2020-05-25; 10:44 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Informacija apie pateiktas 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

Iki šių metų lapkričio 12 d. vyko Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimas 2019 metų finansavimui iš valstybės ir savivaldybės biudžetų gauti.

Projekto paraiškas galėjo teikti juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo:

  1. kuris pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
  3. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
  4. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
  5. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas Marijampolės Savivaldybės administracijai pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

1.

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija

2.

Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija

3.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminė organizacija

 4.

VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras

5.

 Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“

6.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“

7.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Marijampolės padalinys

Projektus vertins Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Marijampolės savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija.  

 Marijampolės savivaldybės administracija

 

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra