2018-12-13; 13:28 val.

Komisijos ir darbo grupės

 Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisija
2015-05-25 Nr. 1-28
2016-05-30 Nr. 1-178

 • Petras Pavilonis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas
 • Lina Mineikienė, gyvenamosios vietovës bendruomenës atstovė, komisijos pirmininko pavaduotoja
 • Jonas Grabauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos  narys
 • Ričardas Mockus, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas
 • Metas Ražinskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Saulius Stanynas, gyvenamosios vietovës bendruomenės atstovas
 • Gintautas Stankevičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

Marijampolės savivaldybės etikos komisijos protokolai ir sprendimai


Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija

2015-10-26 Nr. 1-164

 • Valdas Pileckas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas 
  /tel. Nr. (8 687) 71590, el. p. valdas.pileckas@marijampole.lt; valdaspil@gmail.com/
 • Gediminas Akelaitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Ramūnas Burokas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Žydrūnas Čekauskas, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas
 • Lina Mineikienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė
 • Metas Ražinskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisijos veikla


Marijampolės savivaldybės peticijų komisija
2015-05-25 Nr. 1-29
2017-10-30 Nr.1-264

 • Artūras Visockis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas
 • Ramūnas Burokas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Vaida Giraitytė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Juozas Isoda, Marijampolės  savivaldybės tarybos narys
 • Rokas Ryselis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

 

Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisija
2015-05-25 Nr. 1-31
2018-05-28 Nr. 1-168

 • Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Birutė Belenavičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė)
 • Vida Bružinskaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vedėja
 • Jonas Grabauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Rolandas Jonikaitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Darius Kemeraitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
 • Laima Malinauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja
 • Benjaminas Mašalaitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Snaiguolė Raguckienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Ilona Žilinskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja

 
Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija
2015-04-28 Nr. 1-19
2018-05-28 Nr. 1-175

 • Jonas Grabauskas, Tarybos narys, komisijos pirmininkas
 • Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja
 • Vytautas Narušis, Tarybos narys
 • Petras Pavilonis, Tarybos narys
 • Metas Ražinskas, Tarybos narys
 • Artūras Venslauskas, Tarybos narys
 • Ilona Žilinskienė, Teisės skyriaus vedėja


Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija
2015-06-29 Nr. 1-101
2018-02-26 Nr. 1-40

 • Povilas Isoda, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Darius Cinaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas
 • Andrius Jasinskis, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ direktorius
 • Darius Kemeraitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Eugenijus Kurtinaitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Dana Liukinevičienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo atstovė
 • Eglė Stebulienė, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė

 

Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisija
2017-04-24 Nr. 1-163
2017-10-30 Nr. 1-289

 • Irena Lunskienė, savivaldybės merė, komisijos pirmininkė
 • Gediminas Akelaitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Kostas Kynas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Eugenijus Kurtinaitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Romualdas Makauskas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas
 • Benjaminas Mašalaitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Vytautas Narušis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Petras Pavilonis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Snaiguolė Raguckienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Gintautas Stankevičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Kęstutis Traškevičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

 

Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisija
2015-05-25 Nr. 1-44
2018-06-25 Nr. 1-201

 • Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Gintautas Bulkevičius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Rimantas Krikštolaitis, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ direktorius
 • Eugenijus Kurtinaitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
 • Metas Ražinskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Artūras Venslauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Andrius Vyšniauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

 

Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija
2015-06-29 Nr. 1-98
2018-06-25 Nr. 1-214

 • Romualdas Makauskas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Zina Eklerienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, komisijos sekretorė
 • Lina Bankauskaitė-Šleinotienė, Marijampolės kultūros centro kultūrinių renginių vadybininkė
 • Arvydas Bekeris, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
 • Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Gedeminas Kuncaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis paminklotvarkininkas
 • Aistė Mikulionytė, Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ narė
 • Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius
 • Stasė Požarskienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės filialo valdybos narė
 • Snaiguolė Raguckienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Justinas Sajauskas, kraštotyrininkas, visuomenininkas
 • Kęstutis Traškevičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Asta Vaznienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja


Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija

2018-06-25 Nr. 1-212
2018-08-27 Nr. 1-255

 • Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas, komisijos pirmininkas
 • Reda Blaškevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja
 • Inga Balandinaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
 • Arūnas Jasionis, viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas psichiatras
 • Asta Klimašauskienė, viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės Psichikos ligų skyriaus vedėja
 • Asta Klimienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja
 • Samanta Novogrodskienė, Vilkaviškio vyskupijos Caritas projektų socialinė darbuotoja
 • Saulius Pangonis, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Tomas Rainys, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus viršininkas
 • Julija Rudvalytė, Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos "Apskritas stalas" narė
 • Žaneta Skinkienė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
 • Vaidas Zabilevičius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai atliekantis patarėjo pareigas
 • Laima Žigienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė


Marijampolės savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
2015-06-29 Nr. 1-93
2018-06-25 Nr. 1-213

 • Rokas Ryselis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Reda Blaškevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Lina Dubinskaitė, Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams
 • Daiva Geležauskienė, Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja
 • Lina Ežerinskienė, Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė
 • Lina Laukaitienė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
 • Samanta Novogrodskienė, Vilkaviškio vyskupijos Caritas projektų socialinė darbuotoja
 • Danguolė Skurkienė, visuomeninės organizacijos ,,Šeimos sveikata“ pirmininkė


Marijampolės savivaldybės smulkių ir vidutinių žemės ūkio subjektų rėmimo fondo komisija
 

 • Vidas Pielikis, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento direktorius, komisijos pirmininkas
 • Eugenijus Alesius, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas
 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
 • Vytautas Narušis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Zina Prajarienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 
Marijampolės savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija
2016-05-02 Nr. 1-163
2018-05-28 Nr. 1-179

 • Arūnas Jasionis, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas -psichiatras, komisijos pirmininkas
 • Genovaitė Naidzinavičienė, Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ pirmininkė
 • Danguolė Paltanavičienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinė darbuotoja
 • Jolanta Zubienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
 • Laima Žigienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė


Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų taryba
2015-08-31 Nr. 1-126
2018-06-25 Nr. 1-204

 • Artūras Visockis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, tarybos pirmininkas
 • Martynas Andriukevičius, asociacijos „Jaunimo laisvalaikis“ narys
 • Akvilė Antanaitytė, Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ valdybos narė
 • Ričardas Bagdanavičius, Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ narys
 • Vaida Giraitytė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Aistė Mikulionytė, Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ narė
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Inga Rauluševičienė, Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubo narė
 • Loreta Rutkauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
 • Ema Stadaliūtė, Marijampolės mokinių parlamentinės grupės narė
 • Gintautas Stankevičus, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Asta Vaznienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja


Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, įvertinimo komisija
2018-08-27 Nr. 1-256

 • Eugenijus Alesius, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas
 • Kęstutis Matulevičius, Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
 • Vytautas Narušis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Loreta Radzevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja
 • Indijana Raulušaitienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
 • Asta Savukynienė, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ Sūduvos skyriaus vadovė
 • atitinkamos seniūnijos seniūnas

 
Marijampolės savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba
2015-11-30 Nr. 1-203
2017-11-27 Nr. 1-309

 • Romualdas Makauskas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, tarybos pirmininkas
 • Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, tarybos pirmininko pavaduotojas
 • Rita Strazdienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, tarybos sekretorė
 • Jolita Adomaitytė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė
 • Inga Balandinaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
 • Birutė Čekauskienė, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros prokurorė
 • Vilija Danilevičė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja
 • Eglė Kašiūbaitė, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos moksleivė
 • Ramutė-Regina Lepšienė, VO „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės struktūrinio padalinio pirmininkė
 • Daiva Pankauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja
 • Vilma Ratkevičienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė
 • Valda Rėklienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnė
 • Audra Tamošaitienė, Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro psichologė
 • Laima Žigienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė

 

Marijampolės savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupė
2017-04-24 Nr. 1-158
2018-06-25 Nr. 1-210

 • Jonas Grabauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, darbo grupės vadovas
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, darbo grupės vadovo pavaduotoja
 • Alma Štuopienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, darbo grupės sekretorė
 • Reda Blaškevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Dana Grimalauskienė, viešosios įstaigos Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro Marijampolės skyriaus socialinė darbuotoja
 • Laimutė Jakevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 • Asta Klimienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
 • Violeta Parulienė, Marijampolės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė
 • Mangirdas Račius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus 3-iojo poskyrio vyriausiasis tyrėjas
 • Giedrius Šalaševičius, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras
 • Vaidas Zabilevičius, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditorių ir Administracijos karjeros ir pakaitinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisiją
2018-08-27 Nr. 1-217

 • Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas
 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
 • Rita Lukaševičiūtė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus Teisės ir personalo skyriaus vedėja
 • Raimundas Marcinkevičius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus vedėjas
 • Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

Nuolatinė žemės sklypų urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kuriose neparengti detalieji planai, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo prašymų nagrinėjimo komisija

 • Arvydas Bajoras, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Arūnas Lukoševičius, Architektūros ir urbanistikos departamento direktorius, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Snieguolė Lapinskienė, Architektūros ir urbanistikos departamento Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Antanas Edvardas Banaitis, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas
 • Mindaugas Lelešius, Ūkio departamento Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas
 • Petras Pavilonis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas
 • Regina Šimunskienė, Architektūros ir urbanistikos departamento Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vedėja
 • Vladas Vilkauskas, Architektūros ir urbanistikos departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas


Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba

 • Arūnas Balsevičius, Gamtos tyrimo ir ekologinio švietimo stoties direktorius, biomedicinos mokslų daktaras, (diplomas Nr. DA010398, išduotas Botanikos instituto ir Vilniaus universiteto 2001-10-31 Nr.018175. Specializacija - želdynų nekilnojamasis kultūros paveldas)
 • Viktoras Kemeraitis, UAB „Vidara“ valdybos pirmininkas, inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas, (atestatas Nr.2673, išduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013-10-10. Specializacija - inžinerinis nekilnojamasis kultūros paveldas)
 • Algimantas Merkevičius, Vilniaus universiteto Archeologijos katedros vedėjas, humanitarinių mokslų daktaras, (diplomas Nr. DA 004021, išduotas Vilniaus universiteto 1994-05-27 Nr.008625. Specializacija - archeologinis nekilnojamasis kultūros paveldas)
 • Raimonda Rickevičienė, Kauno projektavimo restauravimo ir statybos instituto istorikė, urbanistinio, istorinio, memorialinio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, (atestatas Nr.1983, išduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011-07-07. Specializacija - urbanistinis, istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas)
 • Gintautas Vieversys, UAB „Laima ir Gintas“ projektų vadovas, architektūrinio  nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas (atestatas Nr.2879, išduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014-06-11. Specializacija - architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas);
 • Gedeminas Kuncaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis paminklotvarkininkas, Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sekretorius 

 

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisija
2015-06-29 Nr. 1-92
2018-05-28 Nr. 1-178

 • Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas, komisijos pirmininkas
 • Reda Blaškevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Jolita Glodienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos namuose tarnybos socialinė darbuotoja
 • Irma Kavaliauskienė, Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkė
 • Tomas Kiveris, Marijampolės krašto žmonių su negalia klubo „Siekis“ pirmininkas
 • Ilona Masaitienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ projektų vadovė
 • Genovaitė Naidzinavičienė, Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ pirmininkė
 • Aušra Parulienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Marija Ražinskienė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Marijampolės padalinio pirmininkė
 • Artūras Visockis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys


Darnaus judumo Marijampolės mieste plano komitetas
2015-10-26 Nr. 1-176
2018-05-28 Nr. 1-167

 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komiteto pirmininkas
 • Gintarė Labutytė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, komiteto sekretorė
 • Romualdas Bagdonas, Marijampolės apskrities VPK Kelių policijos skyriaus Veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas
 • Arvydas Bekeris, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
 • Paulius Čeponas, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.
 • Artūras Krutulis, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovas
 • Gedeminas Kuncaitis, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros  skyriaus vedėjas
 • Arvydas Malinauskas,  Marijampolės kelių tarnybos viršininkas
 • Hendrikas Nagrodskis, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros  skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Saulius Stanynas,  gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas
 • Dalytė Venčkauskienė, Marijampolės autobusų parko direktorė


Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
2018-02-26 Nr. 1-46
2018-05-28 Nr. 1-166

 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
 • Adolfina Blauzdžiūnienė, Marijampolės apskrities moters veiklos centro pirmininkė
 • Alvydas Danilaitis, Marijampolės aeroklubo atstovas
 • Loreta Dranžilauskienė, Marijampolės krašto Samariečių bendrijos pirmininkė
 • Irma Kavaliauskienė, Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkė
 • Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Birutė Kižienė, Suvalkiečių draugijos „Suvalkija“ pirmininkė
 • Gintarė Labutytė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Lina Laukaitienė, Marijampolės sveikuolių klubo „Prana“ pirmininkė
 • Edita Orinienė, Tautkaičių kaimo klojimo teatro draugijos „Gegnė“ atstovė
 • Galina Ovčiarova, Marijampolės tautinių mažumų klubo „Mozaika“ pirmininkė
 • Valdas Pileckas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Vladas Polevičius, Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ pirmininkas
 • Tadas Prajara, Igliaukos bendruomenės „Matutiečiai“ pirmininkas
 • Snaiguolė Raguckienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Loreta Rutkauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
 • Gintautas Stankevičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Asta Vaznienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • Artūras Visockis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys


Marijampolės savivaldybės šeimos komisija
2018-08-27 Nr. 1-253

 • Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas
 • Aušra Adomavičiūtė, Vilkaviškio Vyskupijos „Caritas“  direktoriaus pavaduotoja
 • Inga Bagdanavičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
 • Inga Balandinaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
 • Vaida Giraitytė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Angelė Mikulienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Loreta Valinčienė, "Gelbėkit vaikus" Marijampolės vaikų dienos centro direktorė
 • Vaidas Zabilevičius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai vykdantis patarėjo funkcijas


