2019-09-17; 22:12 val.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2016 m. - 2018 m.
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
I ketv.  II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Marijampolės savivaldybės iždas    
Marijampolės savivaldybės administracija    
Kontrolės ir audito tarnyba    

 

Marijampolės savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinysMarijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus            
Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba             
Marijampolės futbolo centras        
Marijampolės Petro Armino progimnazija            
Marijampolės sporto mokykla              
Marijampolės moksleivių kūrybos centras              
Sveikatingumo centras „Sveikatos banga“              
Marijampolės meno mokykla    
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“    
Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis    
Marijampolės kraštotyros muziejus
Marijampolės Mokolų mokykla-darželis     
Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazija   
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“     
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras     
Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai"     
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla     
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla    
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras     
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla   
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla    
Marijampolės socialinės pagalbos centras    
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“    
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“    
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“     
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“     
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“    
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“    
Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis     
Marijampolės žaidimų sporto mokykla    
Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Pasaka“    
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla     
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Marijampolės Sūduvos gimnazija
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras
Marijampolės jaunimo mokykla
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Marijampolės kultūros centras
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija 
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
Marijampolės dramos teatras
Marijampolės savivaldybės sporto centras „Sūduva“
Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-03 15:17:25