2020-04-04; 10:56 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO


2017 m. gruodžio 29 d. Nr. DV-2089
MarijampolėVadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20, 21 ir 25 punktais, Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1.2. punktu, Asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DV-1781 „Dėl asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašo sudarymo“ ,


1. Skiriu uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės butų ūkis“ (buveinės adresas - Šaulių g. 4, LT-68177 Marijampolė, įregistravimo Juridinių asmenų registre data - 1990 m. lapkričio 22 d., įmonės kodas - 151005356, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas - LT510053515, registro tvarkytojas - valstybės įmonė Registrų centras) daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki 2022 m. gruodžio 31 d. mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą skaičiuojant pagal Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą - 0,051 Eur už 1 kv. m naudingojo ploto (be PVM), nustatytą Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
1.1 A. Civinsko g. 25, Marijampolėje, 5 gyvenamosios paskirties patalpų, 163,30 kv. m naudingasis plotas, 0,0640 ha žemės sklypo plotas.
1.2. Aušros g. 42A, Marijampolėje, 7 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 358,39 kv. m naudingasis plotas, 0,0828 ha žemės sklypo plotas.
1.3 Balsupių g. 20, Marijampolėje, 25 gyvenamosios paskirties patalpų, 1369,51 kv. m naudingasis plotas, 0,3017 ha žemės sklypo plotas.
1.4. Bažnyčios g. 15, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 2 negyvenamosios paskirties patalpų, 224,87 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.5. Beržų g. 19, Marijampolėje, 154 gyvenamosios paskirties patalpų, 4526,94 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.6. Beržų g. 21, Marijampolėje, 155 gyvenamosios paskirties patalpų, 3 negyvenamosios paskirties patalpų, 3561,26 kv. m naudingasis plotas, 0,2663 ha žemės sklypo plotas.
1.7. Dariaus ir Girėno g. 9, Marijampolėje, 100 gyvenamosios paskirties patalpų, 4447,40 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.8. Dariaus ir Girėno g. 11, Marijampolėje, 100 gyvenamosios paskirties patalpų, 4481,51 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.9. Dariaus ir Girėno g. 13, Marijampolėje, 100 gyvenamosios paskirties patalpų, 4476,91 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.10. Draugystės g. 1, Marijampolėje, 80 gyvenamosios paskirties patalpų, 3832,06 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.11. Draugystės g. 3, Marijampolėje, 80 gyvenamosios paskirties patalpų, 3833,07 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.12. Draugystės g. 17, Marijampolėje, 205 gyvenamosios paskirties patalpų, 5429,80 kv. m naudingasis plotas, 0,2305 ha žemės sklypo plotas.
1.13 Draugystės g. 21, Marijampolėje, 55 gyvenamosios paskirties patalpų, 2555,74 kv. m naudingasis plotas, 0,1294 ha žemės sklypo plotas.
1.14.Draugystės g. 21A, Marijampolėje, 25 gyvenamosios paskirties patalpų, 1359,82 kv. m naudingasis plotas,  0,0790 ha žemės sklypo plotas.
1.15. Draugystės g. 21B, Marijampolėje, 25 gyvenamosios paskirties patalpų, 1358,56 kv. m naudingasis plotas, 0,1043 ha žemės sklypo plotas.
1.16. Draugystės g. 27, Marijampolėje, 59 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos 3395,33 kv. m naudingasis plotas, 0,3632 ha žemės sklypo plotas.
1.17. Gedimino g. 5, Marijampolėje, 6 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 394,00 kv. m naudingasis plotas, 0,0537 ha žemės sklypo plotas.
1.18. Gedimino g. 7, Marijampolėje, 5 gyvenamosios paskirties patalpų, 5 negyvenamosios paskirties patalpų, 264,09 kv. m naudingasis plotas,  0,0890 ha žemės sklypo plotas.
1.19. Gedimino g. 9, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 3 negyvenamosios paskirties patalpų, 147,26 kv. m naudingasis plotas, 0,0936 ha žemės sklypo plotas.
