero patarėjas 1 2210,49  
6. Tarybos sekretorius 1 1436,68 844,77
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 20 2179,40 1272,28
8. Seniūnas 9 2266,12 1413,60
9. Seniūno pavaduotojas 2 1777,41 992,66
10. Vyriausiasis specialistas 100,00 1437,08 858,61
11. Vyresnysis specialistas 9 1316,37 732,72
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 26 981,63 553,99
13. Vyresnysis specialistas 11 927,03 623,59
14. Vyresnysis soc. darbuotojas 7 1103,91  
15. Specialistas 30,50 837,90 617,14
16. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 36,70 830,73 486,28


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-13 11:26:38