Eismo saugumo komisija
2015-11-02 Nr. DV-1682
2018-06-20 Nr. DV-1095

 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
 • Romualdas Bagdonas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas
 • Arvydas Bekeris, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
 • Algirdas Brazys, UAB ,,Statybos ritmas“ generalinis direktorius
 • Povilas Isoda, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas
 • Povilas Jatkauskas, UAB ,,Kelranga“ direktorius
 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
 • Hendrikas Nagrodskis, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros  vyriausiasis specialistas
 • Metas Ražinskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Darius Stanaitis, UAB ,,Saugus eismas“ vadybininkas
 • Loreta Tumelienė, ,,Suvalkiečio“ redakcijos žurnalistė

 

Marijampolės savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinė komisija
2018-08-03 Nr. DV-1392

 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Linas Griška, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Darius Cinaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas
 • Eglė Mockevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Henrikas Kelpša, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus vedėjas
 • Raimondas Daunoravičius, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Irena Trušienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, viešųjų  pirkimų nuolatinės komisijos sekretorė


Gatvių pavadinimų parinkimo komisija
2018-05-29 Nr. DV-954

 • Povilas Isoda, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas; komisijos pirmininkas
 • Gedeminas Kuncaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas, komisijos sekretorius
 • Zina Eklerienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja
 • Jonas Grabauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Benjaminas Mašalaitis,  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Kęstutis Rakauskas, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Jūratė Zakaravičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 • Teritorijos seniūnas


Marijampolės savivaldybės laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiuoti komisija
2014-02-18 Nr. DV-218
2018-06-29 Nr. DV-1231

 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Eugenijus Alesius, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Sidonija Barišauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Jonas Kurtinaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Zina Prajarienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Juozas Purvinskas, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius-melioratorius
 • atitinkamos seniūnijos seniūnas


Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų nustatymo ir Valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechninių statinių kasmetinės apžiūros komisija
2014-04-22 Nr. DV-569

 • Arvydas Bajoras, Administracijos direktoriaus pavaduotojas - komisijos pirmininkas
 • Vidas Pielikis, Ūkio departamento direktorius - komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Eugenijus Alesius, Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas
 • Vida Prankienė, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Jonas Kazakevičius, Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyr.inžinierius melioratorius
 • Juozas Purvinskas, Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyr. inžinierius melioratorius
 • Atitinkamos seniūnijos seniūnas


Marijampolės savivaldybės strateginio planavimo dokumentams rengti, koreguoti bei įgyvendinimo priežiūrai vykdyti Marijampolės savivaldybės strateginio planavimo darbo grupė

2018-09-05 Nr. DV-1519

 • Valdas Tumelis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas; darbo grupės pirmininkas
 • Inga Bagdanavičienė, Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja - savivaldybės gydytoja
 • Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
 • Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
 • Laima Malinauskienė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja
 • Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • Ilona Žilinskienė, Teisės skyriaus vedėja


Remontuotinų, rekonstruotinų pastatų ir statinių defektinių bei avarinės būklės likvidavimo darbų ir jų kiekių nustatymo komisija
2018 m. gegužės 9 d. Nr. DV-717

 • Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas
 • Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
 • Lilija Bradaitienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyresnioji inžinierė
 • Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja
 • Eglė Mockevičienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Ingrida Stadalienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Janina Šimaitienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

Melioracijos statinių avarinio remonto eiliškumo nustatymo komisija
2014-11-19 Nr. DV-1654

 • Vidas Pielikis, Ūkio departamento direktorius, komisijos pirmininkas
 • Eugenijus Alesius, Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Juozas Purvinskas, Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyr. inžinierius melioratorius
 • Vida Prankienė, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Seniūnijų seniūnai,  pagal seniūnijas
 • Mindaugas Lelešius, Ūkio departamento Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas


Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo, remonto, rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo defektinių  darbų ir jų kiekių nustatymo komisija
2017-02-10 Nr. DV-222
2018-04-19 Nr. DV-577

 • Vida Prankienė, Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji komunalinio ūkio specialistė, komisijos pirmininkė
 • Eglė Mockevičienė, Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Hendrikas Nagrodskis, Transporto tarnybos vyriausiasis specialistas
 • Vidas Stepanavičius, Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Janina Šimaitienė, Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

Marijampolės  savivaldybės teritorijų planavimo komisija
2018-09-19 Nr. DV-1577

 • Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas -  vyriausiasis architektas, komisijos pirmininkas
 • Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas
 • Aplinkos apsaugos agentūros atstovas
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento atstovas
 • Žuvinto biosferos rezervato direkcijos atstovas
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus atstovas
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus atstovas
 • Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas
 • Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus atstovas;
 • Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atstovas
 • Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas
 • Telia Lietuva, AB atstovas
 • AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas
 • Litgrid AB atstovas
 • AB „Amber Grid“ atstovas
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ atstovas
 • UAB „Litesko“ filialo "Marijampolės šiluma" atstovas


Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015-2018 m. programos projektų finansavimo konkurso projektų vertinimo komisija
2018-02-26 Nr. DV-245

 • Povilas Isoda, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Loreta Rutkauskienė, Sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), komisijos sekretorė
 • Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Saulius Pangonis, Švietimo  skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Vytautas Papečkys, Sporto skyriaus vedėjas
 • Jūratė Zakarevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisija
2018-07-19 Nr. DV-1329

 • Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas
 • Ilona Žilinskienė, Teisės skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja
 • Regina Pakrosnevičienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkas, nesant komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo atostogų, ligos ar komandiruotės metu arba jų neesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais)
 • Dana Makauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Raimundas Antanavičius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas
 • Romualdas Bagdonas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas
 • Andžela Galeckienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
 • Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
 • Danguolė Micutienė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Jūratė Zakaravičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė


Korupcijos prevencijos valdymo darbo grupė
2016-09-15 Nr. DV-1399

 • Sigitas Valančius, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, darbo grupės vadovas
 • Violeta Švetkauskienė, Teisės departamento direktorė, darbo grupės vadovo pavaduotoja
 • Dovilė Burbaitė, Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, darbo grupės sekretorė
 • Vygantas Dilys, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius
 • Daiva Pankauskienė, Socialinių reikalų departamento direktorė
 • Vidas Pielikis, Ūkio departamento direktorius
 • Ilona Žilinskienė, Teisės departamento Juridinio skyriaus vedėjaŽeldynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

2015-10-06 Nr. DV-1549

 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas
 • Justinas Bagdonas, Žuvinto biosferos rezervato direkcijos specialistas
 • Paulius Čeponas, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Aplinkos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Ramūnas Kryžanauskas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius
 • Salemonas Mozūraitis, VĮ „Marijampolės regiono keliai“ Marijampolės kelių tarnybos meistras
 • Saulius Navikas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyriausiasis specialistas


Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir išnuomotų gyvenamųjų patalpų apžiūros ir jų būklės įvertinimo komisija

2016-02-09 Nr. DV-179
2017-08-25 Nr. DV-1416

 • Birutė Domarkienė, Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus vedėja,  komisijos pirmininkė
 • Vilija Šopienė, Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė,  komisijos sekretorė
 • Lilija Bradaitienė, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyresnioji inžinierė
 • Gintautas Bulkevičius, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Vincas Čiupkevičius, UAB „Marijampolės butų ūkis“ eksploatacijos padalinio vadovas
 • Neringa Obelienė, UAB "Marijampolės butų ūkis" pastatų administravimo vadybininkė


Daugiabučių gyvenamųjų namų, įrašytų į Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros, kontrolės bei butų ir kitų patalpų savininkų skundų nagrinėjimo komisija

2016-03-03 Nr. DV-288
2018-06-15 Nr. DV-1077

 • Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Gediminas Akelaitis, Marijampolės savivaldybės Tarybos narys
 • Jurgita Būdžiuvienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Birutė Domarkienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja
 • Linas Griška, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
 • Metas Ražinskas, Marijampolės savivaldybės Tarybos narys
 • Andrius Vyšniauskas, Marijampolės savivaldybės Tarybos narys

 

Marijampolės savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija
2016-03-23 Nr. DV-401
2018-05-04 Nr. DV-667

 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė
 • Arvydas Bekeris, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Lilija Bradaitienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyresnioji inžinierė
 • Irma Kavaliauskienė, Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkė
 • Alma Štuopienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė

 

Marijampolės savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija
2018-07-02 Nr. DV-1243

 • Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė
 • Zita Arendarčikaitė, Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vyriausioji specialistė, sekretore
 • Birutė Belanavičienė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Laima Stankevičienė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Valdimantas Kvietkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Vilija Dulskė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji  specialistė
 • Loreta Rutkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
 • Vida Tamkevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Marijampolės savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ir įrengimo darbų, kuriems skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, atrinkimo ir eiliškumo nustatymo darbo grupė
2018-02-22 d. Nr. MV-15

 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės pirmininkas
 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas
 • Romualdas Makauskas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas
 • Petras Pavilonis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Janina Šimaitienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Artūras Venslauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

 

Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija
2017-11-14 Nr. DV-1857
2018-11-23 Nr. DV-1933

 • Inga Balandinaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), komisijos pirmininkė
 • Vaidas Zabilevičius, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, kuris Marijampolės savivaldybėje vykdo teritorinio skyriaus patarėjo pareigas, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Laimutė Jakevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Jolita Adomaitytė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė
 • Birutė Čekauskienė, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė
 • Vilija Danilevičė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja
 • Aušrinė Jasinskienė, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialistė
 • Aušra Jurkšaitienė, Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
 • Asta Klimienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
 • Lina Laukaitienė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Loreta Rutkauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė
 • Elena Senkuvienė, VšĮ Sanavos vaikų ir jaunimo gerovės centro ,,Židinys" direktorė


Marijampolės savivaldybės tarpinstitucinė grupė
2018-11-29 Nr. DV-1969

 • Inga Balandinaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), grupės vadovė
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, grupės vadovo pavaduotoja
 • Inga Bagdanavičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja, grupės sekretorė
 • Eugenijus Biskys, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas
 • Irena Moliušienė, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugos administratorė
 • Jolita Rašimienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė
 • Vilma Ratkevičienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė
 • Asta Vaznienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • Giedrė Volff, Vilkaviškio Vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja
 • Vaidas Zabilevičius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Marijampolės savivaldybėje patarėjas
 • Atitinkamos seniūnijos seniūnas


Nuolatinė turto nuomos viešojo konkurso komisija
2017-04-03 Nr. DV-486

 •  Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Reda Vanagaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Birutė Domarkienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus vedėja
 • Virginija Drūtienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Gražina Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų departamento direktorė
 • Ramutė Visockienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyresnioji specialistė (buhalterė)

 

Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos ir atskirų Marijampolės savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo priežiūros grupė

2013-08-16 Nr. DV-1247
2018-06-15 Nr. DV-1078

 • Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, grupės pirmininkas
 • Arvydas Bekeris, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
 • Gintautas Bulkevičius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Jurgita Būdžiuvienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Birutė Domarkienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja
 • Linas Griška, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
 • Eglė Mockevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Vida Prankienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

Piniginės socialinės paramos teikimo komisija
2018-03-21 Nr. DV-411

 • Tumelis Valdas, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Bružinskaitė Vida, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Ambrasaitė Egidija, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Ambrazevičienė Genovaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Krampienė Daiva, Sūduvos bendruomenės pirmininkė
 • Maceikienė Jolanta, Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnijos seniūnė
 • Povilaitienė Živilė, Marijampolės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vedėja
 • Rėklienė Valda, Marijampolės savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnė
 • Senkutė Irena, Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnybos vadovė


Marijampolės savivaldybės gyventojų specialiųjų poreikių nustatymo komisija
2018-02-20 Nr. DV-216

 • Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė
 • Alma Štuopienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja
 • Inga Bagdanavičienė, Savivaldybės gydytojo tarnybos vyriausioji specialistė
 • Rasa Matusienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Aušra Parulienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė

 
Socialinių paslaugų poreikio nustatymo komisija
2018-02-21 Nr. DV-229

 • Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė
 • Inga Bagdanavičienė, Savivaldybės gydytojo tarnybos vyriausioji specialistė
 • Daiva Lieguvienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Alma Štuopienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Laima Žigienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja

 

Beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo komisija
2018-11-22 Nr. DV-1925

 • Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Virginija Drūtienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Daiva Ivanauskienė, Buhalterijos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
 • Violeta Sagaitienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Birutė Stankevičienė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Jolanta Zubienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

Marijampolės savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų vertinimo ir atrankos komisija
2018 m. lapkričio 9 d. Nr. DV-1854

 • Alma Štuopienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė
 • Laima Žigienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja
 • Inga Bagdanavičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja
 • Aušra Kupčinskienė, Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų pavaduotoja socialiniam darbui
 • Vilma Požarskienė, VšĮ „Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai“ direktorė
 • Vilma Ratkevičienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė
 • Zina Urbienė, VšĮ Švč. Marijos globos namų direktorė

 

Marijampolės savivaldybės architektūros taryba
2012-05-09 Nr. DV-879
2018-03-02 Nr. DV-266

 • Arvydas Bekeris, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas, tarybos pirmininkas
 • Aušra Lukoševičienė, A.Lukoševičienės projektavimo biuro architektė
 • Reda Marcinkevičienė, Redos Marcinkevičienės projektavimo biuro architektė
 • Rasita Masilionienė, UAB „Niša“ architektė
 • Laimanas Masilionis, UAB „Ugira“ architektas
 • Valdas Naumavičius, Valdo Naumavičiaus individuali veikla architektas
 • Vytenis Skroblas, Vytenio Skroblo individuali veikla architektas
 • Donatas Valiukas, Donato Valiuko individuali veikla architektas
 • Gintautas Vieversys, UAB „Laimos ir Ginto projektai“ architektas
 • Rima Žvaliauskienė, R. Žvaliauskienės projektavimo įmonės „Strampas“ architektė

