2020-05-27; 11:01 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Gyventojai aktyviai ir teigiamai vertina aptarnavimo kokybę Marijampolės savivaldybės administracijoje

Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius, norėdamas įvertinti esamą asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo situaciją bei siekdamas gerinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybę institucijoje, nuolat atlieka anoniminę gyventojų apklausą. Apklausai atlikti pasirinktas anketinės apklausos tipas. Anketa su paruoštu klausimynu buvo išspausdinta savaitiniame „Miesto laikraštyje“, ji nuolat yra skelbiama Marijampolės savivaldybės „Facebook“ paskyroje ir Savivaldybės administracijos interneto svetainėje (www.marijampole.lt), kurioje kiekvieną ketvirtį pranešimu primenama apie anketos pildymą.

Tikslinė tiriamųjų grupė – fiziniai ir juridiniai asmenys, besikreipiantys į Savivaldybės administraciją dėl administracinių paslaugų. Respondentų aktyvumas nėra didelis, tačiau lyginant su 2018 m. jis išaugo 3 kartus (2018 m. atsakė 55 asmenys, 2019 m. – 180 asmenų). Palyginti su ankstesnių metų rezultatais, 2019 m. matomas nors nedidelis, tačiau teigiamas gyventojų aptarnavimo pokytis. Daugiau kaip pusė respondentų dėl paslaugų kreipėsi keletą kartų, du trečdaliai jų pažymėjo, kad yra pakankamai informuoti apie administracijos darbo laiką ir jis juos tenkina. Beveik 75 proc. pažymėjo (2018 m. – 70 proc., o 2017 – tik 17 proc.), kad patiems nereikėjo pateikti informacijos ar dokumentų iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų ar administracijos skyrių, seniūnijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų.

Aptarnavusio darbuotojo mandagumą ir paslaugumą blogai įvertino tik 10 proc. respondentų. Gyventojų nuomone, gerokai sumažėjo administracijos darbuotojų užuominų, kad už palankų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą gyventojas turėtų atsidėkoti. Džiugu, kad gyventojai ne tik atsako į pateiktus anketos klausimus, bet ir išsako savo pastabas dėl konkrečių darbuotojų, tiek gerai aptarnavusių, tiek netinkamai teikusių paslaugas.

Savivaldybės administracijai yra labai svarbi gyventojų nuomonė, nes tikslas yra vienas – sužinoti taisytinas vietas, nekartoti tų pačių klaidų ateityje, ieškoti naujų efektyvesnių aptarnavimo viešajame sektoriuje formų ir siekti aukštesnių kokybės rodiklių.

Dėkojame visiems užpildžiusiems anketas. Norime paraginti gyventojus savo nuomonę dėl asmenų aptarnavimo Marijampolės savivaldybės administracijoje kokybės reikšti nuolat.

Anketą rasite pateiktoje nuorodoje - https://www.apklausa.lt/f/marijampoles-savivaldybes-administracijos-asmenu-aptarnavimo-vertinimas-2020-sr7f1wh/answers/new.fullpage

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra