2020-05-27; 12:20 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Informacija apie biudžetinių švietimų įstaigų dalyvavimą 2020 metų skelbtame konkurse dėl prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto

Marijampolės savivaldybės administracijos2020 metų skelbtame Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurse dalyvavo 17 švietimo įstaigų. Pateiktose paraiškose įstaigos nurodė tikslines dalyvių grupes, projekto tikslus, vykdymo trukmę, aprašė būsimas veiklas bei laukiamus rezultatus. Daugumos šių įstaigų prevencinė veikla suplanuota vykdyti nuo rudens. Kelios ugdymo įstaigos veiklas, numatytas vykdyti balandžio-birželio mėn., dėl paskelbto karantino, perkels ir įgyvendins rugsėjo-gruodžio mėn., tačiau viena įstaiga to padaryti negalės. Iš viso įstaigų projektų numatytose veiklose dalyvaus apie 1750 mokinių, 830 ikimokyklinių įstaigų ugdytinių, 200 tėvų bei 250 mokytojų. Visa tai įvertinusi, Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkursų projektų vertinimo komisija, siūlė Administracijos direktoriui skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto 16 švietimo įstaigų prevencinių projektų 2020 m. vykdymui. Pateikiame lėšų paskirstymą švietimo įstaigoms:

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-04-01 įsakymu Nr.DV-498

 

2020 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.

Projektą vykdančios švietimo įstaigos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Asignavimai, Eurais

1.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

,,Saugumo mokymai vaikams“

300

2.

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

,,STOP patyčioms“

500

3.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

,,Kartu mes galim“

700

4.

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

,,Paauglių socialinės atsakomybės ir sąmoningumo stiprinimas“

300

5.

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

,,MOKOMĖS (SU)AUGTI''

400

6.

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija

,,Suprask ir atrask“

600

7.

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

,,Sąmoningos asmenybės ugdymas“

400

8.

Marijampolės mokykla-darželis Želmenėliai“

,,Šypsausi ir augu“

300

9.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

,,Būk saugus ir saugok draugą“

600

10.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“

,,Saugi ir draugiška ugdymosi aplinka, sveiki ir laimingi vaikai“

600

11.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“

Šeimos popietė su EBRU

300

12.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Rūta“

,,SPALVŲ IR GARSŲ SŪKURY“

400

13.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Šypsenėlė“

„Atverk emocijų skrynelę“

500

14.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“

Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas

600

15.

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose

700

16.

Marijampolės savivaldybės moksleivių kūrybos centras

„DraugAUKIME“

500

Iš viso:

7700 EUR

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius


 

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra