2020-05-31; 3:30 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Konkursas karjeros valstybės tarnautojo Komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti. Pareiginės algos koeficientas - 7,0.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuojant savivaldybės teigiamą įvaizdį, užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą, tikslingą komunikaciją su gyventojais ir žiniasklaida.

 

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – visuomenės informavimo (komunikacijos) ir specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybinės ir savivaldybės turizmo politikos vykdymo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų grupės krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
4.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
4.4. būti susipažinusiam su valstybės tarnybą, vietos savivaldą, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą, turizmo politiką ir tarptautinį bendradarbiavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir sugebėti jais vadovautis, mokėti taikyti praktikoje;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
4.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“ programomis;
4.8. mokėti dirbti „Adobe Photoshop“, „Adobe Photoshop Ligthroom“, „Adobe Priemiere Pro“, „Adobe After Effects“, „Sony Vegas“, „Corel Draw“ programomis;
4.9. išmanyti kinematografijos, kadruotės, vaizdo montavimo principus ir gebėti savarankiškai kurti vizualinius produktus;
4.10 gebėti naudotis veidrodiniais ir sisteminiais foto aparatais, išmanyti jų veikimo principus.  Mokėti naudotis vaizdo kamerų stabilizatoriais, garso įrašymo įrenginiais ir apšvietimo sistemomis.

 

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu per VATIS Atrankos į valstybės tarnybą modulį  adresu www.testavimas.vtd.lt. Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt

 

* Skelbimas apie Konkursa paskelbtas 2020 m. kovo 18 d.

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra