2019-11-21; 16:31 val.

06-08 || Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Paslauga teikiama vežėjams:
juridiniams asmenims, kurių buveinės registracijos vieta yra Marijampolės savivaldybėje;
fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybės teritorijoje. Vežėjas, ketinantis vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu veiklą, privalo Marijampolės savivaldybės administracijai (toliau - Administracija) pateikti nustatytos formos deklaraciją apie ketinimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.

Vežėjas ar keleivių vežimo organizatorius deklaraciją Administracijai gali pateikti tiesiogiai ir per atstumą (siunčiant pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Administracinės paslaugos rezultatas Leidimas teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti asmuo Deklaraciją apie ketinimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Informacija apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą - Gyventojų registre (VĮ Registrų centras, Vilnius V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt).
  2. Informacija apie vežėjo įregistruotą įmonę (filialą) - Juridinių asmenų registre  (VĮ Registrų centras, Vilnius V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt).
  3. Informacija apie įregistruotą individualią veiklą (Valstybinė Mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Vilnius, Vasario 16-osios g. 14, www.vmi.lt).
  4. Informacija apie transporto priemonę - Kelių transporto priemonių registre (Valstybės įmonė Regitra, Vilnius  Liepkalnio g. 97, www.regitra.lt).
  5. Informacija apie sumokėtą nustatyto dydžio valstybinės rinkliavos mokestį (Valstybinė Mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Vilnius, Vasario 16-osios g. 14, www.vmi.lt).
Administracinės paslaugos teikėjas Algirdas Stadalius, Viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas, 305 kab., tel. (8 343) 90 056, el. p. algirdas.stadalius@marijampole.lt

Rimas Jurkšas, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas, 305 kab., tel. (8 343) 90 056, el. p. rimas.jurksas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 054, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos suteikimo trukmė - 1 darbo diena
Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 5 darbo dienų terminas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina  (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava 16,00 Eur

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl valstybinės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“

Mokėjimo rekvizitai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52718
AB „Citadele“ bankas LT78 7290 0000 0013 0151
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Luminor Bank AB LT74 4010 0510 0132 4763
Luminor Bank AB LT12 2140 0300 0268 0220
„Swedbank“, AB LT24 7300 0101 1239 4300
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo  turinys Deklaracijos forma   
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės   savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2  langelis
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-29 14:26:35