2020-04-02; 9:44 val.

02-02 || Archyvo pažymų, kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas saugomų dokumentų pagrindu
Administracinės paslaugos pavadinimas Archyvo pažymų, kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas saugomų dokumentų pagrindu
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – išduoti pažymas, kopijas, nuorašus, išrašus archyve saugomų dokumentų pagrindu.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Bendrųjų reikalų skyrių (Archyvą), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas pateikiamas pagal nustatytą formą. Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas Išduota pažyma, kopija, nuorašas, išrašas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt)
  • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8db58c404fd211e5b0f2b883009b2d06
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei  prašymas siunčiamas paštu
  3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį  kreipiasi jo atstovas)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas

Janina Dereškevičienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 55 845, el. p. archyvas@marijampole.lt

Vilma Balakauskienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 343) 55 845, el. p. archyvas@marijampole.lt

Valė Česaitienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 343) 55 845, el. p. vale.cesaitiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vilija Vainalavičienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 021, el. p. vilija.vainalaviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama per 20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta

68299 Marijampolė, Vytauto g. 17, kab. 214

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-16 09:56:41