2019-09-15; 13:13 val.

17-03 || Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas- priimti asmens, kuris  kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją ( toliau –Administraciją), paramos paraiškas bei su jomis susijusius dokumentus. Atlikti priimtų dokumentų pirminį patikrinimą, priimti sprendimą dėl paramos skyrimo/neskyrimo, paskaičiuoti paramos sumą, taikyti sankcijas, suvesti duomenis į ŽŪMIS, atlikti dokumentų vertinimą užpildant vertinimo klausimynus, teikti paramos pagal veiklos sritį informaciją pareiškėjams/paramos gavėjams
Administracinės paslaugos rezultatas Priimta sprendimas dėl paramos skyrimo/neskyrimo
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa             
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Paramos paraiška
  2. Draudimo paslaugos pirkimo dokumentai
  3. Dokumentai išvardyti paramos paraiškos formoje
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba: Valstybės pagalbos registras (Vilnius, Jogailos g. 14, www.konkuren.lt) apie pareiškėjo gautą paramą
Administracinės paslaugos teikėjas Zina Prajarienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 91 443, 8 618 39 702, zina.prajariene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 91 537, 8 686 80 238, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/dokumentu-formos/rizikos-valdymas/8708
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 203
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:03:48