2018-09-20; 23:30 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Gyventojų žiniai! Dėl perspėjimo sistemos techninio patikrinimo balandžio 18 d.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1384 „Dėl perspėjimo ir informavimo sistemos techninio patikrinimo“, š. m. balandžio 18 d. organizuoja perspėjimo sistemos techninį patikrinimą. Jo metu 11 val. 52 min. visam 3 min. darbo ciklui bus įjungiamos elektros sirenos, o 11 val. 55 min. per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bus pateikiama informacija gyventojams. Marijampolės apskrityje informacija bus skelbiama ir per radijo stotį „Kapsai“.

Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami ir per gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešojo judriojo telefono ryšių paslaugų tiekėjų tinklus, sistemą trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, jeigu juose yra įjungta korinio transliavimo funkcija.

Gyventojams rekomenduojame nustatyti savo mobiliuosius telefonus perspėjimo pranešimų priėmimui. Telefonų nustatymo instrukcijos apie šią sistemą pateikiamos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://www.gpis.vpgt.lt ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.marijampole.lt.

Vykdomo patikrinimo metu prašome gyventojų laikytis rimties, nekelti panikos, užtikrinti normalų darbo ritmą.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
vyriausioji civilinės saugos specialistė
Raimonda Zaparackienė

 

 

KAIP ELGTIS IŠGIRDUS ELEKTROS SIRENŲ KAUKIMĄ

 

Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją nustatomi šie civilinės saugos signalai:

Įspėjamasis garsinis signalas „Dėmesio visiems“. Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo garsinis signalas, skelbiamas gyventojams apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėti arba apie būsimą svarbų pranešimą informuoti atliekant perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą ar vykstant civilinės saugos pratyboms.

Išgirdę jį gyventojai privalo įsijungti radijo imtuvą ar televizorių ir išklausyti informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant apsaugoti save ir išvengti galimos žalos ar ją sušvelninti.

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Dėmesio visiems“. Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie netrukus būsimą svarbų pranešimą.

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Cheminis pavojus“. Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje.

Išgirdę jį gyventojai:

Jei esate lauke,

- stenkitės kuo skubiau išeiti iš užterštos zonos. Eikite civilinės saugos specialistų nurodyta kryptimi.

Jei esate namie,

- uždarykite duris, langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas, sudrėkinkite rankšluosčius ar audeklo gabalus ir jais užkimškite durų apačią,

- langus ir duris sandariai apklijuokite lipnia juosta, uždenkite šulinius.

Jei ketinate evakuotis,

- pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto 2–3 dienoms, reikalingus medikamentus, apsivilkite drabužiais, nepraleidžiančiais vandens, apsiaukite guminius batus,

- išjunkite elektros prietaisus, užsukite vandens, dujų sklendes,

- išeidami iš namų užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu,

- į slėptuvę ar kitas nurodytas patalpas eikite statmenai vėjo krypčiai, atviromis vietomis, venkite aukštos žolės, tankiai apsodintų vietų,

- nesislėpkite žemumose, rūsiuose, tuneliuose.

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Radiacinis pavojus“. Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje.

Išgirdę jį gyventojai:

- atidžiai išklausykite pranešimą,

- griežtai laikykitės rekomendacijų,

- pasirūpinkite stabiliojo jodo preparatais (kalio jodidu arba kalio jodatu), jei buvo toks nurodymas,

- jei liekate namie, sandariai uždarykite langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas. Duris uždenkite storu audeklu, jei yra galimybė, eikite į artimiausią slėptuvę.

Jei gavote nurodymą evakuotis, pasiimkite:

- pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę, nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų,

- dokumentus (pasą, gimimo ir santuokos liudijimus, atestatą, diplomą, nuosavybės dokumentus),

- pinigus ( grynuosius pinigus, kreditines korteles, vertybinius popierius, brangenybes),

šeimynines relikvijas,

- maisto 2-3 dienoms, reikalingus drabužius (pagal sezoną), tualetinius reikmenis, asmenines apsaugos priemones,

- nešiojamąjį radijo imtuvą, žibintuvėlį, atsarginius elementus, žiebtuvėlį.

Išeidami iš namų:

- užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu,

- išjunkite dujas, elektros prietaisus, užsukite vandens sklendes.

Jei gyvenate kaime,

- suvarykite gyvulius į tvartą, sandariai uždarykite duris,

- sandariai uždenkite šulinius,

- užterštoje vietovėje nelieskite daiktų plikomis rankomis.

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Katastrofinis užtvindymas“. Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m. ir Kauno raj., Šakių, Jurbarko, Šilutės r, Pagėgių sav. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas.

Išgirdę jį gyventojai:

- atidžiai išklausykite pranešimą ir vykdykite nurodymus.

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Potvynio pavojus“. Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos.

Išgirdę jį gyventojai:

- pasirūpinkite savo turtu, gyvuliais, namais,

- namuose sukelkite daiktus kuo aukščiau, įrenginių (mechanizmų) metalines konstrukcijas patepkite tepalu,

- apsirūpinkite plaukiojimo priemonėmis, gumine avalyne,

- turėkite ne mažiau kaip 10-čiai parų ilgai negendančių maisto produktų, medikamentų, geriamojo vandens, degtukų, žvakių, žibalinių lempų, malkų, mobiliojo ryšio telefoną, radijo imtuvą.

Jei nutarėte evakuotis,

- prieš palikdami namus, užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą,

- pasiimkite dokumentus, pinigus, vertybinius popierius, brangenybes, būtiniausius daiktus, maisto produktų, medikamentų,

- užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus,

- apie išvykimą informuokite seniūniją, kad būtų žinoma, kiek žmonių liko galimo potvynio (užtvindytoje) teritorijoje.

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Uragano pavojus“. Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją.

 Išgirdę jį gyventojai:

- jei gyvenate kaime, suvarykite gyvulius į tvartus, uždarykite tvartų, namų duris, langus, langines, sutvirtinkite pastatų stogus,

- išjunkite elektros prietaisus ir dujas,

- turėkite nešiojamąjį radijo imtuvą,

- būkite kuo toliau nuo langų,

- atidėkite keliones, būkite namie,

- jei uraganas užklupo lauke, nestovėkite po aukštais medžiais, prie elektros linijų,

- audros metu nesinaudokite mobiliuoju telefonu,

- jei esate mieste, slėpkitės gyvenamųjų namų laiptinėse, kitose priedangose.

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Oro pavojus“. Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie gresiantį oro antpuolį.

Išgirdę jį gyventojai:

- atidžiai išklausykite informaciją ir vykdykite duotus nurodymus,

- eidami į slėptuvę pasiimkite tualetinių reikmenų, medikamentų, nešiojamąjį radijo imtuvą,

- jei liksite namie, imkitės apsaugos priemonių: lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, užtraukite užuolaidas, įsiveskite į vidų savo šunis, kates ir t.t., persikelkite į kambarį be langų (jei toks yra).

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Perspėjimo sistemos patikrinimas“. Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie vykdomą Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą.

 

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti - negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra