2018-06-25; 15:03 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Informacija NVŠ teikėjams, norintiems teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

2017 metų pirmąjį pusmetį Marijampolės savivaldybėje NVŠ programas įgyvendino 23 NVŠ teikėjai. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai vasario–gegužės mėnesiais dalyvavo penkiasdešimt vienoje NVŠ programoje, iš kurių populiariausios sportinės ir kalbų krypties  programos, mažiausiai rinkosi vaikų gamtos ir techninės kūrybos krypties programas, nes  pastarųjų pasiūla buvo mažiausia. Todėl ypač laukiame gamtos ir techninės kūrybos krypties programų (kalbų ir sportinių programų neteikti, kadangi jų vykdoma pakankamai).

Marijampolės savivaldybėje 2017 metais NVŠ programos bus finansuojamos spalio–gruodžio mėnesiais.

NVŠ teikėjai, planuojantys pradėti 2017 metų II pusmetį įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, privalo:

 1. įsiregistruoti švietimo ir mokslo institucijų (ŠMIR) registre;
 2. parengti NVŠ programą ir įregistruoti ją kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR);
 3. įregistruotą (-as) programą (-as) pateikti akreditavimui KTPRR registre;
 4. programos(-ų) paraiškos (forma pridedama) pasirašytą originalą (-us) su lydraščiu iki 2017-08-22 pristatyti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui.

Savivaldybės NVŠ programų vertinimo komisija planuoja:

 • iki 2017-08-31 vykdyti programų vertinimą,
 • iki 2017-09-05 paskelbti akredituotas NVŠ programos.

Visa informacija, susijusi su ŠMIR, KTPRR, Mokinių registro tvarkymu, NVŠ programomis, jų įregistravimu, išregistravimu, finansavimu ir t. t. pateikiama atmintinėje.

Daug naudingos informacijos apie NVŠ galite rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  interneto puslapyje http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra.

 

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

1. Užsiregistruoti į švietimo registrus

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjas į ŠMIR-ą (Švietimo  ir  mokslo institucijų registrą). 

Dėl  registracijos kreipkitės į savivaldybės ŠMIR-o tvarkytoją Zitą Arendarčikaitę,  tel. (8 343) 90072 arba el. paštu zita.arendarcikaite@marijampole.lt

Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma – skenuota paraiškos forma).

Registruojant programą reikia užpildyti: 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus ir skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei.

2. Teikti NVŠ teikėjo paraišką

Užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo paraiškos formą pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui –ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 22 d.

Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, informacija skelbiama Marijampolės savivaldybės tinklalapyje, teikėjai informuojami elektroniniu paštu.

3. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

Visais būdais viešinti programą, kviesti mokinius, ir registruoti juos Mokinių registre į pasirinktą programą.

Su mokinių tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartį (pavyzdinės sutartis  rasite http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra. Sutartyje su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) reikia nurodyti vaiko asmens kodą (jis bus reikalingas Jums suvedant duomenis į Mokinių registrą). Sutartis turi būti registruota. Mokinius, su kuriais sudarytos sutartys, reikia pažymėti Mokinių registre (nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį).

4. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru

NŠV teikėjas užpildytą ir pasirašytą Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siunčia: ITC, adresu Suvalkų g. 1, Vilnius. Skenuotus dokumentus siunčia ITC el. paštu: irena.vainoriene@itc.smm.lt Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!).

<span >Jei įstaigos steigėjas yra savivaldybė- kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo skyrių-507 kab.

Jeigu teikėjas, užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti mokinių teikėjo programai!

Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel. (8 343) 90072 arba (8 5) 2356 143.

5. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

Pateikti iš Mokinių registro NVŠ programas lankančių vaikų sąrašą ir pasirašyti su Marijampolės savivaldybės administracija NVŠ lėšų skyrimo sutartį. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui.

6. Atsiskaityti

Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

7. Pateikti ataskaitas Švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVIS)

Pasibaigus kalendoriniams metams finansavimą gavę NVŠ teikėjai per 20 darbo dienų Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) pateikia NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą.

Išsamesnė informacija teikiama:

 • Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriuje, J. Basanavičiaus a. 1 Marijampolė.
 • NVŠ projekto koordinatorė Švietimo skyriaus vedėja  Asta Vaznienė, 508 kab., tel. (8 343) 90076, el. p. asta.vazniene@marijampole.lt .
 • Taip pat galima kreiptis į Švietimo skyriaus  vyr. specialistę  Zitą Arendarčikaitę, tel. (8 343) 90072,  (8 686 70522), el. p. zita.arendarcikaite@marijampole.lt.

Pastaba. Konsultacijos teikiamos nuo 2017-08-01.

 1. Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas
  /Patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos  2017 m. vasario 27 d. Nr. 1-43 sprendimu/
 2. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo paraiškos forma

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti - negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų: (5) skaityti