2019-03-19; 12:26 val.

Pranešimai spaudai
Įgyvendinamas projektas „Šunskų miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“, finansuojamas ES ir bendrojo finansavimo lėšomis

 

Marijampolės savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-41-013 „Šunskų miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“, finansuojamą pagal 2007–2013 m. laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Šunskų seniūnijoje.

Projekto įgyvendinimo metu, siekiant didinti Šunskų seniūnijos patrauklumą, gerinti gyventojų kokybę, patogumą ir aplinką, Šunskų miestelyje planuojama įrengti parką. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti statybos ir rekonstrukcijos darbus: sutvarkyti privažiavimo kelią, išvalyti ir sutvarkyti teritoriją, suformuoti želdinius, įrengti lauko sceną, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, krepšinio ir tinklinio aikšteles, tvenkinį, tiltelį, fontaną ir persirengimo kabiną, automobilių stovėjimo aikštelę ir pėsčiųjų takus, įrengti apšvietimo infrastruktūrą ir atlikti kitus darbus, numatytus techniniame projekte.

2011 m. parengtas techninis projektas ir atlikta jo ekspertizė. Šiuo metu vykdomi statybos ir rekonstrukcijos darbai.

Visi projekte numatyti statybos ir rekonstrukcijos darbai atliekama pagal UAB „Sweco hidroprojektas“ parengtą techninį projektą. 2012 m. gegužės 10 d.  pasirašyta rangos sutartis dėl projekte „Šunskų miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“ numatytų statybos ir rekonstrukcijos darbų su UAB „Marijampolės gatvių remontas“.

Visas projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2013 m. kovo 31 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Marijampolės savivaldybės administracija 2011 m. balandžio 22 d. pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-41-013.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.991.613,71 Lt. Projektui įgyvendinti skiriama iki 1.842.242,68 Lt iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Projekto vykdytojas – Marijampolės savivaldybės administracija – projektui įgyvendinti skiria ne mažiau kaip 7,5 proc. bendros projekto vertės visoms tinkamoms projekto išlaidoms finansuoti.

Marijampolės savivaldybės administracijos archyvo nuotraukos

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų: (1) skaityti