1.20. Gedimino g. 22, Marijampolėje, 6 gyvenamosios paskirties patalpų, 3 negyvenamosios paskirties patalpų, 207,04 kv. m naudingasis plotas, 0,1632 ha žemės sklypo plotas.
1.21. Geležinkelio g. 142, Marijampolėje, 40 gyvenamosios paskirties patalpų, 2252,79 kv. m naudingasis plotas, 0,4171 ha žemės sklypo plotas.
1.22. Geležinkelio g. 144, Marijampolėje, 40 gyvenamosios paskirties patalpų, 2203,40 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.23. Gen. A. Gustaičio g. 4, Marijampolėje, 16 gyvenamosios paskirties patalpų, 608,30 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.24. J. Ambrazevičiaus - Brazaičio g. 9, Marijampolėje, 55 gyvenamosios paskirties patalpų, 2716,19 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.25. J. Ambrazevičiaus - Brazaičio g. 15, Marijampolėje, 40 gyvenamosios paskirties patalpų, 2037,55 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.26. J. Dailidės g. 11, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 186,50 kv. m naudingasis plotas, 0,0625 ha žemės sklypo plotas.
1.27. J. Jablonskio g. 2A, Marijampolėje, 36 gyvenamosios paskirties patalpų, 3 negyvenamosios paskirties patalpų, 1740,01 kv. m naudingasis plotas, 0,2643 ha žemės sklypo plotas.
1.28. Jaunimo g. 9, Marijampolėje, 31 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 1339,67 kv. m naudingasis plotas, 0,0843 ha žemės sklypo plotas.
1.29. Jaunimo g. 11, Marijampolėje, 32 gyvenamosios paskirties patalpų, 1376,66 kv. m naudingasis plotas, 0,0800 ha žemės sklypo plotas.
1.30. Jaunimo g. 16, Marijampolėje, 48 gyvenamosios paskirties patalpų, 1904,37 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.31. Jaunimo g. 18, Marijampolėje, 30 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 1299,68 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.32. Jaunimo g. 20, Marijampolėje, 43 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 1869,44 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.33. K. Būgos g. 4, Marijampolėje, 45 gyvenamosios paskirties patalpų 2207,52 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.34. Kalvių g. 4, Marijampolėje, 50 gyvenamosios paskirties patalpų, 1845,99 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.35. Kalvių g. 6, Marijampolėje, 73 gyvenamosios paskirties patalpų, 3219,07 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.36. Kauno g. 15, Marijampolėje, 32 gyvenamosios paskirties patalpų, 19 negyvenamųjų paskirties patalpų, 1199,54 kv. m naudingasis plotas, 0,2484 ha žemės sklypo plotas.
1.37. Kauno g. 18, Marijampolėje, 6 gyvenamosios paskirties patalpų, 317,83 kv. m naudingasis plotas, 0,2634 ha žemės sklypo plotas.
1.38. Kauno g. 20, Marijampolėje, 6 gyvenamosios paskirties patalpų, 343,78 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.39. Kauno g. 29, Marijampolėje, 8 gyvenamosios paskirties patalpų, 2 negyvenamosios paskirties patalpų, 317,44 kv. m naudingasis plotas, 0,1965 ha žemės sklypo plotas.
1.40. Kauno g. 66,  Marijampolėje, 54 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 2531,75 kv. m naudingasis plotas, 0,1787 ha žemės sklypo plotas.
1.41. Kauno g. 73 Marijampolėje, 45 gyvenamosios paskirties patalpų, 2184,77 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.42. Kauno g. 75, Marijampolėje, 54 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 2690,12 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.43. Kauno g. 76, Marijampolėje, 44 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 1864,01 kv. m naudingasis plotas, 0,0910 ha žemės sklypo plotas.
1.44. Kauno g. 78,  Marijampolėje, 55 gyvenamosios paskirties patalpų, 2574,64 kv. m naudingasis plotas, 0,1218 ha žemės sklypo plotas.
1.45. Kauno g. 133A, Marijampolėje, 71 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 2212,46 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.46. Kauno g. 142, Marijampolėje, 1 gyvenamosios paskirties patalpos, 3 negyvenamosios paskirties patalpų, 196,22 kv. m naudingasis plotas, 0,3645 ha žemės sklypo plotas.
1.47. Kęstučio g. 7, Marijampolėje, 8 gyvenamosios paskirties patalpų, 2 negyvenamosios paskirties patalpų, 336,78 kv. m naudingasis plotas, 0,0529 ha žemės sklypo plotas.
1.48. Kokolos g. 9, Marijampolėje, 36 gyvenamosios paskirties patalpų, 1855,01 kv. m naudingasis plotas, 0,1561 ha žemės sklypo plotas.
1.49. Kosmonautų g. 16, Marijampolėje, 70 gyvenamosios paskirties patalpų, 3410,22 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.50. Kosmonautų g. 22, Marijampolėje, 45 gyvenamosios paskirties patalpų, 2259,00 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.51. Laisvės g. 7,  Marijampolėje, 9 gyvenamosios paskirties patalpų, 3 negyvenamosios paskirties patalpų, 401,31 kv. m naudingasis plotas,  0,1636 ha žemės sklypo plotas.
1.52. Laisvės g. 14, Marijampolėje, 6 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 220,80 kv. m naudingasis plotas, 0,0970 ha žemės sklypo plotas.
1.53. Laisvės g. 18,  Marijampolėje, 5 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos 193,46 kv. m naudingasis plotas,  0,0340 ha žemės sklypo plotas.
1.54. Lietuvininkų g. 4, Marijampolėje, 7 gyvenamosios paskirties patalpų,  1 negyvenamosios paskirties patalpos, 324,12 kv. m naudingasis plotas, 0,1481 ha žemės sklypo plotas.
1.55. Lietuvininkų g. 7,  Marijampolėje, 8 gyvenamosios paskirties patalpų, 2 negyvenamosios paskirties patalpų, 551,22 kv. m naudingasis plotas,  0,1190 ha žemės sklypo plotas.
1.56. Mokolų g. 41, Marijampolėje, 75 gyvenamosios paskirties patalpų, 3952,60 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.57. Mokolų g. 55,  Marijampolėje, 45 gyvenamosios paskirties patalpų, 2240,93 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.58. Mokolų g. 59, Marijampolėje, 53 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 3430,73 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.59. Mokolų g. 63, Marijampolėje, 40 gyvenamosios paskirties patalpų, 2065,75 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.60. Mokolų g. 65, Marijampolėje, 54 gyvenamosios paskirties patalpų, 3515,24 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.61. Mokolų g. 71,  Marijampolėje, 55 gyvenamosios paskirties patalpų, 2713,09 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.62. P. Armino g. 29 Marijampolėje, 10 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 672,45 kv. m naudingasis plotas, 0,2393 ha žemės sklypo plotas.
1.63. P. Armino g. 30,  Marijampolėje, 8 gyvenamosios paskirties patalpų, 247,52 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.64. P. Armino g. 31, Marijampolėje, 10 gyvenamosios paskirties patalpų, 487,69 kv. m naudingasis plotas,  0,1829 ha žemės sklypo plotas.
1.65. P. Armino g. 33, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 241,42 kv. m naudingasis plotas,  0,1810 ha žemės sklypo plotas.
1.66. P. Butlerienės skg. 5, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 177,60 kv. m naudingasis plotas, 0,0600 ha žemės sklypo plotas.
1.67. P. Butlerienės g. 4,  Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 3 negyvenamosios paskirties patalpų 197,06 kv. m naudingasis plotas,  0,0361 ha žemės sklypo plotas.
1.68. P. Butlerienės g. 7, Marijampolėje, 5 gyvenamosios paskirties patalpų, 2 negyvenamosios paskirties patalpų, 171,58 kv. m naudingasis plotas,  0,0418 ha žemės sklypo plotas.
1.69. P. Butlerienės g. 11, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 189,95 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.70. P. Cvirkos g. 3,  Marijampolėje, 50 gyvenamosios paskirties patalpų, 1852,22 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.71. P. Cvirkos g. 15A, Marijampolėje, 73 gyvenamosios paskirties patalpų,  2207,65 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.72. P. Kriaučiūno g. 3,  Marijampolėje, 12 gyvenamosios paskirties patalpų, 513,65 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.73 P. Kriaučiūno g. 7, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 246,43 kv. m naudingasis plotas, 0,1050 ha žemės sklypo plotas.
1.74. P. Vaičaičio g. 18, Marijampolėje, 3 gyvenamosios paskirties patalpų, 96,96 kv. m naudingasis plotas, 0,1419 ha žemės sklypo plotas.
1.75. P. Vaičaičio g. 19,  Marijampolėje, 5 gyvenamosios paskirties patalpų, 208,06 kv. m naudingasis plotas, 0,0677 ha žemės sklypo plotas.
1.76 Panausupio g. 10, Marijampolėje, 25 gyvenamosios paskirties patalpų, 1357,01 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.77. Panausupio g. 12,  Marijampolėje, 25 gyvenamosios paskirties patalpų, 1357,49 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.78. Panausupio g. 14, Marijampolėje, 12 gyvenamosios paskirties patalpų, 705,31 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.79. Panausupio g. 16, Marijampolėje, 12 gyvenamosios paskirties patalpų, 706,12 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.80. Parko g. 13, Marijampolėje, 4459,34 kv. m naudingasis plotas, 0,3997 ha žemės sklypo plotas.
1.81. Parko g. 17, Marijampolėje, 47 gyvenamosios paskirties patalpos, 2165.74 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.82. R. Juknevičiaus g. 5, Marijampolėje, 24 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 1293,03 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.83. R. Juknevičiaus g. 7,  Marijampolėje, 39 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 1985,29 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.84. R. Juknevičiaus g. 11, Marijampolėje, 60 gyvenamosios paskirties patalpų, 3168,65 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.85. R. Juknevičiaus g. 17, Marijampolėje, 60 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 3169,70 kv. m naudingasis plotas, 0,0341 ha žemės sklypo plotas.
1.86. R. Juknevičiaus g. 21, Marijampolėje, 60 gyvenamosios paskirties patalpų, 3156,02 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.87. R. Juknevičiaus g. 24,  Marijampolėje, 111 gyvenamosios paskirties patalpų, 2 negyvenamosios paskirties patalpų, 3974,66 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.88. R. Juknevičiaus g. 26, Marijampolėje, 87 gyvenamosios paskirties patalpų, 4 negyvenamosios paskirties patalpų, 2971,63 kv. m naudingasis plotas,  0,1235 ha žemės sklypo plotas.
1.89. R. Juknevičiaus g. 48, Marijampolėje, 99 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 4313,66 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.90. R. Juknevičiaus g. 52,  Marijampolėje, 60 gyvenamosios paskirties patalpų, 2697,29 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.91. R. Juknevičiaus g. 66,  Marijampolėje, 45 gyvenamosios paskirties patalpų, 2180,61 kv. m naudingasis plotas, 0,1949 ha žemės sklypo plotas.
1.92. R. Juknevičiaus g. 102, Marijampolėje, 25 gyvenamosios paskirties patalpų, 1354,30 kv. m naudingasis plotas, 0,1335 ha žemės sklypo plotas.
1.93. R. Juknevičiaus g. 106,  Marijampolėje, 55 gyvenamosios paskirties patalpų, 2711,30 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.94. Sporto g. 2, Marijampolėje, 48 gyvenamosios paskirties patalpų, 5 negyvenamosios paskirties patalpų, 2776,63  kv. m naudingasis plotas, 0,4400 ha žemės sklypo plotas.
