Marijampolės savivaldybė - Informacijos apie asmenį surinkimas

2019-05-25; 22:19 val.

Pradžia / Korupcijos prevencija
Informacijos apie asmenį surinkimas

Marijampolės savivaldybės administracija vykdydama antikorupcinę veiklą, siekdama efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą reglamentavimą bei užtikrindama, kad savivaldybės administracijoje, savivaldybės įstaigose ir įmonėse dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, nurodo, kad prieš rengiantis skirti asmenis į Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojų, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų, Marijampolės savivaldybės įstaigų padalinių vadovų (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), Marijampolės savivaldybės įstaigų vadovų, Marijampolės savivaldybės įmonių, kuriose Marijampolės savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pareigas, reikalinga teikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie nurodytas pareigas siekiantį eiti asmenį.

 
Privačių interesų deklaracijų paieška

https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-16 14:29:58