 

Marijampolės savivaldybės švietimo taryba 2018-2019 metų kadencijai
2018-03-02 Nr. MV-20

 •  Rūta Alaburdienė, Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja, Mokolų mokyklos-darželio tarybos atstovė
 • Jūratė Ališkevičienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, „Ryto“ pagrindinės mokyklos tarybos atstovė
 • Živilė Baltuškonienė, Želsvos pagrindinės mokyklos mokytoja, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos tarybos atstovė
 • Rūta Brusokienė, vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis ” tarybos atstovė
 • Inga Čeplikienė, Marijonų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja, Marijonų gimnazijos tarybos atstovė
 • Eglė Danielienė, Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja, Rygiškių Jono gimnazijos tarybos atstovė
 • Asta Dembinskienė, vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ tarybos atstovė
 • Virginija Goberienė, V. Goberio IĮ vadybininkė, mokyklos-darželio ,„Želmenėliai“ tarybos atstovė
 • Diana Juškelienė, Jaunimo mokyklos socialinė pedagogė, Jaunimo mokyklos tarybos atstovė
 • Vida Leleikienė, pradinės mokyklos „Smalsutis“ mokytoja, pradinės mokyklos „Smalsutis“ tarybos atstovė
 • Dovilė Lipnevičiūtė, „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos mokinė, Marijampolės mokinių  parlamentinės grupės  atstovė
 • Ingrida Kačergienė, vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja, vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ tarybos atstovė
 • Oksana Karpavičienė, namų šeimininkė, Želsvos pagrindinės mokyklos tarybos atstovė
 • Virginija Kirtiklienė, Sūduvos gimnazijos mokytoja, Sūduvos gimnazijos tarybos atstovė
 • Rasa Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos mokytoja, Petro Armino progimnazijos pedagogų atstovė
 • Romutė Koncevičienė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro metodininkė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro tarybos atstovė
 • Birutė Kubeldzienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo pedagogė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų atstovė
 • Giedrė Marcinkevičienė, UAB „Atmos grupė“, Padovinio pagrindinės mokyklos tarybos atstovė
 • Aurelija Maumevičė, teisininkė, vaikų darželio „Linelis“ tarybos atstovė
 • Martynas Miliauskas, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos mokinys, Marijampolės mokinių parlamentinės grupės  atstovas
 • Gitana Mozūraitienė, vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ tarybos atstovė
 • Valdas Pileckas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Nijolė Pileckienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, Moksleivių kūrybos centro tarybos atstovas
 • Audra Plačienė, vaikų lopšelio-darželio „Varpelis” logopedė, vaikų lopšelio-darželio „Varpelis” tarybos atstovė
 • Edita Rakauskienė, PRC socialinė pedagogė, vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ tarybos tėvų atstovė
 • Liuba Stankevičienė, Jono Totoraičio progimnazijos mokytoja, Jono Totoraičio progimnazijos tarybos atstovė
 • Gintautas Stankevičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Marijampolės savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas
 • Virginija Sveikatienė, Suaugusiųjų mokymo centro fizikos mokytoja, Suaugusiųjų mokymo centro tarybos atstovė
 • Vaida Šalaševičienė, Vaikų dienos centro socialinė pedagogė, lopšelio-darželio „Rasa“ tarybos tėvų atstovė
 • Aušra Šimanauskienė, Mokolų progimnazijos anglų kalbos mokytoja, Mokolų progimnazijos tarybos pedagogų atstovė
 • Vaiva Tulickaitė, Rygiškių Jono gimnazijos mokinė, Marijampolės mokinių  parlamentinės grupės atstovė
 • Rima Urbanavičienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos tarybos atstovė
 • Vilma Vaikšnorienė, vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtoja, vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ tarybos atstovė
 • Renata Vaitkevičienė, „Saulės“ pradinės mokyklos pedagogė, „Saulės“ pradinės mokyklos tarybos atstovė
 • Rūta Venckevičienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, Sasnavos pagrindinės mokyklos tarybos atstovė
 • Algytė Venckūnienė, šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja, šv. Cecilijos gimnazijos tarybos atstovė
 • Elvyra Vingelienė, „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos tarybos atstovė
 • Daiva Žardeckienė, Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Marijampolės meno mokyklos tarybos atstovė
 • Odeta Žebrauskienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos anglų kalbos mokytoja, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos tarybos atstovė

 

Marijampolės savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ir įrengimo darbų, kuriems skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, atrinkimo ir eiliškumo nustatymo darbo grupė
2018-02-22 d. Nr. MV-15

 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės pirmininkas
 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas
 • Romualdas Makauskas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas
 • Petras Pavilonis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Janina Šimaitienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Artūras Venslauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

Marijampolės savivaldybės administracijos prašymų skirti lėšų iš Administracijos direktoriaus rezervo nagrinėjimo komisija
2017-11-20 Nr. DV-1885
2018-08-01 Nr. DV-1381

 • Valdas Tumelis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Gintarė Labutytė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Ilona Žilinskienė, Teisės skyriaus vedėja
 • Lilija Bradaitienė, Aplinkos ir infrastruktūros skyriaus vyresnioji inžinierė

 

Projektų finansuojamų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto vertinimo komisija
2018 m. kovo 19 d. Nr. DV-386

 • Arvydas Bajoras, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, pirmininko pavaduotoja
 • Inga Bagdanavičienė, Savivaldybės gydytojo tarnybos vyriausioji specialistė
 • Reda Blaškevičienė, Savivaldybės gydytojo tarnybos vyriausioji specialistė
 • Gintarė Labutytė, Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rasa Matusienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialistė
 • Saulius Pangonis, Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Vytautas Papečkys, Sporto skyriaus vedėjas
 • Aušra Parulienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Vilija Ramanauskaitė, Strateginio planavimo skyriaus vedėja
 • Loreta Rutkauskienė, Sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
 • Alma Štuopienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Jūratė Zakaravičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

Medienos kiekio, būtino pastatams atstatyti ar remontuoti, ir kainos mažinimo procento nustatymo komisija
2018-03-29 Nr. DV-460

 • Mindaugas Lelešius, Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas, laikinai atliekantis Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, komisijos pirmininkas
 • Ramūnas Mažėtis, VĮ Valstybinių miškų urėdija Marijampolės regioninio padalinio miško želdinimo ir apsaugos inžinierius, laikinai einantis vyr. miškininko pareigas
 • Vida Prankienė, Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji  specialistė
 • Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji  specialistė


Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisija
2018-03-06 Nr. DV-292

 • Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas
 • Vidas Barauskas, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas
 • Mindaugas Baršys, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas
 • Alvydas Dirsė, viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius
 • Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas
 • Laima Malinauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja
 • Irena Moliušienė, viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugos administratorė
 • Saulius Navikas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vedėjas
 • Kastytis Stankus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius
 • Asta Šaučiūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento direktorė
 • Ingrida Valaitytė, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vedėja
 • Ilona Žilinskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja

 

Marijampolės savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija
2018-05-18 Nr. DV-859

 • Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Inga Bagdanavičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Gediminas Baliukonis, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus Areštinės (poskyrio teisėmis) viršininkas
 • Aurelija Baniulaitienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Greta Brundzaitė, viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė
 • Paulius Čeponas, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
 • Andrius Kraulėda, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėjas
 • Kęstutis Matulevičius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
 • Hendrikas Nagrodskis, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Saulius Navikas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vedėjas
 • Arvydas Paršaitis, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus civilinės saugos specialistas
 • Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Asta Vaznienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • Seniūnijų seniūnai

Marijampolės savivaldybės studijų rėmimo fondo taryba
2018 m. vasario 14  d. Nr. MV-9
2018 m. gegužės 17  d. Nr. MV-36

 • Romualdas Makauskas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, fondo tarybos pirmininkas
 • Daiva Ivanauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė
 • Laimutė Jakevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 • Snaiguolė Raguckienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Asta Vaznienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Sportininkų pateiktų premijoms skirti dokumentų vertinimo komisija
2017-04-27 Nr. DV-662
2018-05-07 Nr. DV-686

 •  Povilas Isoda, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Vida Tamkevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Darius Kemeraitis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 

Žemės ūkio paskirties žemės agrarinės būklės vertinimo komisija
2018-07-02 Nr. DV-1240

 • Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas
 • Sidonija Barišauskienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Sigutis Jundulas, Ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkas
 • Zina Prajarienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Atitinkamos seniūnijos seniūnas arba seniūnijos specialistas žemės ūkiui


Socialinių būstų pirkimo komisija
2018-08-21 Nr. DV-1451

 • Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Linas Griška, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas
 • Irena Trušienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
 • Lilija Bradaitienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Birutė Domarkienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja
 • Andžela Galeckienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
 • Agnė Gedžienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Vilija Šopienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Naujų ir rekonstruotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisija
2018-09-18 Nr. DV-1564

 • Arvydas Bajoras, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas
 • Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas
 • Mindaugas Lelešius,  Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
 • Juozas Purvinskas, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius melioratorius
 • Jonas Kazakevičius, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius melioratorius


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-04 18:20:45