1.95. Stoties g. 1,  Marijampolėje, 7 gyvenamosios paskirties patalpų, 181,44 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.96. Suvalkiečių g. 3,  Marijampolėje, 58 gyvenamosios paskirties patalpų, 2120,10 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.97. Suvalkiečių g. 5, Marijampolėje, 103 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 3981,34 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.98. Šaulių g. 5A, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 140,34 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.99. Šaulių g. 7, Marijampolėje, 4 gyvenamosios paskirties patalpų, 163,57 kv. m naudingasis plotas, 0,0786 ha žemės sklypo plotas.
1.100. Šaulių g. 62,  Marijampolėje, 45 gyvenamosios paskirties patalpų, 2390,52 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.101. Uosupio g. 1,  Marijampolėje, 70 gyvenamosios paskirties patalpų, 3391,84 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.102. Uosupio g. 3,  Marijampolėje, 70 gyvenamosios paskirties patalpų, 3380,13 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.103. Uosupio g. 5,  Marijampolėje, 55 gyvenamosios paskirties patalpų, 2727,40 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.104. Uosupio g. 6, Marijampolėje, 44 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 2143,98 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.105. Uosupio g. 7, Marijampolėje, 45 gyvenamosios paskirties patalpų, 2180,61 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.106. Uosupio g. 8,  Marijampolėje, 70 gyvenamosios paskirties patalpų, 3386,59 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.107. Uosupio g. 12, Marijampolėje, 43 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 2192,75 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.108. Uosupio g. 14,  Marijampolėje, 70 gyvenamosios paskirties patalpų, 3411,61 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.109. Uosupio g. 18,  Marijampolėje, 45 gyvenamosios paskirties patalpų, 2169,34 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.110. V. Kudirkos g. 37, Marijampolėje, 10 gyvenamosios paskirties patalpų, 3 negyvenamosios paskirties patalpų, 431,46 kv. m naudingasis plotas, 0,2146 ha žemės sklypo plotas.
1.111. V. Kudirkos g. 41, Marijampolėje, 2 gyvenamosios paskirties patalpų, 2 negyvenamosios paskirties patalpų, 131,55 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.112. V. Kudirkos g. 59,  Marijampolėje, 5 gyvenamosios paskirties patalpų, 202,14 kv. m naudingasis plotas, 0,1218 ha žemės sklypo plotas.
1.113. V. Kudirkos g. 75,  Marijampolėje, 12 gyvenamosios paskirties patalpų, 403,41 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.114. Vasario 16-osios g. 4, Marijampolėje, 23 gyvenamosios paskirties patalpų, 2 negyvenamosios paskirties patalpų, 851,16 kv. m naudingasis plotas, 0,1660 ha žemės sklypo plotas.
1.115. Vasario 16-osios g. 6, Marijampolėje, 7 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 309,79 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.116. Vytauto g. 12, Marijampolėje, 16 gyvenamosios paskirties patalpų, 6 negyvenamosios paskirties patalpų, 602,63 kv. m naudingasis plotas, 0,0687 ha žemės sklypo plotas.
1.117. Vytauto g. 14, Marijampolėje, 8 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 357,90 kv. m, 0,0313 ha žemės sklypo plotas.
1.118. Vytauto g. 20, Marijampolėje, 44 gyvenamosios paskirties patalpų, 1 negyvenamosios paskirties patalpos, 3302,10 kv. m naudingasis plotas, 0,3797 ha žemės sklypo plotas.
1.119. Vytauto g. 39, Marijampolėje, 7 gyvenamosios paskirties patalpų, 236,57 kv. m naudingasis plotas, 0,1313 ha žemės sklypo plotas.
1.120. Vytauto g. 41, Marijampolėje, 6 gyvenamosios paskirties patalpų, 277,94 kv. m naudingasis plotas, 0,1407 ha žemės sklypo plotas.
1.121. Vytauto g. 43, Marijampolėje, 103 gyvenamosios paskirties patalpų, 4 negyvenamosios paskirties patalpų, 2939,09 kv. m naudingasis plotas, 0,2208 ha žemės sklypo plotas.
1.122. Vytauto g. 83,  Marijampolėje, 31 gyvenamosios paskirties patalpų, 1802,24 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.123. Vytauto g. 85, Marijampolėje, 24 gyvenamosios paskirties patalpų, 1838,04 kv. m naudingasis plotas, 0,0344 ha žemės sklypo plotas.
1.124. Vytauto g. 87, Marijampolėje, 29 gyvenamosios paskirties patalpų, 4 negyvenamosios paskirties patalpų, 1454,66 kv. m naudingasis plotas, 0,4005 ha žemės sklypo plotas.
1.125. Vytenio g. 24,  Marijampolėje, 40 gyvenamosios paskirties patalpų, 2302,65 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.126. Vytenio g. 43,  Marijampolėje, 5 gyvenamosios paskirties patalpų, 132,05 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.127. Žemaitės g. 23,  Marijampolėje, 8 gyvenamosios paskirties patalpų, 211,49 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.128. Žemaitės g. 40A,  Marijampolėje, 8 gyvenamosios paskirties patalpų, 169,62 kv. m naudingasis plotas, 0,0677 ha žemės sklypo plotas.
1.129. Ąžuolų g. 63,  Mokolų  k.,  Šunskų sen., Marijampolės sav., 6 gyvenamosios paskirties patalpų, 222,18 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.130. Dvarkelio g. 7,  Kumelionių k.,  Marijampolės sen., Marijampolės sav., 12 gyvenamosios paskirties patalpų, 539,98 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.131. Dvarkelio g. 11,  Kumelionių k.,  Marijampolės sen., Marijampolės sav., 12 gyvenamosios paskirties patalpų, 539,34 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.132. Dvarkelio g. 13,  Kumelionių k.,  Marijampolės sen., Marijampolės sav., 11 gyvenamosios paskirties patalpų, 534,72 kv. m naudingasis plotas,  0,2107 ha žemės sklypo plotas.
1.133. Kęstučio g. 16,  Liudvinavo mstl.,  Liudvinavo sen., Marijampolės sav., 3 gyvenamosios paskirties patalpų, 208,46 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.134. Mokyklos g. 11,  Mokolų  k.,  Šunskų sen., Marijampolės sav., 13 gyvenamosios paskirties patalpų, 779,36  kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.135. Mokyklos g. 13,  Mokolų  k.,  Šunskų sen., 13 gyvenamosios paskirties patalpų, 826,15  kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.136. Nausupės g. 4, Patašinės k.,  Marijampolės sen., Marijampolės sav., 18 gyvenamosios paskirties patalpų, 1375,94 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.137. Nausupės g. 6, Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., 24 gyvenamosios paskirties patalpų, 1445,69 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.138. Nausupės g. 8, Patašinės k.,  Marijampolės sen., Marijampolės sav., 9 gyvenamosios paskirties patalpų, 536,31  kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.139. Nausupės g. 10, Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., 9 gyvenamosios paskirties patalpų, 536,31 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.140. Nausupės skg. 2,  Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., 24 gyvenamosios paskirties patalpų, 1441,38 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.141. Vingio g. 3, Kumelionių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., 12 gyvenamosios paskirties patalpų, 611,78  kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).
1.142. Vingio g. 7,  Kumelionių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., 12 gyvenamosios paskirties patalpų, 510,16 kv. m naudingasis plotas (žemės sklypas nesuformuotas).

2. Įpareigoju Uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės butų ūkis“ valstybės įmonės Registrų centre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą ir apie administratoriaus paskyrimą paskelbti daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „Marijampolės butų ūkis“ įgaliojimai pasibaigia įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį, butų ir kitų patalpų savininkams balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, pasibaigus administravimo terminui, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais.


4. Nurodau Teisės departamento Informatikos ir informacijos skyriaus vedėją Saulių Šimukauską apie administratoriaus paskyrimą paskelbti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.
Įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. gruodžio 31 d.Administracijos direktorius
Karolis Podolskis

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra