2019-07-22; 17:15 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Informacija apie būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija) turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalį, įrašyti į vieną iš Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų ir Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičius savivaldybėje nustatomas atsižvelgiant į valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją Savivaldybės biudžetui, skirtą kompensacijoms mokėti, ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydį.

Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo asmenys gali kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus 418 kabinetą.

Kreipdamasis dėl kompensacijos mokėjimo, asmuo pateikia:

  1. Rašytinį prašymą;
  2. Nuomojamo būsto nuomos sutartį
    Nuomos sutartis tarp nuomotojo ir nuomininko turi būti sudaryta raštu, ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Sutartyje turi būti nurodytas nuomos mokesčio dydis ir sutartis turi būti įregistruota VĮ Registrų centre.
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

Asmenys ir šeimos, gaunantys kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų.

Kompensacijos gali būti mokamos ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus), šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto.

Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į kompensaciją, jos dydis nustatomas vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.

Asmeniui ar šeimai, išsinuomojusiam (išsinuomojusiai) būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra didesnis kaip 8 kv. m, mokama tik pagal asmeniui ar šeimos nariui nustatytą tinkamo būsto naudingojo ploto normatyvą apskaičiuota būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Tinkamas būstas – būstas, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra ne mažesnis kaip 8 kv. m.

Kreipdamiesi dėl kompensacijos, asmenys ir šeimos apie save turi pateikti teisingus duomenis, o pasikeitus materialinei padėčiai, įsigijus nuosavą būstą ar nepranešus apie gyvenamosios vietos pakeitimą, neteisėtai gauta kompensacija turės būti sugrąžinta.

Kompensaciją gaunantys asmenys ir šeimos privalės kasmet iki  gegužės 1 d. deklaruoti savo  turtą  (įskaitant gautas pajamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Prie deklaracijos Marijampolės savivaldybės administracijos 1 langelyje būtina užpildyti Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą.

To nepadarius, bus ne tik nutraukiamas kompensacijos mokėjimas, bet ir išbraukiama iš sąrašų socialinio būsto nuomai.

 

Marijampolės savivaldybės administracija

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra